50767

Программное обеспечение для работы с векторными изображениями

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Достигнув края экрана надпись появляется снова с противоположной стороны SLIDE Схоже с SCROLL но текст перемещается только один раз и останавливается DIRECTION=DOWN LEFT RIGHT UP Определяет направление скроллинга DOWN Движение вниз LEFT Движение справа налево. По умолчанию RIGHT Движение слева направо UP Движение вверх 3D объекты.

Русский

2014-01-30

460 KB

1 чел.

+Лабораторная работа 54

Тема: Программное обеспечение для работы с векторными изображениями

Цель: Научиться использовать редакторы векторной графики.

Задание 1. Создать анимацию текста на примере названия «Орский индустриальный колледж».

Задание 2. Вставить в html-документ вашу анимацию

Задание 3. Вставить бегущую строку с тем же текстом.

Задание 4. Создать анимацию с 3-D объектами и вставить в тот же html-документ.

Контрольные вопросы.

  1.  Особенности создания Gif анимации

 

  1.  Тег и атрибуты бегущей строки. Почему стандартной бегущей строrи не достаточно для анимации текста.

Marquee-тег бегущей строки

Тег <MARQUEE> и обязательный закрывающий </MARQUEE>

Этот элемент является ответом Microsoft на BLINK. MARQUEE заставляет текст не мигать, а прокручиваться, либо перемещаться из стороны в сторону
Атрибуты

BEHAVIOR=ALTERNATE | SCROLL | SLIDE

Определяет вид скроллинга

ALTERNATE

Колебательные движения налево и направо

SCROLL

Перемещение текста в направлении, указанном в DIRECTION. Достигнув края экрана, надпись появляется снова с противоположной стороны

SLIDE

Схоже с SCROLL, но текст перемещается только один раз и останавливается


DIRECTION=DOWN | LEFT | RIGHT | UP

Определяет направление скроллинга

DOWN

Движение вниз

LEFT

Движение справа налево. По умолчанию

RIGHT

Движение слева направо

UP

Движение вверх

  1.  3-D объекты


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.
65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...
65508. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ В АПАРАТАХ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1.89 MB
  В багатьох конструкціях сучасного хімічного машинобудування застосовуються елементи у вигляді скінченних циліндричних тіл або масивних плит, які за конструктивними або технологічними міркуваннями можуть бути ослаблені отворами.
65509. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ МАЛОЦИКЛІЧНИХ РЕЖИМІВ ХОЛОДНОЇ ВАЛКОВОЇ ПРОКАТКИ І ПРАВКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБ З РЕГЛАМЕНТОВАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 254 KB
  До безшовних теплообмінних труб які отримують на станах типу ХПТ, ставляться підвищені вимоги щодо точності розмірів, якості поверхні, механічних і структурних властивостей металу. Зазвичай, вони виготовляються у багатоциклічних технологічних процесах, які включають прокатку, термічну обробку та правку.
65510. СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗУ РОСТУ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ЛІСОСТАНІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 365 KB
  Поглиблене вивчення закономірностей росту модальних деревостанів має особливе значення при проведенні безперервного лісовпорядкування оскільки воно враховує не лише сучасний стан насаджень а й їх зміну в динаміці.