50899

Распределение Больцмана, определение постоянной Больцмана

Лабораторная работа

Физика

Проведение измерений и обработка результатов. Включили измерительные приборы. Подождали 5 минут до проведения измерений. Установили напряжение накала, равное 4,5 В. Прогрели лампу и зафиксировали ток накала лампы (Iн).

Русский

2014-02-01

46.5 KB

1 чел.

Цель работы:

изучение распределения Больцмана, определение постоянной Больцмана.

Приборы и принадлежности: 

двухэлектродная лампа, вольтметр, миллиамперметр, микроамперметр, источник питания, соединительные провода.

Проведение измерений и обработка результатов.

  1.  Включили измерительные приборы. Подождали 5 минут до проведения измерений.

  1.  Установили напряжение накала, равное 4,5 В. Прогрели лампу и зафиксировали ток накала лампы (Iн).

  1.  Измерил напряжение на проводнике, находящемся в трубке, при различных значениях силы тока в цепи и результаты занес в таблицу. Измерения провел 10 раз, причем сила тока в цепи не превышает 1 А.

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ii(мкА)

3

5

7

9

11

14

17

20

21

22

24

25

27

30

33

Ui(B)

0,21

0,17

0,12

0,1

0,07

0,06

0,03

0,02

0,016

0,015

0,009

0,001

-0,007

-0,014

-0,024

  1.  Сняли зависимость анодного тока Ii от задерживающей разности потенциалов Ui на аноде. Результаты занесли в таблицу.

Посчитаем коэффициент по следующей формуле:

, где е=-1,6·10-6 – заряд электрона. Тн=273+. .

y=10,37·x+0,25;

k=1,07·10-23 Дж/град.

  1.  Изменив напряжение накала, повторили измерения. Результаты измерений занесли в таблицу.

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ii(мкА)

55

57

59

61

64

66

70

73

75

79

80

Ui(B)

0,033

0,03

0,027

0,0226

0,019

0,014

0,01

0,006

0,002

-0,003

-0,005

12

13

14

15

84

85

89

92

-0,009

-0,012

-0,015

-0,019

y=10,37·x+0,25;

k=1,07·10-23 Дж/град.

Вывод: изучили распределение Больцмана, экспериментально определили коэффициент Больцмана.

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55183. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 56.73 KB
  Канал сбыта (распространения) – совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя или передают другому субъекту право собственности на конкурентный продукт или услугу на их пути от производителя к потребителю.
55185. Створення документів зі списками та схемами 856.5 KB
  Директор з маркетингу: група планування та маркетингу; група логістики; відділ маркетингу; відділ продажів. Комерційний директор: відділ приймання; відділ закупівель; обліковоопераційний відділ; відділ сертифікації; обліковий відділ; склад. Виконавчий директор: відділ кадрів; IT-служба.
55186. Створення документів в Word, в якому текст розміщується в декілька колонок з використанням вставки кадру 68 KB
  Мета: Формувати уміння та навички набору тексту в декілька колонок вставки у текст кадру і робота з ним. Постановка загальної проблеми: Як за допомогою текстового редактора Word створювати тексти...
55187. Організація роботи з табличним процесором Microsoft Excel для Windows 342.5 KB
  Робоча область вікна Excel становить таблицю поділену на окремі клітини. Для проведення розрахунків необхідно ввести в таблицю формули. Створити таблицю та провести необхідні розрахунки.
55189. Характеристика видів словесного впливу у професійно-педагогічному спілкуванні 67.5 KB
  Проаналізуйте основні способи і прийоми вияву нещирості дезінформації і маніпуляцій з боку як соціальних педагогів так і клієнтів у ситуаціях професійного спілкування.
55190. Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди 107.5 KB
  Прийоми техніки: складання обмірковування плану бесіди інтервю Встановлення контакту контакт очей; привітання; знайомство; визначення дистанції імя; розмова про спільні інтереси приємне цікаве; âтакâреакція; тон привітний...