50862

Нейронная сеть Хебба

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Поскольку вектор (у1, у2) = (1, -1) равен вектору (t1, t2), то вычисления прекращаются, так как цель достигнута – нейрон правильно распознает заданные изображения. Задание 2. Обучить бинарный нейрон распознаванию изображений X1 и X2. При этом изображению X1 пусть соответствует выходной сигнал нейрона...

Русский

2014-01-31

66.5 KB

12 чел.

Министерство образования, науки, молодёжи и спорта Украины

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Информационные технологии»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №4

 

«Нейронная сеть Хебба»

Выполнил:

Студент КСФ 4 к. 4 гр.

Мельников В.Е.

Проверил:

Рудниченко Н.Д.

Одесса 2013

Задание

Задание 1. Обучить биполярный нейрон распознаванию изображений X1, и Х2. При этом потребуем, чтобы изображению X1 соответствовал выходной сигнал нейрона "+1", а изображению X2 - сигнал "-1".

                                    X1                                               

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рис.1. Входные изображения

Шаг 1. Задаем множество

M={(X1 = (1,-1, 1,1, 1,1,1,-1, 1),1), (X2 =(1,1, 1,1,-1,-1,1,1, 1),-1)};

инициируем веса связей нейрона: wi = 0, i =0…9.

Шаг 2. Для каждой из двух пар (X1, 1), (X2, -1), выполняем шаги 3 - 5.

Шаг 3. Инициируем множество входов нейрона для изображения первой пары: x0 = 1, xi=xi1, i =0…9.

Шаг 4. Инициируем выходной сигнал нейрона для изображения первой пары: y =t1=1.

Шаг 5.  Корректируем веса связей  нейрона по  правилу Хебба

wi = wi +xi1y   (i =0…n):

w1 = w3 = w4 = w5=w6 = w7 = w9 = 0+1*1=1;

w2 = w8=0+(-1)*1=-1.

Шаг 3. Инициируем множество входов нейрона для изображения X2 второй пары: x0 = 1, xi=xi2, i =0…9.

Шаг 4. Инициируем выходной сигнал нейрона для изображения второй пары (X2, t2):

y = t2 = -1.

Шаг 5. Корректируем веса связей нейрона:

wi = wi +xi2y   (i =0…n):

w1 = w3= w4= w9 = 1+(1)*(-1)=0;

w2 = w7= w8=-1+1*(-1)=-2;

w5 = w6 = 1+(-1)*(-1)=2;

Шаг 6. Проверяем условия останова.

Рассчитываем входные и выходной сигналы нейрона при предъявлении изображения X1:

=1*0+(-1)*(-2)+1*0+1*0+1*2+1*2+1*(-2)+(-1)*(-2)+1*0+0=6,

y1 = 1, так как  S1  >  0.

Рассчитываем входной и выходной сигналы нейрона при предъявлении изображения X2:

 

                                    =1*0+1*(-2)+1*0+1*0+(-1)*2+(-1)*2+1*(-2)+1*(-2)+1*0=-10,

y2 = -1, так как  S2  <  0.

Поскольку вектор (у1, у2) = (1, -1) равен вектору (t1, t2), то вычисления прекращаются, так как цель достигнута – нейрон правильно распознает заданные изображения.

Задание 2. Обучить бинарный нейрон распознаванию изображений X1 и X2. При этом изображению X1 пусть соответствует выходной сигнал нейрона "+1", а изображению X2 - "0".

Шаг 1. Задаем множество

M={( X1 = (1,0, 1,1, 1,1,1,0, 1),1), (X2 =(1,1, 1,1,0,0,1,1, 1),0)};

и инициируем веса связей нейрона wi = 0, i = 0…9.

Шаг 2. Для каждой из двух пар (X1, 1), (X2, 0), выполняем шаги 3 - 5.

Шаг 3. Инициируем множество входов нейрона для изображения первой пары: x0 = 1, xi=xi1, i =0…9.

Шаг 4. Инициируем выходной сигнал нейрона для изображения первой пары: y =t1=1.

Шаг 5.  Корректируем веса связей  нейрона по  правилу Хебба

w1 = w3 = w4 = w5=w6 = w7= w8= w9 = 0+1=1;

w2 = w8=0+0=0.

Шаг 3. Инициируем множество входов нейрона для изображения X2 второй пары: x0 = 1, xi=xi2, i =0…9.

Шаг 4. Инициируем выходной сигнал нейрона для изображения второй пары (X2, t2):

y = t2 = 0.

Шаг 5. Корректируем веса связей нейрона:

w1 = w3= w4 = w9= 1-1=0;

w2 = w7= w8=0+(-1)=-1;

w5= w6 =1+0=1;

Шаг 6. Проверяем условия останова.

Рассчитываем входные и выходной сигналы нейрона при предъявлении изображения X1:

         =1*0+0*(-1)+1*0+1*0+1*1+1*1+1*(-1)+0*(-1)+1*0+0=1,

y1 = 1, так как  S1  >  0.

Рассчитываем входной и выходной сигналы нейрона при предъявлении изображения X2:

 

                                    =1*0+1*(-1)+1*0+1*0+0*1+0*1+1*(-1)+1*(-1)+1*0=-3,

y2 = 0, так как  S2  <  0.

Поскольку вектор (у1, у2) = (1, 0) равен вектору (t1, t2), то вычисления прекращаются, так как цель достигнута – нейрон правильно распознает заданные изображения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33480. Територія України 29.5 KB
  6 КК де зазначено що особи які вчинили злочини на території України підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом. б КК злочин визнається вчиненим на території України якщо його було почато продовжено закінчено або припинено на території України незалежно від того де особу було віддано до суду в зв'язку з його вчиненням. Зазначене положення охоплює як випадки вчинення всього діяння на території України так і випадки вчинення діяння як на території України так і на території інших держав. Поняттям територія України...
33481. Принципи чинності кримінального закону у часі 30.5 KB
  За загальним правилом закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення. При цьому під опублікуванням закону про кримінальну відповідальність треба розуміти опублікування його в офіційному друкованому виданні.Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Закон про кримінальну відповідальність який скасовує злочинність діяння або помякшує кримінальну відповідальність має зворотну дію у часі тобто поширюється на осіб що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом...
33482. Ексцес виконавця 26 KB
  Ексцес виконавця вчинення виконавцем злочину дій які не охоплюються умислом інших співучасників якщо його дії утворюють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються від дій запланованих іншими учасниками. Кількісний ексцес має місце там де виконавець учинив однорідний злочин але більш тяжкий ніж було заплановано співучасниками наприклад вчинив розбій замість крадіжки. В цьому разі виконавець несе відповідальність за статтею що передбачає покарання за фактично вчинений ним злочин а співучасники несуть...
33483. Загальні засади призначення покарання 28 KB
  Інакше кажучи яка б кримінальна справа не розглядалася яке б покарання не призначалося винному суд зобов'язаний виходити з цих загальних критеріїв. 65 загальні засади призначення покарання складаються з таких трьох критеріїв. Суд призначає покарання: 1 у межах встановлених у санкції статті Особливої частини КК що передбачає відповідальність за вчинений злочин; 2 відповідно до положень Загальної частини КК; 3 враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину особу винного та обставини що пом'якшують та обтяжують покарання.
33484. Звільнення від відбування покарання з випробуваннями 41.5 KB
  Відомий багато років нашому праву інститут засудження з випробуванням умовне засудження і відстрочка виконання вироку трансформований новим КК в один із видів звільнення від відбування покарання звільнення від відбування покарання з випробуванням. 75 КК зазначено якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт службових обмежень для військовослужбовців обмеження волі а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років враховуючи тяжкість злочину особу винного та інші обставини справи дійде висновку про можливість...
33485. правових відносин між особою яка вчинила злочин і державою. 27.5 KB
  Прийняття судом рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності є актом що свідчить про припинення кримінальноправових відносин між особою яка вчинила злочин і державою. Тобто вчинене раніше нею діяння визнається юридичне незначним підлягає забуттю залежно від того правом чи обов'язком суду є звільнення особи від кримінальної відповідальності виділяють два види такого звільнення: обов'язкове і. Факультативним є звільнення передбачене ст. Звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути безумовним і умовним.
33486. Поняття злочину та його ознаки 28 KB
  Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння дія або бездіяльність вчинене субєктом злочину. Три ознаки злочину: суспільна небезпечність діяння винність і передбаченість діяння в законі про кримінальну відповідальність. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака злочину полягає в тому що діяння або заподіює шкоду відносинам які охороняються кримінальним законом або містить у собі реальну можливість заподіяння такої шкоди.
33488. Змішана форма вини 28.5 KB
  До таких злочинів належать наприклад порушення вимог законодавства про охорону праці якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки ч. 286; порушення чинних на транспорті правил що убезпечують рух якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки ст. 291; незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин що спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки ч. У другій групі злочинів складність об'єктивної сторони полягає в тому що передбачене законом умисне діяння спричиняє два...