50892

Виконання операцій зарахування коштів по вкладному рахунку в національній валюті фізичних осіб їх документальне оформлення. Робота з вікнами та аркушами книг MS Excel

Дипломная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок юридичної особи з її іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку юридичної особи...

Украинкский

2015-01-08

271.69 KB

15 чел.

ДИПЛОМНА РОБОТА

ТЕМА: Виконання операцій зарахування коштів по вкладному рахунку в національній валюті фізичних осіб їх документальне оформлення.

ТЕМА: Робота з вікнами та аркушами книг MS Excel.

ЗМІСТ

І. Професія: Контролер ощадного банку ……….……………………………………….4

1.1. Виконання операцій зарахування коштів по вкладному рахунку в національній валюті фізичних осіб їх документальне оформлення…………………………………..5

1.1.1.Відкриття та ведення вкладного рахунку…………………………………………5

1.1.2.Зарахування коштів на вкладний рахунок……………………………………….11

1.2. Практичне завдання…………………………………………………………………18

1.3. Охорона праці……………………………………………………………………….19

ІІ. Професія: Оператор комп’ютерного набору….…………………………………….21

2.1. Робота з вікнами та аркушами книг MS Excel…………………………………….22

2.1.1.Робота з аркушами книг…………………………………………………………...22

2.1.2.Робота з вікнами…………………………………………………………………...26

2.1.3.Ведення та редагування даних……………………………………………………30

2.2. Візитка: «Історична церква с.Росільна». Презентація: «Історія мого села»…………34

2.3. Охорона праці…………………………………………………………….................35

ІІІ. Використання інноваційних технологій…………………………………………...39

Висновок………………...…………………………………………………….................42

Використана література………………………………………………………………....44

                        Вступ  

Контролер ощадного банку здійснює   проведення   та   обліквизначених банківських      операцій,      передбачених     чинним законодавством, і  відповідно  до  ліцензій  Національного   банку України, в  тому числі:  відкриття та ведення рахунків клієнтів та здійснення розрахунків за  їх  дорученням;  касове  обслуговування клієнтів; залучення депозитів фізичних осіб;  визначені операції з валютними цінностями.  Здійснює  заходи  щодо   виконання   філією Ощадбанку плану  залучення  заощаджень  населення  у вклади.  Веде облік готівки,  цінностей  і  цінних  бланків.  Здійснює  закриття операційного дня та складання щоденної звітності філії,  перевіряє відповідність наявної готівки,  цінностей  і  цінних  бланків,  їх залишків у   касі   визначеним   документам.  Додержується  правил зберігання документів,  особових  рахунків,  карток  із   зразками підписів, штампів   та  печаток,  бланків  банківської  звітності.

Зберігає ключ від грошової комори філії (сейфа),  бере участь у її відкриванні та   закриванні.  Зберігає  інформацію,  що  становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Старший контролер Ощадбанку. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна  середня  освіта  та професійна підготовка  на  виробництві.  Стаж  роботи за професією контролера Ощадбанку - не менше 1 року.

Контролер Ощадбанку.  Повна  загальна   середня   освіта   та професійно-технічна освіта  або  повна  загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Для того, щоб тривалий час безпомилково вести розрахунки та оформляти платіжні документи, контролер ощадного банку повинен мати добре розвинені вольові якості: наполегливість, ретельність, витривалість до одноманітної монотонної роботи. Можливості працевлаштування - отримавши дану професію ви можете працювати в банківських установах та інших державних та приватних підприємствах на посаді контролера, інкасатора, касира. професійні знання оператора комп'ютерного набору можна реалізувати в будь-якій галузі народного господарства. Ризик безробіття мінімальний і визначається недостатньою професійною майстерністю.

Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) — програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office. Області застосування Excel:

завдяки тому, що лист Excel являє собою готову таблицю, Excel часто використовують для створення документів без усіляких розрахунків, що просто мають табличне представлення (наприклад, прайс-листи в магазинах, розклади);

у Excel легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть дані для побудови з комірок таблиць (графік зниження ваги тіла за вказаний період від початку занять спортом);

його можуть використовувати звичайні користувачі для елементарних розрахунків (скільки витратив за цей місяць, що/кому/коли дав/взяв);

Excel містить багато математичних і статистичних функцій, завдяки чому його можуть використовувати школярі і студенти для розрахунків курсових, лабораторних робіт;

Excel інтенсивно використовується в бухгалтерії — у багатьох фірмах це основний інструмент для оформлення документів, розрахунків і створення діаграм. Природно, він має в собі відповідні функції;

Excel може навіть працювати як база даних. Хоча, звичайно, до повноцінної бази даних йому далеко.

При виконанні робіт на персональних комп'ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної інструкції з охорони праці. До самостійної роботи на персональних комп'ютерах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці та правил з електробезпеки. В подальшому вони повинні проходити інструктаж на робочому місці щоквартально. Особи, що постійно працюють на персональних комп'ютерах, з метою попередження в них професійних захворювань, повинні проходити попередні, при влаштуванні на роботу, та періодичні медичні огляди - раз у два роки.

Оператори комп’ютерного набору працюють з офісною технікою, тобто робоче місце працівників даної професії влаштовується в окремому кабінеті згідно до санітарних вимог. Спецодягу та інших засобів захисту працівник не потребує, крім випадків, пов’язаних з специфічними умовами виробництва. У наш час оператори комп’ютерного набору можуть працевлаштуватися майже у всіх галузях діяльності, де застосовується комп’ютерна техніка. Перспективи розвитку оператора комп’ютерного набору пов’язані з темпами впровадження сучасних інформаційних технологій у всі галузі людської діяльності.

Головна вимога до оператора комп’ютерного набору - володіння сліпим десятипальцевим методом набору, а також висока швидкість набору і обізнаність з основними комп'ютерними програмами. Під час роботи оператор постійно сидить перед монітором комп'ютера, тому неминучим є дуже велике навантаження на очі.

Працює в торговельних фірмах, на складах готової продукції, в друкарнях і видавництвах, пейджингових і телефонних компаніях.

Оператор комп’ютерного набору, використовуючи спеціальні програми, вносить до бази даних персонального комп'ютера будь-яку інформацію, сортує матеріали, проводить розрахунки, складає таблиці, зведені тощо.

 

  

    

           І. Професія: Контролер ощадного банку.

     

     

  

1.1. Виконання операцій зарахування коштів по вкладному рахунку в національній валюті фізичних осіб їх документальне оформлення.

 1.  Відкриття та ведення вкладного рахунку.

Вклад (депозит) — це гроші, передані в банк їх власником для зберігання, та які залежно від умов зберігання числяться на тому чи іншому банківському рахунку.

Вкладні рахунки відкриваються на підставі наступних документів:

Дипломна робота

Арк.

5

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

● заяви фізичної особи;

● документа, що посвідчує особу;

● договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою і громадянином;

● картки зі зразком підпису особи, надається в присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером банку;

  ● копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.
В ощадній книжці зазначаються найменування і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунку, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред'явлення ощадної книжки банку. 
Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.
Якщо фізична особа вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення цією фізичною особою паспорта або документа, що його замінює. 
Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред'явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або документа, що його замінює. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера

Дипломна робота

Арк.

6

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

платника податків. 
Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком особою, на ім'я якої відкрито рахунок, здійснюється лише після її ідентифікації банком. 
Якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу, то особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести на своє ім'я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку. 
Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку. 
Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому порядку. 
Довірена особа має: 
- пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків; 
- подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену нотаріально. 
Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи - резидента і в довіреності не зазначений ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа має додатково подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особі, на ім'я якої відкривається рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. 
Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції. 

Під час першого звернення до банку власника рахунку з метою використання коштів

Дипломна робота

Арк.

7

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

за рахунком він має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції. 
Кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені вкладником готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок. 
На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. У цьому разі вважається, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок.
Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюється за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує. 
Під час здійснення операцій за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи як зразок підпису власника рахунку використовується зразок підпису, зазначений у договорі банківського вкладу. 
Якщо в процесі обслуговування вкладного (депозитного) рахунку його власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то

Дипломна робота

Арк.

8

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Довірена особа має заповнити картку із зразками підписів і зазначити зразок свого підпису.
Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на її поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або виплачуватися фізичній особі готівкою. 
Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. 

Зокрема, визначено, що договором банківського вкладу (депозиту) може бути передбачено внесення грошових коштів або банківських металів на інших умовах їх повернення. Такі вклади (депозити) є умовними. Умови за вкладом не можуть суперечити законодавству України. Якщо строки зберігання умовних вкладів (депозитів) визначено договором, то такі вклади (депозити) обліковуються як строкові. Якщо строки зберігання умовних вкладів (депозитів) договором не визначено, то вони обліковуються як вклади (депозити) на вимогу.

  Сума, строки та умови приймання вкладів (депозитів) визначаються між банком та вкладником на договірних засадах.

  Залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується:

  - договором банківського рахунку;

  - договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки;

  - договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката;

  - договором банківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

  Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями встановлюються банками самостійно. Національний банк України встановлює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку.

  Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним проценти:

Дипломна робота

Арк.

9

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

  - у національній валюті, якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок у національній валюті;

  - у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника — в іншій іноземній чи в національній валюті;

  - у банківських металах, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкритий у банківських металах, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника — у національній валюті.

  Проценти на вклад (депозит), залучений відповідно до договору банківського вкладу (депозиту), якщо інше не передбачено договором, нараховуються від дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів або банківських металів, до дня, який передує поверненню грошових коштів або банківських металів вкладнику або списанню з вкладного (депозитного) рахунку вкладника з інших підстав.

  Особливості залучення грошових коштів або банківських металів на вклади (депозити) регулюються внутрішніми положеннями банків, розробленими відповідно до законодавства України.

  Банки мають встановлювати основні умови залучення банківського вкладу (депозиту) відповідного виду. Зазначені умови мають бути оприлюднені банком шляхом розміщення відповідної інформації в установі банку в загальнодоступному для клієнтів місці. Ця інформація може додатково розміщуватися банком у засобах масової інформації.

Дипломна робота

Арк.

10

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок юридичної особи з її іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку юридичної особи, пов'язаної із:

  - запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у випадках та в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;

  - зміною умов договору банківського вкладу (депозиту).

  Нараховані проценти за вкладами (депозитами) юридичних осіб відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту) банки можуть перераховувати на поточний рахунок юридичної особи або зараховувати на поповнення вкладу (депозиту).

Бланки сертифікатів повинні містити такі реквізити: назву “ощадний (депозитний) сертифікат”; порядковий номер сертифіката та його серію; дату внесення депозиту; розмір депозиту; зобов'язання банку повернути суму внесену на депозит; дату вимоги вкладником суми за сертифікатом; відсоткову ставку за користування депозитом; умови сплати відсоткової ставки - у разі вимоги вкладника про повернення вкладу до обумовленого строку; назву та адресу банку емітента, а для іменного сертифіката - назву (ім'я) вкладника; місце для підпису особи, яка уповноважена банком підписувати зобов'язання, та місце для печатки банку.

Видача і погашення сертифікатів здійснюється лише емітентом. До погашення приймаються тільки оригінали сертифікатів. У разі надання строку вимоги депозиту банк здійснює платіж за пред'явленням сертифіката на підставі заяви власника або його особи, уповноваженої на здійснення цієї операції.

Банк має передбачити можливість дострокового подання строкового сертифіката до сплати. У такому разі банк сплачує власникові сертифіката його суму та відсотки за зниженою відсотковою ставкою. Якщо термін отримання вкладу за строковим сертифікатом прострочено, то такий сертифікат вважається документом до запитання, за яким на банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому суму вкладу та відсотків на дату вимоги.

Дипломна робота

Арк.

11

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

вкладу на певний строк. Додатковий доход при цьому може бути отриманий за рахунок різних відсоткових ставок і курсових різниць. Депозит має обов'язковий характер, а його величина і термін вкладення коштів на рахунок визначаються банком. Якщо клієнт не виконує умов даного депозиту, банк може припинити його обслуговування. За своїм характером цей депозит можна віднести До умовного, оскільки вилучення коштів з нього можливе лише у разі закриття клієнтом поточного рахунку. Він вважається безстроковим, що дає змогу банку використовувати його як довгостроковий кредитний ресурс. За аналогією з вкладами до запитання за даним депозитом нараховуються мінімальні проценти або вони зовсім не нараховуються, якщо банк не бере з клієнта плати за ведення  

Лист

Зм..

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

операцій на поточному рахунку. Якщо вкладник продовжує зберігати гроші на депозитному рахунку після обумовленого терміну, він може розпоряджатися ним як поточним рахунком. Перевагою строкових депозитних рахунків для клієнтів є отримання високого процента, а для банку - можливість використання прогнозованих ресурсів для кредитування.

Недоліком строкових депозитів для клієнтів є низька ліквідність їх і неможливість використання для розрахункових і поточних платежів, а також для отримання готівки. Вклади коштів юридичних і фізичних осіб на депозитний рахунок банком оформляються шляхом:

- відкриття   строкового   депозитного   рахунку   з   укладанням   договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки);

- видачі ощадного (депозитного) сертифіката.

 1.  Зарахування коштів на вкладний рахунок.

Грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого вкладного (депозитного) рахунку або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок. Банки можуть відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту) перераховувати фізичним особам нараховані проценти за вкладами (депозитами) на їх поточний рахунок, для поповнення вкладу (депозиту) або видавати готівкою.

Банки повертають вклади (депозити) та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору банківського вкладу (депозиту) між вкладником і банком.

Дипломна робота

Арк.

12

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

За договором банківського вкладу (депозиту) незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, розміщених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу (депозиту) у розмірі, який установлюється в договорі банківського вкладу (депозиту). Якщо договором не встановлений розмір процентів, то банк зобов'язаний виплатити їх в розмірі облікової ставки Національного банку України.

Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклад (депозит) на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення банком розміру процентів на вклад (депозит) на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладу (депозиту), внесеного до повідомлення вкладника про зменшення процентів, через один місяць з часу надсилання відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором.

Установлений банком відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) розмір процентів на вклад (депозит) на строк або на вклад (депозит), внесений на умовах його повернення в разі настання визначених договором обставин, не може бути од-носторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законодавством України.

Проценти на банківський вклад (депозит) виплачуються вкладникові на його вимогу відповідно до строків, визначених у договорі банківського вкладу (депозиту).

Якщо відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) вклад повертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений вищий процент.

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу (депозиту) із закінченням строку, установленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу (депозиту), внесеного на інших умовах повернення, то після настання визначених договором обставин договір уважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

Депозитні операції - це операції із залучення або розміщення коштів на депозит.

Дипломна робота

Арк.

13

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Залучення депозитів (вкладів) фізичних осіб оформляється банком шляхом відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки) або видачі ощадного (депозитного) сертифіката. За договором банківського депозиту КБ, який прийняв кошти від вкладника, зобов'язується виплатити вкладникові суму депозиту та нараховані відсотки на умовах та у порядку, що передбачені договором.

Депозитний договір засвідчує право КБ управляти залученими коштами та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу і відсотків за його користування.

Основними реквізитами та умовами депозитного договору мають бути:

· назва та адреса банку, яка приймає депозит (вклад);

· назва та адреса власника коштів;

· дата внесення депозиту;

· сума депозиту;

· дата вимоги вкладником своїх коштів;

· відсоткова ставка за користування депозитом;

· зобов'язання банку повернути суму, яка внесена на депозит;

· підписи сторін: керівника виконавчого органу банку або уповноваженої на це особи та вкладників.

Зобов'язання клієнта за депозитним договором полягають у своєчасному перерахуванні грошових коштів на депозитний рахунок банку; зобов'язання банку - прийняти грошові кошти на депозитний рахунок, нараховувати відсотки, забезпечити повне збереження суми внеску і повернути її після закінчення строку дії договору або достроково за заявою клієнта.

Власник депозитного вкладу зобов'язаний заздалегідь повідомити установу банку про дострокову вимогу вкладу за зазначеним у договорі номером телефону, письмово або при особистій явці. Стягнення на вклади юридичних і фізичних осіб у КБ може бути звернено на підставі вироку чи рішення суду.

Останнім часом поширюється практика роботи вітчизняних КБ з депозитними сертифікатами. Вони можуть випускатися: одноразово або серіями, іменними або на пред'явника, строковими або до запитання. Строк обігу сертифіката встановлюється від дати його видачі до дати, коли власник сертифіката отримує право вимоги депозиту за сертифікатом.

Дипломна робота

Арк.

14

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

 Власник коштів замість відкриття депозитного рахунку може придбати ощадний (депозитний) сертифікат банківської установи на умовах, передбачених правилами їх випуску та іншими правилами. Ощадні вклади призначені для нагромадження або розміщення грошових заощаджень Як і строкові, вони можуть поділятись за термінами, проте їх основна відмінність полягає у можливості поновлення у будь-який момент. Основними користувачами ощадних вкладів є фізичні особи. Вилучення ощадного вкладу, як правило, повинно здійснюватись за попереднім повідомленням. Ощадні вклади населення вигідні банку тим, що вони, як правило, мають довгостроковий характер і, відповідно, можуть бути джерелом довгострокових вкладень.

Недоліки ощадних вкладів з погляду банку:

 1.  великі витрати банківської установи у зв'язку з виплатою підвищених

відсотків і зниження таким чином маржі;

 1.  залежність цих вкладів від різних чинників: політичних, економічних, щопідвищує загрозу швидкого відпливу коштів з цих рахунків зниження ліквідності банку;
 2.  нездатність банку відновити ці ресурси на постійній основі.

Проценти на вклад залучений відповідно до договору банківського вкладу якщо інше не передбачено договором, нараховуються від дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів або банківських металів, додня, який передує поверненню грошових коштів або банківськихметалів вкладнику або списанню з вкладного (депозитного) рахунку вкладника з інших підстав. Особливості залучення грошових коштів або банківських металів на вклади (депозити) регулюються внутрішніми положеннями банків, розробленими відповідно до законодавства України. Банки мають встановлювати основні умови залучення банківського вкладу відповідного виду. Зазначені умовимають бути оприлюднені банком шляхом розміщення відповідної інформації в установі банку в загальнодоступному для клієнтівмісці. Грошові кошти на вкладні рахунки перераховуються фізичним особами з поточних рахунків і повертаються банкамив безготівковій формі на поточні рахунки фізичних осіб. Проведення розрахункових операцій за вкладними рахунками фізичної особи забороняється, крім операцій, пов'язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу (депозиту) відповідно до укладених договорів застави та законодавства України. Грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого вкладного (депозитного) рахунку або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок. Банки можуть відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту) перераховувати фізичним особам нараховані проценти за вкладами (депозитами)на їх поточний рахунок, для поповнення вкладу (депозиту) абовидавати готівкою. Банки повертають вклади (депозити) та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору банківськоговкладу (депозиту) між вкладником і банком. За договором банківського вкладу (депозиту) незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину напершу вимогу вкладника, крім вкладів, розміщених юридичнимиособами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Банк виплачує вкладникові проценти на

Дипломна робота

Арк.

15

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

суму вкладу у розмірі, який установлюється в договорі банківського вкладу (депозиту). Якщо договором не встановлений розмір процентів, то банк зобов'язаний виплатити їх в розмірі облікової ставкиНаціонального банку України. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються навклад (депозит) на вимогу, якщо інше не встановлено договором.У разі зменшення банком розміру процентів на вклад (депозит)на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладу (депозиту), внесеного до повідомлення вкладника про зменшенняпроцентів, через один місяць з часу надсилання відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором. 2.1.5. Установлений банком відповідно до договору банківськоговкладу розмір процентів на вклад на строкабо на вклад (депозит), внесений на умовах його повернення вразі настання визначених договором обставин, не може бути од-носторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено зако-нодавством України. Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу відповідно до строків, визначених у до-говорі банківського вкладу. Якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до закінченнястроку або до настання інших обставин, визначених договором,проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів завкладами на вимогу, якщо договором не встановлений вищийпроцент. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу  із закінченням строку, установленого договоромбанківського вкладу, або повернення суми вкладу внесеного на інших умовах повернення, то після настання визначених договором обставин договір уважається продовженим наумовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором. Строкові вклади - це грошові кошти, розміщені у банку на суворо обумовлений термін не менше від одного місяця і можуть бути знятими після закінчення цього терміну або після попереднього повідомлення банку. Вилучення строкових вкладів відбувається шляхом переказування грошей на розрахунковий (поточний) рахунок або готівкою з каси банку. Строкові вклади є для банків кращим видом депозитів, оскільки вони стабільні і зручні в банківському плануванні. За ними сплачується високий депозитний відсоток, рівень якого диференціюється залежно від терміну, виду внеску, періоду повідомлення про вилучення, загальної динаміки ставок

Дипломна робота

Арк.

16

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

грошового ринку та інших умов. Строкові вклади є джерелом одержання прибутків їх власниками, вони оформляються угодою між вкладником і банком. Строкові вклади не використовуються для здійснення поточних платежів. Якщо вкладник бажає змінити суму внеску - зменшити або збільшити, то він може розірвати депозитну угоду і переоформити свій строковий вклад на нових умовах. Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і відповідності.

За термінами строкові вклади поділяються на:

 1.  депозити терміном до 1 місяця;
 2.  депозити терміном від 1 до 3 місяців;
 3.  депозити терміном від 3 до 6 місяців;
 4.  депозити терміном від 6 до 12 місяців;
 5.  депозити терміном більше 1 року;
 6.  депозитні сертифікати.

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки "Нарахованих витрат", на яких накопичуються нараховані проценти до настання строку їх сплати. Витрати банку, пов'язані з виплатою процентів, обліковуються за рахунками 7-го класу плану рахунків, Якщо проценти сплачуються авансом, їх відносять до витрат майбутніх періодів і обліковують за рахунком 3-го класу плану рахунків. Кінцевою метою вироблення та реалізації ефективної депозитної політики будь-якого комерційного банку є збільшення обсягу ресурсної бази при мінімізації витрат банку і підтримці необхідного рівня ліквідності з урахуванням всіх видів ризиків. Оскільки кожен банк розробляє депозитну політику , то головне питання не тільки в тому , чи є вона у банку , але і в її якості. Організація депозитних взаємовідносин банку з клієнтами визначається багатьма факторами , включаючи розмір банку , кваліфікацію банківських працівників, відповідальних за оформлення депозитних угод , види депозитів та ін. Вклади, обсяг яких становить менше 1 грн, не підлягають відшкодуванню. Національна система страхування депозитів постійно удосконалюється, що зумовлюється конкретними економічними умовами розвитку України. Депозити враховуються на всю суму номіналу на депозитному рахунку до часу погашення. Залежно від методу виплати процентів за депозитами — за період або на період (авансом) — змінюється сума, що надходить від депонента.

Дипломна робота

Арк.

17

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Ощадні вклади — це грошові заощадження фізичних осіб, що вносяться ними до банку з метою накопичення й отримання відповідного доходу у вигляді процентів. Кожному

Дипломна робота

Арк.

18

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

власнику ощадного вкладу видається спеціальна ощадна книжка. Ощадна книжка — це письмове свідчення (іменне або на пред'явника) про здійснення внеску у формі ощадного вкладу, в якому відображаються поступово усі операції із зарахування та зняття коштів з відповідного вкладного рахунка. Ощадні вклади часто використовуються як безстрокові депозити, тобто умови зберігання коштів на них не прив'язані до конкретних строків. Отже, власники ощадних книжок мають можливість одержувати гроші з ощадних вкладів або взагалі їх закрити у будь-який необхідний момент, але з обов'язковим попереднім повідомленням банку (як правило — за декілька днів) про цей намір. Як було зазначено вище, визначальними чинниками при встановленні плати за строковими депозитами є розмір вкладу та термін, на який вносяться грошові кошти. Чим більші сума та строк користування вкладом, тим відповідно вищою буде ставка процента. Депозитні й ощадні сертифікати випускаються банками як на певний строк, так і до запитання. Вони можуть бути іменними і на пред'явника.

Згідно з чинним законодавством банківський сертифікат є цінним папером, а відтак він має значні переваги порівняно з іншими видами вкладів (депозитів): він може вільно продаватись і купуватись на фондовому ринку, виступати засобом платежу, застави тощо. Якщо клієнт не виконує умов даного депозиту, банк може припинити його обслуговування. За своїм характером цей депозит можна віднести До умовного, оскільки вилучення коштів з нього можливе лише у разі закриття клієнтом поточного рахунку. Він вважається безстроковим, що дає змогу банку використовувати його як довгостроковий кредитний ресурс. За аналогією з вкладами до запитання за даним депозитом нараховуються мінімальні проценти або вони зовсім не нараховуються, якщо банк не бере з клієнта плати за ведення  

Лист

Зм..

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

операцій на поточному рахунку. \

1.2.Практичне завдання.

1.3.Охорона праці.

Для створення ідеальних умов працівникам банку потрібно:
- Касові приміщення в установах ВАТ «Ощадбанк» повинні бути ізольовані та обладнанні таким чином, щоб виключена будь-яка можливість спостереження та вивчення сторонніми особами розміщення грошових сховищ і роботи касового апарату, а у вікнах касових приміщень, розташованих на перших поверхах обладнані металевими гратами. 
- Двері касових приміщень на протязі робочого дня повинні бути замкненні на внутрішній замок.
- Робоче місце кожного касира ізолюється від робочих місць інших касових працівників шляхом обладнання кабінетів та перегородок. 
- Касири забезпечуються зручними для роботи столами та стільцями. Столи касирів повинні мати замикаючий ящик для збереження цілісності на протязі робочого дня касири повинні бути забезпечені сейфами.
- Площа підлоги на одного касира повинна сягати не менше 3.25 м2, висота приміщення від підлоги до стелі не менше 3 м.
- Для виклику завідуючого касою біля робочих місць касирів операційних кас, обладнуються визивною сигналізацією.
- В касових приміщеннях необхідно мати достатньо освітлення, при цьому столи касирів, як правило, слід розміщувати так, щоб світло падало на робоче місце з лівої иділяєм.
- Освітлення робочих місць касирів обладнується таким чином, щоб світло від джерела освітлення не падало безпосередньо в очі касирові.
- Загальне штучне освітлення лампи нагрівання повинно створювати освітлення робочих місць не менше 150 люкс і люмініцентричними лампами не менше 300 люкс.
- В приміщеннях иді повинно бути дійсна, механічна або змішана вентиляція, переважно витяжна.

Дипломна робота

Арк.

19

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

- Опалювання і вентиляція повинні бути такими, щоб вони забезпечували температуру повітря приміщення холодний і прохолодний період руху +180с, а вентиляція не створювала в приміщенні иді потоку холодного повітря і протягу і забезпечувала кратність вентиляційного обміну на протязі 1 години в 5 раз.

Дипломна робота

Арк.

20

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

- Опалювально - вентиляційні пристрої повинні зберігатися в стані повної справності і придатності до їх експлуатації систематично підлягають огляду і профілактикиці, а у випадках пошкодження негайно відремонтувати.
- Приміщення кас, а також робочі столи касирів повинні бути в чистоті. В зв’язку з цим установлюється порядок прибирання приміщень з урахуванням умов і часу роботи касирів. Губки і штампи, що знаходяться у користуванні, підлягають щоденному промиванню. 
- Обов’язковому заземленню підлягають металеві шафи силових зборок з доданими до них проводами. При неможливості заземлення або захисного відключення експлуатуючих машин, або, якщо це надає значні труднощі по технологічним причинам, замість заземлення допускаються обслуговування вказаних машин ізолюючих площу.
- При обандеролюванні гроші повинні використовуватись тільки декстрин або конторський клей. Застосування інших склею вальних матеріалів забороняється.
- Для збереження рук касира від шкірних захворювань потрібно при підрахуванні грошей, грошових білетів застосовують спеціальні речовини.
- Для надання першої медичної допомоги касири забезпечуються аптечкою з необхідним набором медикаментів.
- Касири забезпечуються кип’яченою теплою водою температура якої не менше 80 с і не вище 200 с. Для приймання їжі касиром повинно бути виділене окреме приміщення. 19.Приймання їжі в касовому приміщені забороняється. 
- Касири для миття рук забезпечуються теплою і милом, а також рушником.
- Не рідше 1 разу в рік для касирів проводиться медогляд, маючі ціль попередження професійних захворювань.
- Запаси матеріалів для упаковки грошей (бандеролі, шпагат, накладки і клей) повинні зберігатися в приміщенні окремому від кас.

 

Дипломна робота

Арк.

21

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

 ІІ. Професія: Оператор комп’ютерного набору.

 

Дипломна робота

Арк.

22

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

2.1. Робота з вікнами та аркушами книг MS Excel.

 

2.1.1. Робота з аркушами книг.

MS Excel — це програма, в якій можна створювати таблиці, обчислювати й аналізувати дані. Програми такого типу називаються програмами електронних таблиць. Excel дає змогу створювати таблиці, які автоматично обчислюють підсумок введених числових значень, друкувати таблиці у зручному вигляді та будувати прості графіки.

Кожна робоча книга складається із пронумерованих аркушів (Аркуші, Аркуш2, ...) і розмічених сіткою ліній. Імена аркушів відображаються на вкладках у нижній частині вікна над рядком стану. Кожен аркуш складається із комірок.

Комірка — це мінімальний елемент електронної таблиці. Вона має адресу, яка складається з імені стовпця й імені рядка, на перехресті яких розташована дана комірка.

Рядки нумеруються арабськими цифрами (1, 2, 3, ...), а стовпці літерами латинського алфавіту (А, В, С, D ..., АА, АВ, ...). Максимальне число стовпці на аркуші - 256. Максимальне число рядків також обмежене і дорівнює 65536.

Працюючи з книгою користувач може переходити з одного аркуша на інший. Для цього клацають мишею по ярлику відповідного аркуша. Той аркуш, що у даний момент відкритий у вікні  Microsoft Excel, називається активним. Вкладка активного аркуша підсвічена яскравіше інших вкладок.

Для роботи із аркушами можна використовувати контекстне меню аркуша.

Microsoft Excel за замовчуванням надає всім аркушам імена Аркуші, Аркуш2,  При потребі імена аркушів можна змінювати. Для цього необхідно двічі клацнути по ярлику аркуша або навівши на нього курсор миші натиснути праву клавішу і ввести нове ім'я.

Нова робоча книга в Microsoft Excel 2007 містить за замовчуванням три аркуші. Звичайно їх кількість можна при потребі змінити. Для збільшення кількості листів необхідно викликати контекстне меню ярлика і вибрати команду Додати.

Для видалення аркушів із книги викликають контекстне меню, аркуша який необхідно видалити і вибирають відповідну команду.

Microsoft Excel дозволяє змінювати порядок розташування аркушів. Для цього використовують контекстне меню або ліву кнопку миші (простим перетягуванням). Можна також змінювати колір ярликів аркушів. Ця команда виконується через контекстне меню.

Система електронних таблиць Microsoft Excel - універсальна система для обробки даних. Електронну таблицю Excel можна вважати надзвичайно потужним і при цьому досить простим у використанні калькулятором. Працюючи з програмою Excel можна готувати текстові документи, виконувати обчислення і створювати бази даних. Але головним призначенням програми Excel є автоматизація обчислень.

Після запуску програми Excel на екрані з'являється вікно програми із розгорнутим вікном нового файлу. Файли програми Excel мають розширення .xls і називаються книгами. Вони складаються із аркушів. Книга в Excel нагадує швидкозшивач, а аркуш - аркуш паперу у швидкозшивачі. Excel при запуску відкриває порожню книгу на першій чистій сторінці.

Дипломна робота

Арк.

23

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Кожний лист має назву. Лист - це окрема електрона таблиця. Таблиці складаються із стовпчиків і рядків. Стовпчики позначаються латинськими буквами: А, В, С. Якщо букв не вистачає, використовують позначення з двох букв: АА, АВ, АС... Максимальна кількість стовпчиків у таблиці - 256. Рядки нумерують цілими числами. Максимальна кількість рядків у таблиці - 65536. Клітинки розміщуються на перетині стовпчиків і рядків. Номер клітинки утворюється з об'єднання номера стовпчика й рядка без проміжку між ними. А1, D24, CZ549 - приклади номерів клітинок. Одна з клітинок на робочому аркуші буде активною або поточною. У більшості операцій використовується саме вона. Поточна клітинка обведена широкою рамкою - на ній знаходиться табличний курсор, а її номер і вміст наведені у рядку формул.

Рядок заголовка, де вказане ім'я програми (Microsoft Excel), назва відкритого файлу (Книга 1) та розміщені кнопки управління вікном програми.

Рядок меню, який призначений для вибору команд. В ньому також можуть бути кнопки управління вікном документа.

Стандартна панель інструментів містить ряд кнопок, які дозволяють виконувати часто вживані операції без використання меню.

Панель інструментів «Форматування» призначена для форматування таблиці.

Рядок формул складається із поля Імені, в якому вказана адреса поточної клітинки, кнопок управління для формул і, власне, рядка формул, у якому вказується вміст поточної клітинки.

Робоча область призначена для введення даних та виконання обчислень.

Дані у програмі Excel завжди вносяться в активну клітинку. Перед тим, як почати введення, потрібну клітинку треба виділити табличним курсором. Табличний курсор можна переміщувати клавішами, управління курсором або за допомогою миші (клацнувши лівою кнопкою на потрібній клітинці).

Дипломна робота

Арк.

24

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Для введення даних в активну клітинку не треба ніякої спеціальної команди.    Натискання клавіш з буквами, цифрами чи розділовими знаками автоматично починає введення даних у клітинку. Інформація, яка вводиться в активну клітинку, відображається і в рядку формул .Закінчити введення можна натисканням клавіші "Enter". Недолік цього методу полягає в тому, що при введенні нових даних попередні дані втрачаються.

У процесі введення даних для редагування можна користуватись клавішами "BS" і "Delete" для вилучення неправильно набраних символів, а також клавішею "Esc" для вилучення всіх введених символів.

Для редагування вже введених даних треба двічі клацнути мишею на клітинці з даними, або виділити потрібну клітинку і натиснути клавішу "F2", чи виділити потрібну клітинку і клацнути мишею на рядку формул, відредагувати дані і натиснути "Enter".

Таблиці можуть містити різну інформацію. Деякі клітинки таблиці містять текст, деякі - числові дані. З точки зору програми Excel клітинка може містити три типи даних.

Текстові дані являють собою рядок тексту довільної довжини. Excel відтворює ці дані точно в такому вигляді, в якому вони були введені. Клітинка, яка містить текстові дані, не може використовуватись в обчисленнях. Якщо Excel не може розпізнати дані в клітинці як число чи як формулу, то вважає їх за текстові дані.

Числові дані — це окреме число, введене в клітинку. Крім того, як числа Excel розглядає дані, які позначають дати, час чи грошові суми. Клітинки, які містять числові дані, можуть використовуватись в обчисленнях.

Якщо клітинка містить формулу, то її значення може залежати від значення інших клітинок. Вміст клітинки розглядається як формула, якщо починається зі знака рівності (=). Усі формули дають числовий результат. Формули в клітинках таблиці не відображаються. Замість формул у клітинках виводиться результат, отриманий при обчисленні. Щоб побачити формулу, яка знаходиться у клітинці, треба виділити цю клітинку і подивитись в рядок формул. Зміни у формули вносяться редагуванням у рядку формул.

Дипломна робота

Арк.

25

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

При створенні нового файлу книзі автоматично присвоюється ім'я Книга 1, при створенні наступного файлу - Книга 2 і т.д. Кожна книга може містити від одного до 256 аркушів. Стандартна настройка Excel завантажує робочі книги, які містять 3 аркуші і називаються «Лист 1», «Лист 2 » і «Лист 3 ». Ці імена понаписувані на ярличках аркушів у нижній частині екрана і, вибравши відповідний ярличок, можна перейти до потрібного аркуша.

Коли аркушів багато, то для більш зручного переходу від одного аркуша до іншого використовують панель управління аркушами.

Для зручності роботи імена аркушів Excel можна змінювати. Для цього треба викликати контекстне меню ярличка потрібного аркуша, вибрати з нього команду «Перейменувати», ввести потрібне ім'я і натиснути клавішу «Enter». Крім того, аркуш можна перейменувати, якщо двічі клацнути по його ярличку, ввести потрібне ім'я і натиснути «Enter».

Аркуш може мати будь-яке ім'я, яке містить не більше 32 символів. В іменах аркушів не можна використовувати символи / \ * ? :'.

При потребі в книгу можна додавати нові аркуші. Для цього треба розкрити контекстне меню ярличка будь-якого аркуша і вибрати з нього команду «Додати...». У вікні «Вставка» вибирають «Лист» і натискають кнопку «ОК». Також новий аркуш можна вставити, вибравши із меню «Вставка» команду «Лист».

2.1.2. Робота з вікнами.

Дипломна робота

Арк.

26

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

У Excel існує можливість відкрити для одного і того ж робочого листа два вікна. Дана операція виконується за допомогою команди Вікно / Новое. Після цього у списку відкритих книг меню Вікно ви побачите деякі зміни. Якщо раніше тут було вказано ім'я тільки однієї книги ( База ) , то тепер у списку з'являться два імені : База :! і База : 2 .

Після виклику команди Вікно / Розташувати на екрані з'явиться діалогове вікно Розташування вікон. В області Розташувати вікна цього вікна виберіть , наприклад , перемикач зверху вниз. В результаті на екрані з'являться два вікна з одним і тим же листом книги. Одне з вікон є активним , на що вказує більш яскравий колір його заголовка.

Перейти до іншого вікна можна , скориставшись одним з таких методів:

клацнувши покажчиком миші в цьому вікні;

за допомогою комбінації клавіш [Ctrl + Tab] ;

з використанням меню Вікно (ім'я потрібного вікна буде вказано в списку , що знаходиться в нижній частині меню) .

Перший метод можна застосувати лише у разі , коли вікно , до якого потрібно перейти , відображує на екрані. Другим і третім методами можна викликати невидиме вікно відкритої книги , якщо така є.

При переміщенні по полю аркуша в одному вікні , вид іншого вікна не змінюється. А от якщо ви внесете в одне з вікон небудь зміни, то такі з'являться і в іншому вікні.

Однак для нашого випадку такий спосіб перегляду таблиці є не найзручнішим . Тому давайте повернемо таблицю в початковий стан (коли на екрані відображено тільки одне вікно). При цьому буде відновлено і колишнє ім'я книги - База . Це можна зробити двома способами:

натиснувши кнопку Розгорнути в правому верхньому кутку будь-якого вікна ;

скориставшись комбінацією клавіш [Ctrl + FlO ] .

Закрити одне з вікон можна одним з таких методів:

натиснувши кнопку Закрити вікно ( з хрестиком ) у правому верхньому кутку вікна;

натиснувши комбінацію клавіш [Ctrl + F5] .

А щоб згорнути вікно , необхідно виконати одну з таких дій :

натиснути кнопку Згорнути вікно в правому верхньому кутку згортати вікна;

застосувати комбінацію клавіш [Ctrl + F9] .

Приховати одне вікно можна , виконавши команду Вікно / Приховати . У цьому випадку вікно не закривається . Для його відновлення потрібно задати команду Вікно / Відобразити і , коли з'явиться діалогове вікно Виведення на екран прихованого вікна книги  , в області Показати приховане вікно книги вибрати його ім'я (скажімо , База : 2 ) і натиснути кнопку ОК .

Діалогове вікно Виведення на екран прихованого вікна книги

Рядки і стовпці створюють клітинки. Декілька клітинок утворюють діапазон клітинок. Клітинка таблиці, в якій перебуває курсор, називається робочою, поточною. Робоча клітинка має контрастне обрамлення. Тільки в неї користувач може вводити потрібні дані (число, текст або формулу).

Дипломна робота

Арк.

27

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Для того щоб виділити множину клітинок окремого рядка або стовпця, потрібно натиснути ліву кнопку миші на номері відповідного рядка або стовпця. Посилання на виділений рядок або стовпець відображається в панелі імені робочого аркуша у вигляді адреси першої клітинки рядка або стовпця.

Для того щоб виділити діапазон суміжних клітинок робочого аркуша, потрібно помістити курсор в першу клітинку, клацнути мишею і протягнути курсор до останньої клітинки. Або помістити курсор в першу клітинку, натиснути ліву кнопку миші і утримуючи клавішу Shift, помістити курсор в останню клітинку й знову натиснути ліву кнопку миші. Можна також скористатись комбінаціями клавіш Shift + ← - ↑-↓- →. Посилання на виділений діапазон клітинок відображається в панелі імені робочого аркуша у вигляді адреси першої клітинки діапазону.

Для того щоб виділити кілька несуміжних клітинок або діапазонів робочого аркуша, потрібно скористатися "буксуванням" покажчика миші при натиснутій клавіші Ctrl.

Більшість електронних таблиць починаються з текстових даних, які під час введення автоматично вирівнюються системою по лівому краю клітинок і набираються тим шрифтом, який задається користувачем кнопками Шрифт і Розмір шрифту в панелі інструментів.

Редагування вмісту поточної клітинки можна здійснювати в рядку формул, клацнувши там лівою кнопкою миші. Крім того, існують ще такі способи початку редагування: можна в межах поточної клітинки виконати подвійне клацання мишею або натиснути клавішу [F2].

В деяких книгах робочий аркуш зручніше заховати, а не видаляти. Такий підхід особливо ефективний для аркушів, що містять статичні дані, які обробляються формулами, що містяться на інших аркушах, і рідко редагуються. Після того, як аркуш був захований  у інших користувачів не виникне бажання досліджувати (і, можливо, змінити) його дані. Щоб приховати аркуш, необхідно вибрати команду "Лист” → ”Скрыть” меню “Формат”. Для відображення прихованого аркуша поточної книги викликається команда "Лист” → "Отобразить"  меню "Формат".

У багатьох випадках найпростіший шлях створення робочої книги з декількома

Дипломна робота

Арк.

28

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

аркушами полягає в створенні першого аркуша і подальшому його копіюванні. Хоча у книзі, що  створюється, вже є набір порожніх робочих аркушів, ви можете їх додавати, копіювати, видаляти і міняти місцями. Ця процедура може здатися вам вельми громіздкою, вкажіть на вкладку аркуша, який ви хочете скопіювати, натискуйте клавішу <Ctrl> і перетягнете покажчик миші управо або вліво. В міру перетягування форма покажчика зміниться на маркер аркуша із знаком "плюс". Коли ви відпустите кнопку миші, Excel створить копію  аркуша, що перетягується, привласнивши йому те ж ім'я з номером копії в дужках.

При копіюванні аркуша з даними усередині однієї робочої книги, або в іншу книгу Excel вирізає вміст комірок, довжина яких перевищує 255 символів.

Для переміщення аркуша всередині робочої книги, наведіть покажчик на його вкладку, клацніть і переміщайте курсор, що видозмінився, до місця, що вказано чорним маркером, в якому потрібно розмістити аркуш. Хоча можна перемістити і розмістити робочі аркуші між книгами, ця операція набагато швидше і акуратніше виконується за допомогою контекстного меню. Деякі операції можна проводити не з одним аркушем, а з декількома одночасно. Для цього треба виділити потрібні аркуші. Для виділення всіх аркушів книги із контекстного меню будь-якого ярличка вибирають команду «Виділити всі листи».

Для виділення декількох аркушів підряд треба клацнути по ярличку першого аркуша і при натиснутій клавіші «Shift» клацнути на останньому аркуші.

Для виділення декількох аркушів, які розміщені у довільному порядку, клацають по ярличках потрібних аркушів при натиснутій клавіші Ctrl. Для зняття виділення групи аркушів треба клацнути по ярличку будь-якого аркуша.

Аркуші з книги можна вилучати. Для цього треба виділити ярлички потрібних аркушів (чи ярличок одного аркуша) і з контекстного меню будь-якого з них вибрати команду «Видалити» та натиснути кнопку «ОК». Крім того, вилучити виділені аркуші можна вибравши із меню «Правка» команду «Вилучити лист».

Дипломна робота

Арк.

29

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Аркуші можна переміщувати перетягуванням їх ярличків у потрібне місце, або ж вибравши із контекстного меню ярличка потрібного аркуша команду «Перемістити/скопіювати...»

Можна створювати декілька копій одного і того ж аркуша. Для цього треба перетягти ярличок потрібного аркуша при натиснутій клавіші «Ctrl» до появи значка «+». Або можна скористатись командою «Перемістити/скопіювати...» контекстного меню ярличка, встановивши прапорець «Створити копію» у вікні «Перемістити або скопіювати»

Операції з клітинками. У деяких операціях можуть одночасно брати участь декілька клітинок. Для того, щоб зробити таку операцію, потрібні клітинки необхідно вибрати. Вибрана група клітинок виділяється на екрані: їх вміст відображається білим кольором на чорному фоні, а вся група виділених клітинок обводиться товстою рамкою.

Простіше всього вибрати прямокутну область. Для цього треба перемістити покажчик на клітинку в одному з кутів вибраної області, натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, протягнути покажчик у протилежний кут області (по діагоналі). Після того, як відпустили кнопку миші, всі клітинки в прямокутнику виділяться. Колір першої клітинки залишається незмінним, щоб показати, що вона є поточною. Для позначення групи клітинок використовується термін діапазон.

Протягування можна робити в будь-якому напрямі. Наприклад, якщо треба вибрати клітинки від ВЗ до D8, то можна провести протягування не тільки від ВЗ до D8, але і від D3 до В8, від В8 до D3 або від D8 до ВЗ. Якщо тепер клацнути на будь-якій клітинці мишкою чи натиснути будь-яку клавішу управління курсором, то виділення зніметься.

Замість протягування миші можна використати клавішу «Shift». Клацнувши на першій клітинці діапазону, можна натиснути клавішу «Shift» і, не відпускаючи її, клацнути на останній клітинці.

Для вибору цілих стовпчиків або рядків можна використати маркери рядків і стовпчиків (їх заголовки) по краях робочої області.

Натискання на кнопці в лівому верхньому куті робочої області дозволяє вибрати весь робочий аркуш повністю.

Якщо при виборі клітинок утримувати натисненою клавішу Ctrl, то можна додавати нові діапазони до вже вибраного. Цим прийомом можна створювати навіть непов'язані діапазони. Уведення та коригування таблиці здійснюється в Microsoft Excel за допомогою клавіатури у відповідності зі стандартами, прийнятими в операційній системі Windows.

2.1.3. Введення та редагування даних.

Дипломна робота

Арк.

30

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Дані в поточну комірку можна вводити безпосередньо на аркуші або в рядок формул. Якщо дані вводяться безпосередньо в комірку, то після натиску клавіші Enter чи клавіші управління курсором вони замінять попередній вміст комірки. Для завершення вводу можна також клацнути мишею за межами комірки або на кнопку Вводу (зелена галочка), яка з початком редагування автоматично відобразиться зліва від рядка формул.

Для відміни вводу слід натиснути клавішу Esc або клацнути мишею на кнопці Відміна (червоний хрестик), яка з початком редагування автоматично відображається зліва від рядка формул.

Дані також можна вводити в так званому режимі редагування в комірці, який активізується по натиску клавіші F2 або по подвійним клацанням миші. В цьому режимі клавіші керування курсором служать для переміщення по даним комірки і не призводять до завершення редагування.

Якщо активний режим редагування в комірці, то при натиску клавіші Delete видаляється символ, який розміщений справа, а при натиску клавіші Backspace - зліва від курсору вводу. Якщо режим редагування не включений, то натиск однієї із цих клавіш приведе до видалення вмісту комірки в цілому.

Для швидкого заповнення поточної клітинки вмістом комірки, яка розміщена зверху, слід натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D.

Для швидкого заповнення поточної комірки вмістом комірки, яка розміщена знизу, слід натиснути комбінацію клавіш Ctrl+R.

Дипломна робота

Арк.

31

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Уведення даних здійснюється в поточній (або ще кажуть — активній) клітинці. Поточна клітинка виділяється чорним прямокутником. Після відкриття або створення документа поточною клітинкою є клітинка з адресою А1.

Заголовки стовпця і рядка поточної клітинки виділяються напівжирним шрифтом. Адреса поточної клітинки указується в полі адреси в лівому верхньому куті робочого поля. Вміст поточної клітинки відображається в рядку формул.

Переміщення до інших клітинок здійснюється за допомогою або миші, або клавіш управління курсором [¨], [­], [Æ] і [Ø].

Для введення тексту в клітинки використовуються алфавітно-цифрові та знакові клавіші клавіатури. Символи верхнього регістра набираються при натисненій клавіші [Shift]. Деякі

клавіші мають в Microsoft Excel функції, відмінні від загальноприйнятих у Windows.

Наприклад:

[Home] — завершення введення даних поточної клітинки та перехід курсора на першу клітинку поточного рядка;

[Enter] — завершення введення даних поточної клітинки та перехід на клітинку вниз (за замовчуванням);

[Tab] — завершення введення даних поточної клітинки та перехід на клітинку праворуч.

Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двох режимах:

 1.  Звичайний - найбільш Зручний для Виконання більшості операцій .

 1.  Розмітка сторінок - Зручний для залишкового форматування табліці перед Друкування .

Межі поміж сторінками у цьом режімі відображаються сінімі пунктирно лініямі . Межі табліці - суцільною сіньою лінією , пересуваючі якові можна змінюваті розмір табліці .

Дипломна робота

Арк.

32

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Для переходу поміж режимами Звичайний и Розмітка сторінок Використовують відповідні пункт біля меню Вид .

Під панелями інструментів Microsoft Excel за звичаєм находится рядок формул , а у Нижній частіні вікна рядок стану . Щоб вивести або Забрат ЦІ рядки слід у меню Вид вібіраті відповідні пункти: Рядок формул або Строка состояния.

Файл у Microsoft Excel називається робочою книгою. Робоча книга складається з робочих аркушів, імена яких (Лист1, Лист2, …) виведені на ярликах у нижній частині вікна робочої книги (мал.2). Натискаючи по ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу усередині робочої книги. Для прокручування ярликів використовуються кнопки ліворуч горизонтальної координатної лінійки:

 1.  перехід до ярлику першого аркушу;
 2.  перехід до ярлику попереднього аркушу;
 3.  перехід до ярлику наступного аркушу;
 4.  перехід до ярлику останнього аркушу.

Робочий аркуш являє собою таблицю, що складається з 256 стовпців і 65536 рядків. Стовпці позначаються латинськими літерами, а рядки – цифрами. Кожне вічко таблиці має адресу, що складається з імені рядку й імені стовпця. Наприклад, якщо вічко знаходиться в стовпці F і рядку 7, то воно має адресу F7.

Одне з вічок таблиці завжди є активним, активне вічко виділяється рамкою. Щоб зробити вічко активним, потрібно клавішами керування курсором підвести рамку до цього вічка або натиснути на ньому мишею.

Для виділення декількох суміжних вічок необхідно установити покажчик миші на одному з вічок, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, розтягнути виділення на всю ділянку. Для виділення декількох несуміжних груп вічок слід виділити одну групу, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, виділити інші вічка.

Для того щоб виділити діапазон суміжних клітинок робочого аркуша, потрібно помістити курсор в першу клітинку, клацнути мишею і протягнути курсор до останньої клітинки. Або помістити курсор в першу клітинку, натиснути ліву кнопку миші і утримуючи клавішу Shift, помістити курсор в останню клітинку й знову натиснути ліву кнопку миші. Можна також скористатись комбінаціями клавіш Shift + ← - ↑-↓- →. Посилання на виділений діапазон клітинок відображається в панелі імені робочого аркуша у вигляді адреси першої клітинки діапазону.

Для того щоб виділити кілька несуміжних клітинок або діапазонів робочого аркуша, потрібно скористатися "буксуванням" покажчика миші при натиснутій клавіші Ctrl.

Більшість електронних таблиць починаються з текстових даних, які під час введення автоматично вирівнюються системою по лівому краю клітинок і набираються тим шрифтом, який задається користувачем кнопками Шрифт і Розмір шрифту в панелі інструментів.

Редагування вмісту поточної клітинки можна здійснювати в рядку формул, клацнувши там лівою кнопкою миші. Крім того, існують ще такі способи початку редагування: можна в межах поточної клітинки виконати подвійне клацання мишею або натиснути клавішу [F2].

В деяких книгах робочий аркуш зручніше заховати, а не видаляти. Такий підхід особливо ефективний для аркушів, що містять статичні дані, які обробляються формулами, що містяться на інших аркушах, і рідко редагуються. Після того, як аркуш був захований  у інших користувачів не виникне бажання досліджувати (і, можливо, змінити) його дані. Щоб приховати аркуш, необхідно вибрати команду "Лист” → ”Скрыть” меню “Формат”. Для відображення прихованого аркуша поточної книги викликається команда "Лист” → "Отобразить"  меню "Формат".

У багатьох випадках найпростіший шлях створення робочої книги з декількома

Дипломна робота

Арк.

33

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

аркушами полягає в створенні першого аркуша і подальшому його копіюванні. Хоча у книзі, що  створюється, вже є набір порожніх робочих аркушів, ви можете їх додавати, копіювати, видаляти і міняти місцями. Ця процедура може здатися вам вельми громіздкою, вкажіть на вкладку аркуша, який ви хочете скопіювати, натискуйте клавішу <Ctrl> і перетягнете покажчик миші управо або вліво. В міру перетягування форма покажчика зміниться на маркер аркуша із знаком "плюс". Коли ви відпустите кнопку миші, Excel створить копію  аркуша, що перетягується, привласнивши йому те ж ім'я з номером копії в дужках.

При копіюванні аркуша з даними усередині однієї робочої книги, або в іншу книгу Excel вирізає вміст комірок, довжина яких перевищує 255 символів.

Дипломна робота

Арк.

34

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Для переміщення аркуша всередині робочої книги, наведіть покажчик на його вкладку, клацніть і переміщайте курсор, що видозмінився, до місця, що вказано чорним маркером, в якому потрібно розмістити аркуш. Хоча можна перемістити і розмістити робочі аркуші між книгами, ця операція набагато швидше і акуратніше виконується за допомогою контекстного меню.

2.2. Практичне завдання:

  

2.3. Охорона праці:

Дипломна робота

Арк.

35

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Робоче місце Оператора комп’ютерного набору оснащується робочим столом, стільцем з можливістю регулювання відповідних його параметрів, підставкою для ніг. 
Основним обладнанням, застосовуваним на робочому місці Оператора комп’ютерного набору, є апаратне забезпечення, яке входить до складу настільної видавничої системи (дисплей, клавіатура, системний блок тощо).  Оператора комп’ютерного набору виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою з нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея, з уведенням даних за допомогою клавіатури з високою швидкістю. Робота характеризується високим напруженням зорового аналізатора, значними навантаженнями, які припадають лише на кисті рук на фоні малої загальної рухової активності, нервово-емоційним напруженням.  На Оператора комп’ютерного набору під час роботи можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: 
фізичні: 
підвищений рівень шуму на робочому місці (від вентиляторів блоку живлення процесорів та аудіоплат); 
підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини; 
підвищений рівень статичної електрики; 
недостатня концентрація негативних іонів у повітрі робочої зони; 
підвищений рівень електромагнітного випромінювання; 
підвищена напруженість електричного поля; 
прямі та відбиті від екранів відблиски; 
несприятливий розподіл яскравості в полі зору; 
недостатня освітленість на робочому місці; 
хімічні: 
підвищений вміст у повітрі робочої зони пилу, озону, оксидів азоту; 
психофізіологічні: 
фізичні перевантаження статичної (опорно-м’язова система) та динамічної (кисті рук) дії; 
нервово-психічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора, розумове перенапруження, монотонність праці, емоційні перевантаження. 
Для захисту від електромагнітних, електростатичних та інших полів можуть застосовуватися спеціальні технічні засоби, що мають відповідний сертифікат щодо їх захисних властивостей. 
Увімкнути систему кондиціонування повітря в приміщенні. 
Перевірити надійність установлення апаратури на робочому столі. Дисплей має стояти не на краю стола. Повернути дисплей так, щоб на нього було зручно

Дипломна робота

Арк.

36

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

дивитися — під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при цьому екран має бути нахиленим на 15—20° від вертикалі в бік від оператора. 
Оглянути загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, з’єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток, заземлення (чи занулення). 
Щодня перед початком роботи при вимкненій настільній видавничій системі прибирати порох з поверхонь апаратури бавовняною ганчіркою, ледь змоченою мильним розчином. Екран дисплея та захисний екран (за наявності) протирати ваткою, змоченою у спирті. 
Не дозволяється використовувати для очищення поверхонь апаратних засобів настільної видавничої системи рідинні або аерозольні засоби. 
Відрегулювати освітленість робочого місця. 
Відрегулювати та зафіксувати висоту сидіння стільця, нахил його спинки, зручний для оператора висоту підлокітників. 
Приєднати до системного блока необхідну апаратуру. Усі кабелі, що з’єднують системний блок (процесор) з іншими пристроями, слід вставляти та виймати тільки при вимкненому комп’ютері. 
Увімкнути апаратуру комп’ютера вимикачами на корпусах у такій послідовності: стабілізатор напруги, дисплей, системний блок, принтер (якщо передбачається друкування). 
Відрегулювати яскравість свічення екрана дисплея, мінімальний розмір точки свічення, фокусування, контрастність. Не слід робити зображення занадто яскравим, щоб не втомлювати очі. 
мінімальний розмір точки свічення (пікселя) — не більше 0,3 мм для монохромних зображень; 
закривати вентиляційні отвори апаратури будь-якими предметами, оскільки це може призвести до перегрівання їх; 
працювати з дисплеєм, у якого разі виявлення будь-яких несправностей не розпочинати роботу, повідомити про це керівника. 
Необхідно клавіатуру розташувати на робочому столі стійко, не допускаючи

Дипломна робота

Арк.

37

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

хитання її. Встановити її у зручному для Оператора комп’ютерного набору положенні та відрегулювати кут нахилу. 
Оскільки в конструкції клавіатури не передбачено простору для опори долонь, то її слід розташувати на відстані не менше 100 мм від переднього краю стола в оптимальній зоні моторного поля. Під час роботи на клавіатурі сидіти прямо, не напружуватися. 
Не дозволяються сторонні розмови, подразнювальні шуми. 
Забороняється: 
працювати без належного освітленняпід час роботи з’являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані тощо; 
залишати без нагляду включене обладнання; 
допускати до роботи на обладнанні осіб без дозволу керівника; 
працювати на матричному принтері зі знятою (трохи піднятою) верхньою кришкою.
Для зняття статичної електрики рекомендується час від часу доторкатися до металевих поверхонь (батарея центрального опалення тощо) та вмивати лице і руки теплою водою. 
Для зниження напруженості праці необхідно рівномірно розподіляти і чергувати характер робіт відповідно до їх складності. З метою профілактики негативного впливу на здоров’я ОКН виробничих факторів необхідно дотримуватися режимів праці та відпочинку: після кожної години роботи за дисплеєм необхідно робити перерву для відпочинку тривалістю 10 хвилин. 
Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-емоційного напруження, втоми зорового аналізатора, кистей рук, усунення негативного впливу гіподинамії та монотонії рекомендується виконувати спеціальні вправи та самомасаж кистей рук та очей, а також у спеціально обладнаному приміщенні проводити сеанс психофізіологічного розвантаження. 
Закінчити та записати у пам’ять комп’ютера файл, що знаходиться в роботі. Вийти з програмної оболонки і повернутися у середовище MS DOS. 
Вимкнути принтер (якщо він увімкнений), вимкнути дисплей і процесор. Вимкнути стабілізатор, якщо комп’ютер підключений до мережі через нього. Штепсельні

Дипломна робота

Арк.

38

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

вилки витягнути з розеток. Накрити клавіатуру пластмасовою кришкою для запобігання проникненню в неї пилу. 
Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в шухляду стола. 
Ретельно вимити руки теплою водою з милом. 
Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу. Рекомендується в спеціально обладнаному приміщенні провести сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного тренування. 
При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути настільну видавничу систему в такій послідовності: периферійні пристрої, дисплей, системний блок, стабілізатор напруги і витягнути штепсельні вилки з розеток. 
При виявленні ознак горіння (дим, запах гару) вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів щодо його ліквідації, повідомити керівника робіт.

 

  

 

   ІІІ. Використання інноваційних технологій.

Дипломна робота

Арк.

39

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Дипломна робота

Арк.

40

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

На даний момент ASUS представив  17,3- дюймові моделі які були презентовані 3 березня 2014 року, а саме G750JZ , G750JM і G750JS . Ціни на новинки почнуться з 94 , 76 і 58 тисяч рублів відповідно. Ідентичні стилістично , ноутбуки будуть відрізнятися широкою гамою комплектацій. Всі три моделі оснащуються процесором Intel Core i7- 4700HQ , дисплеєм з роздільною здатністю 1920x1080 точок з покриттям антивідблиску , і підтримкою виведення зображення до трьох моніторів одночасно. Аудіосистема являє собою конфігурацію з двома динаміками і сабвуфером , об'

єм оперативної пам'яті може становити до 32 гігабайт , обсяг накопичувачів може варіюватися до здвоєних в RAID0 SSD по 256 гігабайт або 1,5 терабайта на жорсткому диску. І, зрозуміло , новинки комплектуватимуться продуктивними модифікаціями нових відеоприскорювачів NVIDIA , аж до флагманської GTX 880M . ASUS G750JZ , оснащений цим відеоприскорювачем , вже побував в нашій лабораторії.

Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 - новинка 2014 року, гідна зайняти провідне місце серед гаджетів середнього класу з відмінними технічними показниками , не поступливими по функціональності і дизайну престижних моделей .

Дипломна робота

Арк.

41

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Випущений ноутбук у двох варіантах - це сам Idea Pad G500 і його тонка версія G500s . Мабуть головне, що відрізняє новий девайс - найширший набір інноваційних розробок останнього покоління , такі як клавіатура AccuType , технологія якої дає можливість вводити будь-який запис з меншим ступенем помилок.

Це і така інноваційна розробка як Dolby Advanced Audio v2 , яка дозволяє отримати якісний і чистий звук при перегляді фільмів , музичних кліпів або відеоконференцій в чаті.

Шіроекранний дисплей в 15,6 дюймів з роздільною здатністю матриці в 1366 x 768 пікселів і світлодіодним підсвічуванням забезпечує чудове зображення і можливість працювати в багатьох графічних додатках. До того ж новинка оснащена дискретною картою ATI Radeon HD 8570 , обсяг пам'яті такого чіпсета 1 Гб.

Двоядерний процесор Intel Pentium 2020M гарантує істотну продуктивність для відтворення мультимедійних файлів або офісних завдань . потужність.

 

 Висновок:

Досліивши тему «Виконання операцій, зарахування коштів по вкладному рахунку в національній валюті фізичних осіб їх документальне оформлення» можна зробити висновок щл у загальній системі банківських вкладних рахунків виділяють також так звані спеціальні вклади. До них належать: кошти, зарезервовані на окремих рахунках для проведен-ня акредитивних розрахунків та розрахунків за допомогою лімітованих чекових книжок; кошти для факторингових операцій; кошти для міжбанківських розрахунків; кредиторська заборгованість тощо.

Існує велика кількість банків і у всіх у них є свої вкладні програми , як для приватних осіб , так і для організацій . Відмінності програм полягають , в основному у величині депозитної ставки , терміни вкладів , можливості зняття без штрафних санкцій і формули за якою розраховуються відсотки по депозиту - простий або складний відсоток.

Дипломна робота

Арк.

42

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Депозити є для вкладників потенційними грошима. Так , вкладник може виписати чек і пустити відповідну суму в обіг . Але в теж час " банківські гроші " приносять відсоток. Вони виступають для вкладника в подвійній ролі : у ролі грошей , з одного боку , і в ролі капіталу , що дає відсоток , з іншого. Перевага депозиту перед готівкою полягає в тому , що депозит приносить відсотки . Недолік полягає в тому , що депозит приносить знижений відсоток у порівнянні з тим відсотком , який звичайно приносить капітал . Даний момент обгрунтовується тим , що відсоток, що виплачується за депозитами, нижче того відсотка , який банки отримують за що поміщається ними в різних підприємствах капітал .

Виходячи з вищесказаного , вклад вигідний не тільки вкладнику , але й банку . Безліч депозитів здатне створити банку позичковий капітал , який він потім розмістить на вигідних умовах в будь-якій сфері господарства . Різниця у відсотках по депозитах і відсотках , одержуваних від позичальників капіталу , є винагорода банку за проведену ним роботу по залученню вільних грошових коштів та розміщення позичкового капіталу , званий процентної маржею. Таким чином , вкладними називаються операції банків із залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб у вклади ( або на певні строки , або до запитання ) з метою їх розміщення в активні операції. Дані операції становлять основну групу пасивних операцій. Табличний редактор Microsoft Excel є одним із стандартних додатків Microsoft Office. На перший погляд - звичайний редактор , в якому зручно оформляти таблиці. Але , при більш детальному вивченні знаходиться дуже багато цікавих можливостей . У підсумку , приходить думка про те , що можливості цього додатка практично нескінченні , що Excel - дуже потужний редактор для обробки інформації будь-якої складності та подання її в будь-якому бажаному вигляді.

За допомогою Excel можна вирішувати такі завдання: проводити складний економічний аналіз , моделювати і оптимізувати рішення різних господарських ситуацій , використовувати інформацію з зовнішніх баз даних.

Головні елементи вікна, такі як рядок заголовка, головне меню, панель інструментів, лінійки прокрутки, традиційні для середовища Windows і цілком аналогічні відповідним елементам вікна, наприклад, редактора Microsoft Word.

Головні операції з даними виконуються у робочому листі. Для різноманітних

форм представлення даних (наприклад: дані та формули, діаграми, макроси)

використовуються листи різних типів. Головний тип листа (для роботи з даними)

складається з рядків і стовпчиків, що, перетинаючись, утворюють клітинки. Клітинки використовуються для збереження даних і формул. Excel дозволяє одночасно відкрити декілька робочих книг, кількість яких

обмежена тільки обсягом оперативної пам'яті. Кожна робоча книга буде подана у

своєму окремому вікні, що має всі зазначені вище елементи керування. Як звичайно, у середовищі Windows, відкриті робочі вікна допускають різноманітні способи розташування у вікні системи Excel. Виходячи з вище сказанного можна зробити висновок що  програма MS Excel потужний і досить простий у використанні пакет обробки електронних таблиць, призначений для вирішення широкого кола планово-економічних, обліково-статистичних, науково-технічних та інших завдань.

Дипломна робота

Арк.

43

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

                                   

                                        

                                   

Дипломна робота

Арк.

44

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Використана література:

Автор

Назва підручника, навчального посібника та іншої навчальної літератури

Видавництво,

рік видавництва

Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М. Герасимовича.

 Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл

Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.

. А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.

Банківські операції: Підручник

.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я

Фінансова діяльність підприємства: Підручник.

— К.: Либідь, 1998. — 312 с.

Хмелевський В.О. Бедь В. В., Когут Ю. М

Фінанси : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни

К. : МАУП, 2004. — 168с.

Дибкова Л.М.

Інформатика і комп’ютерна техніка.

Навчальний посібник

Київ: Академвидавництво.2005

Стоцький Ю.О.

Miсrosoft Excel

АСТ Москва, 2009 р. ISBN

 Чернікова Л.А

   MS Excel 2007. Навчальний курс

Київ. 2009 р.

Шевчук С.В.

Ділове мовлення. Підручник

Київ: «Літера ЛТД»,2005

С.В.Глушаков, О.С.Сурядний

Microsoft Excel 2007

АСТ Москва,Харвест, 2009 р.

Гуржій А.М.

Самсонов В.В.

Інформатика  та інформаційні технології

Харків: «Компанія СМІТ», 2003

 

                     

                 Список періодичних видань фахового спрямування

1.  Журнал «Професійно-технічна освіта».  

2.  Газета «Освіта».

3.  Журнал Банківська справа.

4.  Журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладках».

 

 

Ресурси Internet Пошукові системи

 

 http://www.yandex.ru

 http://www.google.com 

 http://www/yahoo.com 

 http:///uk.wikipedia.org

 

Дипломна робота

Арк.

45

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76225. Преступность несовершеннолетних 29.63 KB
  Преступность несовершеннолетних, является составной частью преступности вообще, но и имеет свои специфические особенности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта криминологического изучения.
76226. Охорона навколишнього середовища. Законодавство України про збереження довкілля і безпеку життєдіяльності людини 29.38 KB
  Законодавство України про збереження довкілля і безпеку життєдіяльності людини Становлення суверенної України повинно супроводжуватися створенням безпечного стану довкілля виробництва побутових умов для життєдіяльності людини.
76227. Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения 34.61 KB
  Такое же сильное давление между двумя позвонками возникает когда человек сидит наклонившись вперед не опираясь на руки. Если же опираться на руки положив их на стол или спинку стула нагрузка на верхнюю часть туловища снижается и тем самым уменьшается давление на позвонки.
76228. ШАРОВАЯ МОЛНИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 72.5 KB
  Шаровая молния — светящийся сгусток горячего газа, изредка появляющийся в грозовых погодных условиях. Это явление до конца не изучено, но активно изучается. На сегодняшний день ясно, что шаровая молния - просто красочное атмосферное явление, проявление атмосферного электричества...
76229. Государственная регистрация прав 89.78 KB
  Основания для отказа или приостановления государственной регистрации. Совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача удостоверений о произведенной государственной регистрации.
76230. Спектр плотности мощности и его связь с функцией корреляции 94.43 KB
  В процессе обработки и анализа физико-технических данных обычно приходится иметь дело с тремя типами сигналов, описываемых методами статистики. Во-первых, это информационные сигналы, отображающие физические процессы, вероятностные по своей природе, как, например...
76232. Доменделеевская систематизация элементов 233.03 KB
  Он обратил внимание что для классификации элементов может служить такое постоянное свойство простых веществ как атомная масса. В книге Начала стехиометрии или способ измерения химических элементов опубликованной в 1793 г.
76233. Методы контроля физического состояния здоровья и самоконтроль 37.94 KB
  Самоконтроль в массовой физической культуре. Оценка физического состояния организма и физической подготовленности. Самоконтроль в массовой физической культуре При регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом очень важно систематически следить за своим самочувствием и общим состоянием здоровья.