50913

Построение теста с помощью MS Excel

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Для организации выбора варианта ответа выполняем последовательность действий: Выбирается пункт меню Данные – Проверка В диалоговом окне выбирается тип данных Список В окне Источник перечисляются варианты ответов через точку с запятой. Например: Для подведения итогов тестирования можно предусмотреть специальный лист на котором будут подведены итоги ответов на каждый вопрос. Например: Для выставления оценки необходимо подсчитать какое количество процентов составляет число правильных ответов от общего числа вопросов исходя из общих...

Русский

2014-02-02

549.5 KB

1 чел.

Построение теста с помощью MS Excel

Набираем и оформляем текст вопросов.

Для организации выбора варианта ответа выполняем последовательность действий:

  1.  Выбирается пункт меню Данные – Проверка

  1.  В диалоговом окне выбирается тип данных - Список


  1.  В окне Источник перечисляются варианты ответов через точку с запятой.

Результатом выполнения операций будет список с выборочными ответами, из которых обучаемый должен будет выбрать один ответ. Например:

Для подведения итогов тестирования можно предусмотреть специальный лист, на котором будут подведены итоги ответов на каждый вопрос. Для этой цели можно использовать логическую функцию ЕСЛИ. Например:

Для общего подведения итогов и подсчета количества набранных баллов можно использовать функцию СЧЕТЕСЛИ. При этом в строке диапазон указывается диапазон ячеек, где отображаются ответы на вопросы, в строке критерий – значение критерия, в нашем случае слово «верно». Например:


Для выставления оценки необходимо  подсчитать, какое количество процентов составляет число правильных ответов от общего числа вопросов, исходя из общих требований. Например:

«5» - от 90% до 100% верных ответов

«4» - от 70% до 90% верных ответов

«3» - от 50% до 70% верных ответов

Для этого необходимо в отдельной ячейке (например b14) составить сложную логическую функцию:

 

 

Лист с результатами можно сделать скрытым (Формат – Лист – Скрыть)
и отображать его только при необходимости (Формат – Лист – Отобразить).


Адрес
ячейки, где указывается количество верных ответов

Коэффициент для выставления «5»

оэффициент для выставления «4»

Коэффициент для выставления «3»

Количество вопросов в тесте


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69293. Командний інтерфейс користувача 33 KB
  Командний інтерпретатор запускають щоразу, коли користувач реєструється у системі із термінала, при цьому стандартним вхідним і вихідним пристроєм для інтерпретатора і запущених за його допомогою програм є цей термінал.
69294. Загальні принципи мережної підтримки 35 KB
  Під мережею розуміють набір комп’ютерів або апаратних пристроїв вузлів nodes пов’язані між собою каналами зв’язку які можуть передавати інформацію один одному. Рівні мережної архітектури і мережні сервіси Функції забезпечення зв’язку між вузлами є досить складними.
69295. Загальні принципи завантаження ОС 44.5 KB
  Тут зробимо короткий огляд загальних принципів організації завантаження операційних систем. Основну увагу буде приділено апаратній ініціалізації комп’ютера і принципам реалізації завантажувача ОС.
69296. Багатопроцесорні та розподілені системи 54.5 KB
  У багатопроцесорних системах набір процесорів перебуває в одному корпусі та використовує спільну пам’ять а також периферійні пристрої. Типи багатопроцесорних систем Залежно від особливостей апаратної реалізації багатопроцесорні системи бувають такі: з однорідним доступом до пам’яті...
69297. Поняття операційної системи, її призначення та функції 65.5 KB
  Комп’ютерні системи від самого початку розроблялися для розв’язання практичних задач користувачів. Можна дати таке означення операційної системи. Призначення операційної системи Операційні системи забезпечують поперше зручність використання комп’ютерної...
69298. Базові поняття архітектури операційних систем 33 KB
  Операційну систему можна розглядати як сукупність компонентів, кожен з яких відповідає за певні функції. Набір таких компонентів і порядок їхньої взаємодії один з одним та із зовнішнім середовищем визначається архітектурою операційної системи.
69299. Особливості архітектури: UNIX і Linux 70 KB
  UNIX є прикладом досить простої архітектури ОС. Більша частина функціональності цієї системи міститься в ядрі, ядро спілкується із прикладними програмами за допомогою системних викликів. Базова структура класичного ядра UNIX зображена на...
69300. Базові поняття процесів і потоків 39.5 KB
  Однозначна відповідність між програмою і процесом встановлюється тільки в конкретний момент часу: один процес у різний час може виконувати код декількох програм код однієї програми можуть виконувати декілька процесів одночасно.
69301. Багатопотоковість та її реалізація 50 KB
  Багатопотокове застосування може реалізувати цей вид паралелізму через створення нових потоків які виконуватимуться коли поточний потік очікує операції введеннявиведення. При цьому використання потоків дає можливість організувати паралельне обслуговування запитів...