50769

Создание динамических Web-страниц

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель: Научиться создавать динамические web-страницы. Разобрать на примерах их достоинства и недостатки. Создадим шаблон страницы следующего вида.

Русский

2014-01-30

31.5 KB

15 чел.

Лабораторная работа 57

Тема: Создание динамических Web-страниц.

Цель: Научиться создавать динамические web-страницы. Разобрать  на примерах их достоинства и недостатки.

Создадим шаблон страницы следующего вида.

Заголовок сайта

Меню

Основная часть

Нижняя часть

 

Задание 1.Создадим страницу при помощи фреймов
<html>
<
head>
 <
title>7 лаба</title>
</
head>
<
frameset rows="25%,50%,25%">
<
frame src="D:\proekt\страница.html">
<
frameset cols="25%,75%">
<
frame src="D:\proekt\музыка.html">
<
frame src="D:\proekt\stix.html">
</
frameset>
</
html>

Задание 2. Создадим при помощи таблиц
<
html>
<
head>
 <
title>Таблица</title>
</
head>
<
body>
<
table width=100% height=100% >
<
tr>
<
td colspan="2">
<h2>Заглавная страница</h2>
</
td>
</
tr>
<
tr>
<
td width="50%">
<
h2>Меню</h2>
</
td>
<
td width="50%">
<h2>Основная часть</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<h2>Нижняя часть</h2>
</
td>
</
tr>
</
table>
</
body>
</
html>

№ 3 тег div
<html>
<head>
<title>div</title>
</head>
<body>
<div style="position: absolute; width:100%; height;88px;
z-index:1; left:10px; top:50px; background-color:Chartreuse">
<h2 align=center>Заголовок сайта</h2>
</div>
<br>
<div style="position: absolute; width:50%; height;88px;
z-index:1; left: 10px; top:125px; background-color:aqua"  >
<h2 align=center>Навигация</h2>
</div>
<div style="position: absolute; width:50%; height;
88px; z-index:1; left:350; top:125px; background-color:red"  >
<h2 align=center>
Содержание страницы</h2>
</div>
<br>
<div style="position: absolute; width:100%; height;
88px; z-index:1; left:10px; top:200px; background-color:ForestGreen">
<h2 align=center>
Информация об авторе</h2>
</div>
</body>
</html>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65698. Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на території Волині та Полісся (1946 − 1951 рр.) 159.5 KB
  Об’єктивне дослідження історії ОУНб є неможливим без скрупульозного аналізу діяльності її регіональних складових. Метою роботи є встановлення впливу СБ ОУНб на розвиток українського національно-визвольного руху на Волині та Поліссі в період поступового згасання збройної антирадянської боротьби.
65699. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 216.5 KB
  Хоча останній і запровадив спрощення адміністративних процедур автоматичне відшкодування зменшення податкового навантаження стимулював інноваційно-інвестиційну діяльність урегулював адміністрування податків взаємовідносини з контролюючими органами окремі проблеми залишились актуальними.
65700. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 186.5 KB
  Працівники ДКРСУ виконують завдання держави спрямовані на забезпечення фінансової діяльності держави. З метою забезпечення успішної реалізації цих завдань суттєвого поліпшення потребують не лише форми і методи діяльності ДКРСУ але й якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу працівника ДКРСУ.
65701. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 205 KB
  Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. В умовах розвитку України в європейському та світовому контекстах сучасних соціальноекономічних змін особливої ваги набувають процеси оптимізації та вдосконалення...
65702. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОДНІЄЇ ОСОБИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРН) 157.5 KB
  У теперішній час формування інституту господарського товариства однієї особи у рамках національного законодавства України нерозривно пов’язане із розвитком та вдосконаленням його у світовій практиці враховуючи орієнтацію національної економіки на глобалізацію...
65703. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОВАГИ ДОХОДУ ТА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ДЕРЖАВИ 362.5 KB
  Фінансові системи країн ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу істотно відрізняються обраними режимами грошово-кредитної політики та рівнем монетизації, проте динаміка монетарних показників залишається як універсальним індикатором відхилень від рівноваги доходу і платіжного балансу...
65704. Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств 443 KB
  Тенденції щодо зростання рівня конкуренції на світових і національних ринках загострюють проблему пошуку товаровиробниками нових підходів щодо забезпечення ефективності виробничо-збутової діяльності промислового підприємства.
65705. Внутрішньомозкові і внутрішньошлуночкові крововиливи в результаті розриву аневризм переднього півкільця артеріального кола головного мозку (клініка, діагностика, лікування) 281.5 KB
  Необхідне подальше вивчення та практичне вдосконалення хірургічного лікування хворих з розривами АА, ускладненими ВМГ і ВШК, шляхом подальшого визначення показань і протипоказань, оптимальних строків, методів і обсягів оперативних втручань...
65706. Структурні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції 139 KB
  Перспективним напрямком дослідження структурних змін нирок за умов АГ є використання експериментальних моделей зокрема щурів лінії СІСАГ спадково індукована стресом артеріальна гіпертензія. Тому використання вказаних щурів дає можливість прослідкувати поетапність...