50788

Публикация Web-страниц

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Научиться размещать сайт на хостинге. Освоить основные правила размещения web-страниц. Создать сайт содержащий определённые компоненты

Русский

2014-02-03

37.5 KB

4 чел.

Лабораторная работа 76

Тема: Публикация Web-страниц.

Цель: Научиться размещать сайт на хостинге. Освоить основные правила размещения web-страниц.
Создать сайт содержащий определённые  компоненты.

<html>
<head>
<title>Регистрация</title>
<
style type="text/css">
.
newStyle1 {
border-top-right-radius: 11px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
margin-bottom: auto;
height: 100px;
width: 750px;}
</
style>
</
head>
<
body background="zadplan.jpg">
<
form >
<
table style="border-radius: 10px; width: 366px;" align="center" bgcolor="#FAFAD2">
<
tr>
<
td style="width: 175px; height: 25px;">Пользовaтель:<label id="Label1">kdkfjsdlf</label></td>
<
td rowspan="2" style="width: 70px" ></td>
<
td align="center" style="width: 130px; height: 25px;"><a href="vhod.html">Выйти</a></td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 175px; height: 30px" >Мои сообщения:<br></td>
<
td style="width: 130px; height: 30px">Мои новости</td>
</
tr>
</
table></form>
<
div class="newStyle1">
<
div style="border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; position:absolute; ">
<
img src="zag4.jpg" style="border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-style: outset; border-width: thin;">
</
div>
<
div style="background-color: #FAFAD2; top: 243px; width: 100%; height: 390px; position: relative;">
<
form action="vvivd.php" method="get">
<
table style="margin: 10px; width: 100%">
<
tr>
<
td style="width: 285px">Введите свой логин:*</td>
<
td style="width: 130px"><input type=text name="login"></td>
<
td rowspan="11" style="width: 321px" ><img src="reg.jpg"></td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Введите свой пароль:*</td>
<
td><input type=text name="pas"></td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Повторите свой пароль:*</td>
<
td><input type=text name="povpar"></td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Фамилия*:</td>
<
td><input type=text name="fam"></td>
<
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Имя*:</td>
<
td><input type=text name="name"></td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Отчество</td>
<
td><input type=text name="otch"></td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Имя пользователя(Ник):*</td>
<
td><input type=text name="nickname"></td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Укажите свой пол:*</td>
td><input type='radio' name='pol'>М <br>
<
input type='radio' name='pol'>Ж</td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Укажите свой возраст*:</td>
<
td><input type='radio' name='vozrast'>14-18 <br>
<
input type='radio' name='vozrast'>18-25<br>
<
input type='radio' name='vozrast'>25....</td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px">Укажите свой Email:*</td>
<
td><input type=text name='Email'></td>
</
tr><tr>
<
td style="width: 285px" colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Зарегистрироваться!"></td>
<
td></td></tr>
</
table>
</
form>
</
div>
<
div style="border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; position:absolute; background-color:#FAFAD2;
top:720; height: 20px; width: 750px;">
<
marquee behavior=alternate direction="right" scrollamount=3>
Для того что бы начать просмотр, необходимо зарегистрироваться!!!))))</
marquee>
</
div>
</
div>
</
body>
</
html>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15028. Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі 76.5 KB
  Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі Әдебиет өмір шындығының көркем бейнесі десек әдебиет тарихы да халық тарихымен тығыз байланысты. Еліміздің рухани өмірінің жарқын көрінісі елеулі бір саласы ретінде көркем сөз өнері ел тарихымен бірге қалыптасы
15029. Есенберлин романындағы Алаш рухы 83 KB
  Халық ғұмыры – тарихи дамудың диалектикалық заңдылығын құрайтын жалғыз нысана. Дәуірлер сипатынан табиғи дамудың бел-белестерін, алған асу, шыққан биігін пайымдап, кешегі мен бүгіннің арақатынасын ажыратуға, өзгенің өресі жетпес..
15030. Ә.Нұрпейісовтың Қан мен тер романына салыстырмалы-салғастырмалы талдау 68.5 KB
  УДК 828.215.121.22 ЄБДІЖЄМІЛ НҰРПЕЙІСОВТЫЊ ЌАН МЕН ТЕР РОМАНЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫСАЛЃАСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ Жиенхан Айжан Коржунбаева Меруерт Қанапияқызы Б.Ахметов атындағы Павлодар педколледжі Қан мен тер трилогиясының сюжеттік композициялық желілері де бір...
15031. Әдеби жанрлар 64 KB
  Әдеби жанрлар Әдеби жанрлар фр. тілінде genre түр тек жанр [346 246] ауызша және жазбаша шығармалардың көркем даму процесінде қалыптасады. Шығарма жанры дәстүрлі түрде мынадай негізгі белгісі бойынша анықталады бір жанрдағы шығармаларды біріктіретін және ай
15032. Әдеби шығарма, көркем мәтінді проблемалық талдай оқыту жолдары 42 KB
  Қазіргі педагогтың кәсіби біліктілігі. Қарағанды қалалық білім басқармасы Білім дамыту Орталығы V қалалық ғылымиәдістемелік конференциясының жадығаттары 28 сәуір 2003ж.Қарағанды 2003ж. 35 бет Әдеби шығарма көркем мәтінді проблемалық талдай оқыту жолдары Ахано...
15033. Әдебиет пен сынның биік белесі 49.5 KB
  ӘДЕБИЕТ ПЕН СЫННЫҢ БИІК БЕЛЕСІ Nov 202006 00:00 by oljas Қазіргі қазақ әдебиеті сынының тарихына оның жүріп өткен жолына көркемдік сапа деңгейі тұрғысынан қарағанда бірнеше айтулы кезеңдерді атап өтуге болар еді. ХХ ғасырдың 2030 жылдарында алаш арыстары негізін қалаған осылар...
15034. Әлем әдебиетіндегі сентиментализм 54 KB
  Әлем әдебиетіндегі сентиментализм ...Өткен ғасырлар үлесіндегі әлем әдебиетінде көптеген әдеби ағымдардың болғаны баршаға аян. Сол ағымдардың ішіндегі 18ғасыр дың екінші жартысы мен 19ғасырдың басында дамыған ағым сентиментализм. Сентиментализм французша сезім с
15035. Жүрегі жүз жыл жырлаған (Жамбыл) 85 KB
  Жүрегі жүз жыл жырлаған Менің пірім Сүйінбай... Қазақ халқы табиғатынан ақын халық. Есте жоқ ескі замандардан бергі ел тарихының көркем шежіресін жасаушылар да оның сақтаушылары да сөз зергерлері ақындар. Ғасырдан ғасырға жалғасып атадан ұрпаққа мирас ...
15036. Жүсіп Баласағұн шығармаларының Қазақ ақындарымен сабақтастығы 56.5 KB
  Жүсіп Баласағұнның және ХІХХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті өкілдерінің шығармашылығындағы замана бейнесі Түркі әлеміне есімі мәшһүр болып қайта өрлеу дәуірінің аса көрнекті ақыны данышпанойшылы Жүсіп Баласағұн өнегелі ойтолғамдарын өзінің Құтадғу білік