50787

Создание динамических страниц

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель:Научиться создавать динамические страницы Задание1. Создать форму с 2-мя полями и кнопкой и настроить отправку данных на другой файл.

Русский

2014-01-30

25.5 KB

3 чел.

Лабораторная работа 75

Тема: Создание динамических страниц

Цель:Научиться создавать динамические страницы

Задание1. Создать форму с 2-мя полями и кнопкой и настроить отправку данных на другой файл.
<?php

echo"<html>";

echo"<head><title>форма</title></head>";

echo "<body><form  action='vvivd.php' method='get'>";

echo" Login:<input type=text name='login'><br>";

echo" Пароль:<input type=password name='pas'><br>";

echo" <input type=submit value='Отправить'>";

?>

Задание 2 Настроить запись информации из 2-го файла в БД.

<?php

$one=mysql_real_escape_string($_GET['login']);

$two=mysql_real_escape_string($_GET['pas']);

mysql_connect("localhost","lion","8");

mysql_select_db("lion");

mysql_query("CREATE TABLE ST(number INT,Name TEXT)");

mysql_query("INSERT INTO st(number,Name) VALUES('$one','$two')")

or die(mysql_error());

mysql_close();

?>

<?php

mysql_connect("localhost","lion","8");

//$s='CREATE  SD';

mysql_select_db("lion");

$q = mysql_query("SELECT * FROM st");

echo "В таблице mytable ".mysql_num_fields($q)." полей ";

//

$rows=mysql_num_rows($q);

for ($i=0;$i<$rows;$i++)

{

   $no=mysql_result($q,$i,'number');

   $name=mysql_result($q,$i,'Name');

   print "<br>

   Номер: $no

   Название: $name    

";

}?>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17786. Координатна вісь, або одновимірний простір 2.03 MB
  ЛЕКЦІЯ 1 Координатна вісь або одновимірний простір Візьмемо пряму лінію і задамо на ній додатний напрям звичайно його показують стрілкою. Тоді протилежний напрям буде від'ємним. Напрямлена пряма називається віссю. Якщо на осі вибрати довільну точку обліку О і масшт...
17787. Визначник і мінори матриці 78.8 KB
  Визначник і мінори матриці Розглянемо квадратну матрицю А = Квадратній матриц і можна поставити у відповідність певне число яке називається детермінантом або визначником матриці. Детермінант матриці позначається так: det A= Детермінант так само як і матриці має ...
17788. Символы и строки в ANSI C 531.4 KB
  Целью данной лабораторной работы является изучение на практике строк языка ANSI C, операции над строками, функций стандартной библиотеки по работе со строками.
17789. Лінійний простір 5.92 MB
  Лекція 2. Лінійний простір Векторний простір називається лінійним якщо у ньому визначено операції над векторами додавання і множення на число. Проте лінійний простір може бути утворений обєктами будьякої природи. Нехай Е дана множина і x y z її елементи; К мно
17790. Скалярний добуток двох векторів 332.87 KB
  Лекція 4. Скалярний добуток двох векторів Добуток двох векторів може бути як числом так і вектором. Для наочних просторів скалярним добутком двох векторів і називається число що дорівнює добутку їхніх довжин на косинус кута між ними: У nвимірному просторі ск
17791. Векторний добуток двох векторів 2.87 MB
  Лекція 5. Векторний добуток двох векторів Векторним добутком двох векторів і називається вектор такий що: а де; 2.60 б і ; в якщо то вектори утворюють праву трійку. Упорядкована трійка некомпланарних векторів називається правою якщо з кін
17792. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ 71.09 KB
  Лекція 6. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ Лінійні алгебраїчні рівняння. Теорема Кронекера Капеллі Нехай задано систему лінійних рівнянь в якій коефіцієнти і вільні члени відомі а невідомі. Розвязати систему це означає знайти впорядкован
17793. Дробово-лінійна функція і її геометричний зміст 59.31 KB
  Лекція 8. Дробоволінійна функція і її геометричний зміст. Дробоволінійною називається функція Якщо с = 0 і d 0 то дробоволінійна функція називається цілою лінійною функцією. При adbc= 0 дробоволінійна функція є сталою величиною. Доведемо що при с0 і аd bс0 графіком др...
17794. Лінійні і квадратичні форми. Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду 38.84 KB
  Лекція 9 Лінійні і квадратичні форми. Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Лінійні форми Розглянемо nвимірний евклідів простір. Поставимо у відповідність до nвимірного вектора з цього простору певне дійсне число . Дістанемо числову функцію векторн