50783

Сценарий Web-страницы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель:Разработать несколько типовых сценариев для web-страниц. Задание 1.Постоить таблицу состоящую из 3 строк и 2 столбцов. Первый столбец назвать Тег второй Назначение. Первую строку задать при помощи тегов заголовков таблицы(th).Для каждой ячейки таблицы для события onlick задать прояснение.

Русский

2014-01-30

34.5 KB

8 чел.

Лабораторная работа 71.

Тема: Сценарий Web-страницы

Цель:Разработать несколько типовых сценариев для web-страниц.

 Задание 1.Постоить таблицу состоящую из 3 строк и 2 столбцов. Первый столбец назвать Тег второй Назначение. Первую строку задать при помощи тегов заголовков таблицы(th).Для каждой ячейки таблицы для события onlick задать прояснение.

<html>
<
head><title>63</title>
</
head>
<
body>
<
form action="vivod.php" method="get">
<
table border=2>
<
tr><th onclick="alert('привет студент');"
onmouseout="alert('ну нажми');" >
Тег
</
th><th onclick="alert('эта таблица содержит теги для таблицы');"
onmouseout="alert('ну нажми');" >
Действие
</
th></tr>
<
tr><td onclick="alert('tr');"onmouseout="alert('ну нажми');" >
</
tr></td>
<td onclick="alert('этот тег создает строки');"onmouseout="alert('ну нажми');" > создает строку в таблице
</
td></tr>
<
tr><td onclick="alert('td');"onmouseout="alert('ну нажми');" ></td>
<td onclick="alert('этот тег делит строку на определенное количество столбцов');"onmouseout="alert('ну нажми');" > задает количество ячеек в строке
</
td></tr>
</
table><br><br>
</form>
</body>
</html>

Задание 2.Открыть форму на форме настроить проверку пустоты полей при помощи javascript.
<html>

<head><title>71.3</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">   
function checkForm(evt)   
{ // получаем значение поля email  
var value = document.getElementById("email").value;
var value1 = document.getElementById("fam").value;
var value2 = document.getElementById("im").value;
var value3 = document.getElementById("group").value;
var value4 = document.getElementById("curs").value;
//
если значение отсутствует -
//
предупреждаем пользователя и
//
запрещаем отправку почты
if(!value)
{alert('
не указан email!');
return false;}
return true;}
if(!value1)
{alert('
не указан фамилия!');
return false;}
return true;}
if(!value2)
{alert('
не указано имя!');
return false;}
return true;}
if(!value3)
{alert('
не указана группа!');
return false;}
return true;}
if(!value4)
{alert('
не указан курс!');
return false;}
return true;}
</script>
</head>
<body>  
<form action="subsribe.php" method="get" onsubmit="return checkForm();">
<table>
<tr><td>
Фамилия</td><td><input type="text" name="fam" id="fam"></td></tr>
<tr><td>
Имя</td><td><input type="text" name="im" id="im" ></td></tr> <tr><td>Группа</td><td><input type="text" name="group" id="group"></td></tr>
<tr><td>
Курс</td><td><input type="text" name="curs" id="curs" ></td></tr>
<tr><td>Email</td><td><input type="text" name="email" id="email" > </td></tr>
</table>
<input type="submit" name="sbm" id="sbm" value="
Подписаться" >
</form>
</body>
</html>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65465. Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки 219.5 KB
  Особливо важливим є вирішення питання якісної професійної підготовки студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів які повинні володіти не тільки сучасними інформаційними системами і технологіями ІСіТ в економіці а й методикою їх навчання...
65466. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЦЕНОЗУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 1.36 MB
  Відповідно до мети було сформульовано наступні завдання: проаналізувати в умовах Полісся стан основних компонентів агроценозу пшениці озимої ґрунту мікробного ценозу фітоценозу за різних строків сівби культури та внесених норм мінеральних добрив...
65467. ПОЛЕЗАХИСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЛІСОВИХ СМУГ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 1.05 MB
  Зазначена кількість створених лісових насаджень є не тільки недостатньою але й в більшості випадків не відповідає сучасним науковим підходам і баченням даної проблеми в цілому.
65468. Вплив холодної деформації волочінням на властивості тонких термопарних дротів 917 KB
  Найбільш поширеним безвідходним способом обробки циліндричних металевих заготовок тиском є холодне волочіння яке дозволяє звести до мінімуму або повністю виключити необхідність обробки деталей різанням. Подальший розвиток методів холодного волочіння та ширше...
65469. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ У СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 201 KB
  Інтелектуалізація праці завжди була тією рушійною силою, яка надавала певного змісту господарській діяльності людини, визначала характер економічного зростання і ступінь розвитку економіки. Поступове підвищення ролі переважно інтелектуальної, творчої, складної компоненти змісту праці...
65470. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФРАКТАЛЬНОГО КОДУВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 181.5 KB
  Не завжди вирішують завдання і методи кодування відеопотоків які використовуються в сучасних системах: в одних методах наприклад ДКП ступінь стискування виявляється недостатньою в інших наприклад фрактальних на заваді стає неприпустимо великий час кодування.
65471. Наукові і технологічні основи створення та керованого функціонування епоксидних композитів з різним ступенем наповнення 298 KB
  Епоксидні композиційні матеріали ЕКМ та покриття на їх основі набули широкого застосування у світовій практиці для захисту технологічного устаткування деталей машин і механізмів від зношування корозії перепадів температур в умовах сухого фрикційного контакту або впливу гідроабразивних середовищ.
65472. КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЕЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛУ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДІЙ ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ 6.2 MB
  Дугове зварювання плавким електродом характеризується підвищеною продуктивністю та відносно легкою автоматизацією процесу чим пояснюється його широке використання у промисловості. При застосуванні даного способу зварювання існують проблеми підвищення якості зварних з’єднань...
65473. РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ 144.5 KB
  На особливу увагу заслуговує редагування перекладу текстів англомовних телесеріалів українською мовою адже більшість продуктів сучасного телебачення виробляється в Сполучених Штатах Америки і потрапляє до вітчизняного глядача...