50783

Сценарий Web-страницы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель:Разработать несколько типовых сценариев для web-страниц. Задание 1.Постоить таблицу состоящую из 3 строк и 2 столбцов. Первый столбец назвать Тег второй Назначение. Первую строку задать при помощи тегов заголовков таблицы(th).Для каждой ячейки таблицы для события onlick задать прояснение.

Русский

2014-01-30

34.5 KB

8 чел.

Лабораторная работа 71.

Тема: Сценарий Web-страницы

Цель:Разработать несколько типовых сценариев для web-страниц.

 Задание 1.Постоить таблицу состоящую из 3 строк и 2 столбцов. Первый столбец назвать Тег второй Назначение. Первую строку задать при помощи тегов заголовков таблицы(th).Для каждой ячейки таблицы для события onlick задать прояснение.

<html>
<
head><title>63</title>
</
head>
<
body>
<
form action="vivod.php" method="get">
<
table border=2>
<
tr><th onclick="alert('привет студент');"
onmouseout="alert('ну нажми');" >
Тег
</
th><th onclick="alert('эта таблица содержит теги для таблицы');"
onmouseout="alert('ну нажми');" >
Действие
</
th></tr>
<
tr><td onclick="alert('tr');"onmouseout="alert('ну нажми');" >
</
tr></td>
<td onclick="alert('этот тег создает строки');"onmouseout="alert('ну нажми');" > создает строку в таблице
</
td></tr>
<
tr><td onclick="alert('td');"onmouseout="alert('ну нажми');" ></td>
<td onclick="alert('этот тег делит строку на определенное количество столбцов');"onmouseout="alert('ну нажми');" > задает количество ячеек в строке
</
td></tr>
</
table><br><br>
</form>
</body>
</html>

Задание 2.Открыть форму на форме настроить проверку пустоты полей при помощи javascript.
<html>

<head><title>71.3</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">   
function checkForm(evt)   
{ // получаем значение поля email  
var value = document.getElementById("email").value;
var value1 = document.getElementById("fam").value;
var value2 = document.getElementById("im").value;
var value3 = document.getElementById("group").value;
var value4 = document.getElementById("curs").value;
//
если значение отсутствует -
//
предупреждаем пользователя и
//
запрещаем отправку почты
if(!value)
{alert('
не указан email!');
return false;}
return true;}
if(!value1)
{alert('
не указан фамилия!');
return false;}
return true;}
if(!value2)
{alert('
не указано имя!');
return false;}
return true;}
if(!value3)
{alert('
не указана группа!');
return false;}
return true;}
if(!value4)
{alert('
не указан курс!');
return false;}
return true;}
</script>
</head>
<body>  
<form action="subsribe.php" method="get" onsubmit="return checkForm();">
<table>
<tr><td>
Фамилия</td><td><input type="text" name="fam" id="fam"></td></tr>
<tr><td>
Имя</td><td><input type="text" name="im" id="im" ></td></tr> <tr><td>Группа</td><td><input type="text" name="group" id="group"></td></tr>
<tr><td>
Курс</td><td><input type="text" name="curs" id="curs" ></td></tr>
<tr><td>Email</td><td><input type="text" name="email" id="email" > </td></tr>
</table>
<input type="submit" name="sbm" id="sbm" value="
Подписаться" >
</form>
</body>
</html>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37844. Комп’ютерна електроніка та схемотехніка. Лабораторний практикум 1.78 MB
  Цель работы: Приобрести минимально необходимые навыки работы с пакетом EWD 4.0. Исследовать схемы пассивных RС – фильтров в частотной и временной области.
37845. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 204 KB
  Определить основную погрешность комбинированного измерительного прибора тестера в следующих режимах работы: вольтметра постоянного тока вольтметра переменного тока миллиамперметра постоянного тока. Определить амплитудночастотную характеристику АЧХ вольтметра переменного тока. Построить график АЧХ определить рабочую полосу частот вольтметра. Для поверки вольтметра собрать поверочную схему рис.
37846. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ 595 KB
  Оценить погрешности измерений используя результаты исследования осциллографа и его метрологические характеристики указанные в описании. Объекты измерений задаются преподавателем. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Цель работы – ознакомление с методами обработки результатов прямых и косвенных измерений при однократных и многократных измерениях. 2 при наличии относительно больших случайных погрешностей число измерений и уровень случайных погрешностей задаются преподавателем.
37848. Розробка алгоритмів задач з використанням складних структур 163 KB
  Преподаватель Егорова Кривой рог 1997 Контрольні запитання: Яка структура має назву списки Яким чином у мові С описується список Що таке стек Що таке черга Чим відрізняється черга від стека та списку Теоретичні відомості: Покажчики. Кількість елементів у послідовності називається довжиною списку. При роботі з списками часто доводиться виконувати такі операції: знайти елемент із заданною властивістю; визначити iй елемент у лінійному списку; внести додатковий елемент до або після вказанного вузла; вилучити певний елемент зі...
37849. Знайомство з середовищем програмування DELPHI 411.5 KB
  Borlnd Delphi 7 Studio дозволяє створювати самі різні програми: від найпростіших одновіконних додатків до програм керування розподіленими базами. 5 яких можна побачити відсунувши убік вікно форми треба набирати текст програми. На початку роботи над новим проектом це вікно редактора коду містить сформований Delphi шаблон програми. Так на етапі розробки програми називають діалогові вікна.
37850. Створення форм 66.5 KB
  Помістити обєкт Lbel у вікно форми Form1. Вибрати в палітрі компонентів на сторінці стандартних компонентів компонентів Lbel. Обєкт буде доданий у форму і за замовчуванням одержить імя Lbel1. Перемістити обєкт Lbel1 на бажане місце у формі.
37851. СТВОРЕННЯ НАЙПРОСТІШОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЛІНІЙНОГО АЛГОРИТМУ 285.5 KB
  Звіт до лабораторної роботи повинен сладатися з коротких теоретичних відомостей відповідей до контрольних запитань та програми. Головне вікно завжди присутнє на екрані і призначено для керування процесом створення програми. Вікно форми являє собою проект Windowsвікна програми.
37852. Стандартні компоненти і оброблювачі подій. Створення програм для процесів, що розгалужуються 177.5 KB
  Створення форми Створіть форму таку ж як у другій лабораторній роботі скорегувавши текст написів і положення вікон TEdit. 1 unit unit1; interfce uses Windows Messges SysUtils Vrints Clsses Grphics Controls Forms Dilogs StdCtrls ExtCtrls; type TForm1 = clssTForm Edit1: TEdit; Edit2: TEdit; Edit3: TEdit; Lbel1: TLbel; Lbel2: TLbel; Lbel3: TLbel; Lbel4: TLbel; Memo1: TMemo; Button1: TButton; CheckBox1: TCheckBox; RdioGroup1: TRdioGroup; Lbel5: TLbel;...