50857

Система COMP-P(Expert COMPonent for the Pascal-oriented tool) и построение исполняемого модуля в Borland Delphi

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Ознакомьтесь с примером из папки Exmples Steklo. Запустите программу COMPP версия 3 smll и откройте пример steklo. Рассмотрим проект ksteklo. Проект содержит модули формы steklo1.

Русский

2014-01-31

149 KB

6 чел.

Лабораторная работа №1

Целью данной лабораторной работы является знакомство с системой COMP-P(Expert COMPonent for the Pascal-oriented tool) и построение исполняемого модуля в Borland Delphi.

Данная система поддерживает продукционное представление знаний и различные методы аргументации логического вывода. Ее открытая архитектура позволяет встраивать средства использования знаний в прикладные программы и системы.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с примером из папки Examples\Steklo.

Ответив только на три вопроса и запустив процедуру логического вывода,

Вы получите значения вспомогательных и целевой переменных.

Трассировка позволяет проследить логический вывод.

2. Запустите программу «COMP-P версия 3 small» и откройте пример «steklo.set».

Закладка «текст набора правил» содержит описание базы знаний.

Выполните команду «Компиляция/Выполнить компиляцию». В закладке «Pascal модуль» сгенерируется код для модуля проекта Delphi.

Диаграмма зависимостей предназначена для проверки правил логического вывода и отображает, взаимосвязь правил и переменных.

3. Рассмотрим проект ksteklo.dpr.

Проект содержит модули формы steklo1.pas, steklo1.dfm и модуль логического вывода steklo.pas.

  •  Модуль формы «steklo1» предназначен для диалога с пользователем и создается разработчиком приложения.
  •  Модуль «steklo» содержит базу знаний и создается автоматически программой COMP-P.

К модулю формы подключена библиотека «cp3_iesm» и файл проекта «steklo».

В процедуре Button1Click задаются начальные значения переменных логического вывода из модуля «steklo».

   kach:=0;

   odnor:=0;

   polos:=0;

   vspen:=0;

   nalser:=0;

   osv:=0;

   //***********************

   zerns:=RG1.ItemIndex+1;

   vlagn:=RG2.ItemIndex+1;

   sodg:=RG3.ItemIndex+1;

Параметры esSetReasonMode  и esSetReasonMode из библиотеки «cp3_iesm»   задают режим логического вывода.

   if CBox1.Checked then esSetReasonMode:=1

   else esSetReasonMode:=0;

   if CBox2.Checked then esSetTrassMode:=1

   else esSetTrassMode:=0;

   if CBox3.Checked then

       esSetTrassMode:=esSetTrassMode+2;

Вызывается функция  логического вывода из модуля «steklo».

_steklo;

Далее на форму выводятся значения переменных логического вывода.

//*******************************************

   Label1.Caption:=t_nalser[nalser];

//*******************************************

   Label2.Caption:=t_polos[polos];

//*******************************************

   Label3.Caption:=t_osv[osv];

//*******************************************

   Label4.Caption:=t_vspen[vspen];

//*******************************************

   Label5.Caption:=t_odnor[odnor];

//*******************************************

   ST6.Caption:=t_kach[kach];


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17337. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ 269.5 KB
  ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ Економічна думка в Україні має багатовікову історію. У цьому розділі розглянуто лише економічну думку другої половини ХІХ ст. коли відбувалися величезні зрушення в економіце та соціальній структурі суспільства. Ліквідація кріпацтва при
17338. КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ 209.5 KB
  КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ Сучасна захiдна економiчна теорiя характеризується неоднорідністю наявністю багатьох напрямків шкіл течій. Така різноманітність є наслідком передовсім розбіжностей у визначенні предмета дослідження й теоретичног
17339. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ.НЕОЛІБЕРАЛІЗМ 490 KB
  ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ.НЕОЛІБЕРАЛІЗМ 1. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст. Монополізація економіки виникнення державномонополістичної форми власності усесвітня економічна криза 20 30х рр. поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласи...
17340. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 278.5 KB
  ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ Інституціоналізм своєрідний напрям в економічній науці. Його своєрідність полягає насамперед у тім що прихильники інституціоналізму в основу аналізу беруть не тільки економічні проблеми а зв’язують їх з проблемами соціальними політичними ет...
17341. ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ 199 KB
  ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛДЕМОКРАТІЇ Соціалдемократичний рух в економічному та політичному відношенні є нині досить впливовою силою яка значною мірою визначає напрями сучасного розвитку різних держав світу. Історія його формування тісно зв’язана з еволюцією
17342. РАДЯНСЬКА ЕКОНОМІЧНА НАУКА 192.5 KB
  РАДЯНСЬКА ЕКОНОМІЧНА НАУКА 1. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР Сучасна світова економічна думка формувалась об’єднуючи різноманітні напрямки економічного знання. Вона синтезувала досягнення цілих поколінь добираючи раціональне та в
17343. Введение в курс Системное проектирование телекоммуникационных систем 87 KB
  Лекция 1. Введение в курс Системное проектирование телекоммуникационных систем 1.1.Общее понятие о системном проекте и системном подходе к проектированию сложных объектов Данная университетская дисциплина Системное проектирование телекоммуникационных систем отн...
17344. ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ 181 KB
  ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ Лекция №2 Основания общей теории систем 1.1. Уровни исследования системы Во второй половине двадцатого столетия в биологии медицинской науке и философии основательно укоренилось словосочетание: Общая теория систем [15] котор...
17345. Сложный объект как система. Основные аспекты системного исследования 136.5 KB
  Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ Лекция 3. 2.4. Сложный объект как система Основные аспекты системного исследования Несколько нарушая принятую методологию изложения материала начнем с определения объекта Ob как потенциально сложного элемента системы. Сложный ...