50792

Повторение операторов цикла

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель: Проверить уровень знаний по теме операторы цикла. 1. Напечатать столбиком: а) все целые числа от 20 до 35...

Русский

2014-01-30

31 KB

3 чел.

Лабораторная работа 83

Тема Повторение операторов цикла.

Цель: Проверить уровень знаний по теме операторы цикла.

1. . Напечатать столбиком":

а) все целые числа от 20 до 35;

<?php

echo('№1<br>');

for($i=20;$i<=35;$i++)

{echo($i.'&nbsp&nbsp');}

echo('<br><br>');

2. Напечатать столбиком":

1) квадраты всех целых чисел от 10 до b (значение b вводится с клавиатуры; b > 10);

$b=20;

for($i=10,$x=0;$i<=$b;$i++)

{$x=pow($i,2);

echo($x.'&nbsp');}

echo('<br>');

2) третьи степени всех целых чисел от а до 50 (значение а вводится с клавиатуры; a < 50);

$b=40;

for($x=0;$b<=50;$b++)

{$x=pow($b,3);

echo($x.'&nbsp');}

echo('<br>');

3. Напечатать таблицу умножения на 7: 1x7 = 7

for($i=1,$x=0;$i<=9;$i++)

{$x=$i*7;

echo($i.'*7='.$x.'<br>');}

echo('<br><br>');

Напечатать таблицу умножения на 9 9x1 = 9

for($i=1,$x=0;$i<=9;$i++)

{$x=$i*9;

echo('9*'.$i.'='.$x.'<br>');}

echo('<br>');

4.Напечать стоимоть 1,2,5,10,20,50,100

1)долларов в рублях
$m = array("1","5","10","20","50","100");

for($i=0,$d=0,$e=0;$i<=5;$i++)

{$d=$m[$i]*31;

$e=$m[$i]*41;

echo($d.'&nbsp');}

echo('<br>');

2)евро в рублях

$m = array("1","5","10","20","50","100");

for($i=0,$e=0;$i<=5;$i++)

{$e=$m[$i]*41;

echo($e.'&nbsp');}

echo('<br><br>');

5.1 Составить программу возведения натурального числа в квадрат, учитывая следующую закономерность:

for($y=1,$o=1;$y<=10;$y++)
{ for ($i=1,$o=1;$o<=$k;$o++) {
$t=$t+$i;
echo($i.'  ');
$i=$i+2; }
echo($t.'  ');
echo('<br>');
$k++;
$t=0;}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63237. Розквіт афінської демократії 23.09 KB
  Мета: розглянути форму державного правління за часів правління Перікла що називають золотою добою Афін визначити причини поразки Афін у Пелопоннеській війні й наслідки перемоги Спарти для подальшого розвитку суспільного ладу Афін.
63238. Побут, традиції і господарювання греків 30.63 KB
  Мета: дати уявлення про релігійні вірування давніх греків порівняти їх із релігійними уявленнями інших давніх народів; простежити звязок між рівнями розвитку господарського і духовного життя в Давній Греції...
63239. Грецька культура 26.07 KB
  Мета: розглянути досягнення грецької науки літератури театру; визначити особливості формування культури Давньої Греції показати особливості грецької архітектури скульптури живопису; простежити вплив давньогрецького мистецтва на розвиток культури інших народів.
63240. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї 30.65 KB
  Мета: розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорноморї; визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорноморї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.
63241. Урок узагальнення з теми «Греція в V—IV ст. до нашої ери 21.86 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати характерні риси тиранічного й демократичного правлінь політичного устрою Афін доби Перикла; найзначніших політичних та культурних діячів Греції...
63242. Криза грецької державності і піднесення Македонії 23.04 KB
  Мета: розглянути причини занепаду Греції й піднесення Македонії; дати уявлення про Македонію як велику військову державу; удосконалити навички роботи з підручником установлення причиннонаслідкових звязків.
63243. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії 24.48 KB
  Мета: розглянути основні етапи східного походу Олександра Македонського та утворення найбільшої монархії давнини; надати учням можливість оцінити історичну особистість.
63244. Елліністичні держави в IV—II ст. до н. є. Елліністична культура 23.02 KB
  Мета: розкрити суть еллінізму; дати коротку характеристику елліністичних держав; визначити основні причини розквіту культури і науки часів еллінізму розглянути їхні основні досягнення.
63245. Урок узагальнення з теми «Еллінізм» 19.64 KB
  Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: називати час політичної роздробленості Греції існування імперії Александра Македонського та елліністичних держав дати правління Філіппа II та Александра Македонського історичних діячів...