50770

Использование динамических переменных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель: Научиться использовать переменные разных типов. Задание 1. Создадим первую типовую программу на PHP

Русский

2014-01-30

27.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа 58

Тема: Использование динамических переменных.

Цель: Научиться использовать переменные разных типов.
Задание 1. Создадим первую типовую программу на
PHP
<?
php
echo(“Привет Мир”);
?>
Задание 2. Вывести ваши Фамилию Имя Отчество по цетру
web-страницы.
<?php
echo $_GET['text1'];
echo"<br>";
echo $_GET['pas'];
?>
Задание 3. На форме добавить поле пол. В зависимости от пола вывести Уважаемый ФИО или Уважаемая ФИО(Уважаемый Иванов Иван Иванович).
<?php

$pol=$_GET['pol'];

if ($pol=="M" OR $pol=="m"){echo("<h3>Уважаемый</h3>");}else{echo("<h3>Уважаемая</h3>");};

echo $_GET['text1'];

echo"       ";

echo $_GET['pas'];

echo"<br>";

?>

Задание 4. Создать аналог калькулятора на форме. Ввод данных производиться при помощи строковых полей. Вывести результат для :
<?php

echo $_GET['text1'];

echo"<br>";

echo $_GET['pas'];

echo"<br><br><br><br>";

echo $_GET['text1'] + $_GET['pas'];

echo"<br>";

echo $_GET['text1'] * $_GET['pas'];

echo"<br>";

echo $_GET['text1'] - $_GET['pas'];

echo"<br>";

echo $_GET['text1'] / $_GET['pas'];

echo"<br>";
echo $_GET['text1'] % $_GET['pas'];

echo"<br>";

echo sqrt($_GET['text1']);

echo"<br>";

echo floor($_GET['text1'] / $_GET['pas']);

echo"<br>";

echo $_GET['text1'] + $_GET['pas'];

echo"<br>";

echo $_GET['text1'] + $_GET['pas'];

echo"<br>";

echo $_GET['text1'] + $_GET['pas'];

?>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17406. Ознайомлення з редактором Word 404 KB
  Тема :Ознайомлення з редактором Word Термінологія кнопки та клавіші Для стислості опису дій використовуватимемо загальноприйняті терміни: клацнути натиснути підвести курсор миші до об'єкта екрана на мить натиснути та відпустити її ліву кнопку; перемістити тягт...
17407. Редагування текстів в Word 41 KB
  Тема : Редагування текстів Автозаміна Автозаміна це автоматичне виправлення помилок і неправильних слів. Крім того автозаміна дає змогу за допомогою кількох символів вставити великий текстовий фрагмент. Для настроювання механізму автозаміни потрібно виконати ...
17408. Форматування символів і абзаців в Word 339 KB
  Тема: Форматування символів і абзаців Теоретичні відомості та рекомендації Форматування документа це процес оформлення його загального вигляду та підготовки до друкування тобто робота над формою зовнішнім виглядом документа. Текст можна форматувати під час йо
17409. Створення і використання таблиць в Word 36 KB
  Тема: Створення і використання таблиць Для створення і редагування таблиць використовують команди пункту меню Таблица або кнопки панелі інструментів Таблицы и границы. Для створення таблиці в текстовому документі треба встановити текстовий курсор у потрібне м
17410. Списки, закладки, посилання, зноски і назви в Word 60 KB
  Тема: Списки закладки посилання зноски і назви Списки У редакторі Word під списками розуміють кілька поспіль розташованих абзаців що пронумеровані або відмічені якимось маркером. Наявність відмітки абзацу маркером чи номером є характеристикою абзацу. Тому після...
17411. Створення рисунків і робота з ними в Word 336.5 KB
  Лекція 7 Створення рисунків і робота з ними Документ крім тексту може містити також графічні об'єкти рисунки графіки діаграми схеми ілюстрації та ін. які можна створювати не тільки за допомогою зовнішніх графічних пакетів програм а й засобами сервісних програм ре
17412. Робота з великими документами в Word 337.5 KB
  Лекція 8 Робота з великими документами Під терміном великий документ слід розуміти документ який за кількістю сторінок перевищує деяке значення наприклад 100 сторінок. Створення таких документів їх редагування та використання залежать від уміння користувача опра
17413. Робота з шаблонами, полями і формами в Word 119.5 KB
  Лекція 9Робота з шаблонами полями і формами Шаблони документів Шаблонами називають документи спеціального типу які використовують для створення інших документів. Файли шаблонів відрізняються від звичайних документів розширенням .dot. Будьякий документ редактора Word...
17414. Теоретические основы эстетического воспитания дошкольников 229.5 KB
  Проблема эстетического воспитания особенно остро стоит перед дошкольной педагогикой. Именно в дошкольном периоде формируются зачатки эстетических чувств и переживаний, закладывается основа ценностного отношения к окружающему миру. От того, что ляжет в основу эстетического восприятия мира, сформированного в дошкольном учреждении