50888

Определение частотных характеристик систем автоматического управления

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Экспериментально определим частотные характеристики пропорционального (усилительного) звена. Передаточная функция звена. Построение...

Русский

2014-02-01

516 KB

6 чел.

2

2.0

0.8

Эксперимент1.

Экспериментально определим частотные характеристики пропорционального (усилительного) звена.

Передаточная функция звена .

Построение :

>> K=2;

>> T=0.8;

>> W=K;

>> WR=real(W);

>> plot(w,WR), grid on, xlabel('w'), ylabel('P(w)')

Построение :

>> WI=imag (W);

>>plot(w,WI), grid on, xlabel('w'), ylabel('Q(w)')

Построение :

>> WR=real(W);

>> WI=imag (W);

>> plot(WR, WI), grid on, xlabel(' P(w)'), ylabel('Q(w)')

 

Построение :

>> A=sqrt(WR^2+WI^2);

>> plot(w,A), grid on, xlabel('w'), ylabel('A(w)')

Построение :

>> f=atan(WI ./ WR );

>> plot(w,f), grid on, xlabel('w'), ylabel('f(w)')

Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ  с использованием функции bode:

>> q=[2];

>> p=[1];

>>  bode(q,p), grid on;

Таблица 1.

0,1

1

2

2

15.7

15.7

0

180/31,4

0

1

1

2

2

1.57

1.57

0

180/3.14

0

10

1

2

2

0.157

0.157

0

180/0,314

0

Эксперимент 2.

Экспериментально определим частотные характеристики  интегрирующего звена.

Передаточная функция: .

Построение :

>> w=[0.1:0.05:30];

>> K=4.5;

W=K./(i.*w);

>> WR=real(W);

>> plot(w,WR), grid on, xlabel('w'), ylabel('P(w)')  

 

Построение :

>> WI=imag (W);

>> plot(w,WI), grid on, xlabel('w'), ylabel('Q(w)')

 Построение :

>> WR=real(W);

>>WI=imag (W);

>>plot(WR, WI), grid on, xlabel('P(w)'), ylabel('Q(w)')

Построение :

>> P=WR;

>> Q=WI;

>> A=sqrt(P.^2+Q.^2);

>> plot(w,A), grid on, xlabel('w'), ylabel('A(w)')

Построение :

>>f=atan(WI./WR);

>> plot(w,f), grid on, xlabel('w'), ylabel('f(w)')

Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ  с использованием функции bode:

>> q=[2];

>> p=[1 0];

>> bode(q,p), grid on;

Эксперимент 2.

0,1

1

2

2

15.7

31.4

-15.7

180/31,4

-90

1

1

2

2

1.57

3.14

-1.57

180/3,14

-90

10

1

2

2

0.157

0.314

-0.157

180/0,314

-90

Эксперимент 3.

Экспериментально определим частотные характеристики апериодического (инерционного) звена.

Передаточная функция: .    

Построение :

>> w=[0:0.05:30];

>> W=2./(i.*0.8.*w+1);

>> WR=real(W);

>> plot(w,WR), grid on, xlabel('w'), ylabel('P(w)')

Построение :

>>w=[0:0.001:1000];

>> WI=imag (W);

>>plot(w,WI), grid on, xlabel('w'), ylabel('Q(w)')

Построение :

а) по функциям и :

>> WR=real(W);

WI=imag (W);

plot(WR, WI), grid on, xlabel('P(w)'), ylabel('Q(w)')

б) с использованием стандартной функции nyquist

>> q=[2]

>> p=[0.8 1]

>> nyquist(q,p), grid on

Построение :

>> P=WR;

>> Q=WI;

>> A=sqrt(P.^2+Q.^2);

>> plot(w,A), grid on, xlabel('w'), ylabel('A(w)')

Построение :

>>f=atan(WI./WR);

>> plot(w,f), grid on, xlabel('w'), ylabel('f(w)')

Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ  с использованием функции bode:

>> q=[2];

>> p=[0.8 0];

>>  bode(q,p), grid on;

0,1

1

3,98

3,98

15.7

16,5

-0.8

180/31.4

-4,6

1

1

3,25

3,25

1.57

2,2

-0.63

180/3.14

-36,11

5

1

1,43

1,43

0,31

0,55

-0,24

180/0,628

-68,8

10

1

0,83

0,83

0.15

0.29

-0.14

180/0,314

-80,25

50

1

0,192

0,192

0.031

0.061

-0.031

180/0.0628

-85,98

100

1

0.098

0.098

0.0155

0.03

-0.015

180/0,0314

-88,85


Московский Государственный Технический Университет

им. Н.Э.Баумана

Калужский филиал

Лабораторная работа № 5.

«Определение частотных характеристик

систем автоматического управления»

                                                                Выполнил:

студент группы ЭВМ-61

Панюков А.С.

Проверила: Мышляева С.В.

Калуга, 2013г


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7286. Студентське самоврядування як невідємна складова демократизації вищої школи 118 KB
  Структура і організація роботи органів студентського самоврядування вищого навчального закладу. На сьогоднішній день права і обовязки студентів вищих навчальних закладів України закріплюються в таких основних нормативно-правових актах.
7287. Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ 136.5 KB
  Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ План лекції 1. Діяльність органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини. 2. Функції ы завдання органів внутрішніх справ при забезпеченні прав і свобод люди...
7288. Тісто прісне здобне і вироби з нього 51.5 KB
  Тісто прісне здобне і вироби з нього. Тісто прісне здобне і вироби з нього (рецептура, режим замішування). Пиріжки печені з різноманітними фаршами, технологія їх приготування. Тарталетки, технологія приготування...
7289. Комунікативна діяльність людини 84.5 KB
  Комунікативна діяльність людини Мовне спілкування в еволюції людини. Відмінності комунікації людей і тварин. Гіпотези про походження мови. І. Мовне спілкування в еволюції людини. Чарльз Дарвін назвав людину дивом і славою сві...
7290. Точка в системі трьох площин проектування 402 KB
  Точка в системі трьох площин проектування При виконанні комплексних креслень у ряді випадків буває недостатньо зображень на двох площинах проекцій, тому доводиться будувати третю проекцію. Введемо в систему П1П2 ще одну перпендикулярну площину - про...
7291. Відносини власності в економічному житті суспільства 130.96 KB
  Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства Власність як економічна та юридична категорія. Її сутність, форми місце в економічній cистемі. Права власності. Еволюція форм власності. Сучасні форми приватної власності. Суспільна власні...
7292. Докази і доказування у кримінальному процесі 88.49 KB
  Докази і доказування у кримінальному процесі ПЛАН: Вступ 1. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального доказування. 2. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування. 3. Процес доказування у кримінальному судочинстві. 4...
7293. Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення 57 KB
  Тема: Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення. План: Мета і зміст рятувальних і невідкладних робот (РНР) Перша медична допомога Карантин і обсервація. Мета і з...
7294. Міжнародно-правове регулювання праці 75.5 KB
  Міжнародно-правове регулювання праці. План 1.Поняття та розвиток міжнародно-правового регулювання праці. 2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти праці. 3. Міжнародна організація праці та її нормотворча діяльність. 4. Європейські...