50932

Знаходження коренів нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета. Навчитися уточнювати корені нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних. Обладнання. Лист формату А4, ручка , олівець, лінійка, програмне забезпечення С ++.

Украинкский

2014-02-02

37 KB

2 чел.

убанов.А   

Лабороторна робота №15

Тема. Знаходження коренів нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних.

Мета. Навчитися уточнювати  корені нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних.

Обладнання. Лист формату А4, ручка , олівець, лінійка, програмне забезпечення С ++.

Хід роботи

 1.  Правила техніки безпеки.
 2.  Теоретичні данні

Індивідуальне завдання.

   Відокремити корінь рівння аналітично та уточнити йогокомбінованим методом хорд та дотичних з точністю 0,001.

4

#include<iostream.h>

#include<math.h>

double  f (double x)

{return x*x*x-0.1*x*x+0.4*x+3;  }

double f2p (double x)

{return 6*x-0.2*x;}

void main()

{double a,b,x0,xs,xm,xn1;

  double       xn2,xm2;

double eps=0.00001;

cout<<"Введите начало отрезка:";

cin>>a;

cout<<"\n Введите конец отрезка:";

cin>>b;

{if ((f(a)*f2p(a)) < 0) {xm=a; xs=b; }

else {xm=b; xs=a;xm2=b; xm2=a; }

xn1=xm;

xn2=xm2;

do{ xm=xn1;

  xm2=xn2;

  xn1=xm-(f(xm)*(xs-xm)/(f(xs)-f(xm)));

  xn2=xm2-(f(xm2)/f2p(xm2));

 }

while ((xn1+xn2)/2>eps);

cout<<"íà÷åíèå êîðíÿ = "<<(xn1+xn2)/2;}  }

 1.  Контрольні питання
  •  В яких випадках виникає необхідність застосувати наближені способи вирішення рівнянь?
  •  Скільки етапів вирішення рівняння наближеними методами?
  •  Як відокремити корені графічно, аналітично?
  •  В чому суть комбінованного методу хорд та дотичних?
  •  Які формули комбінованного методу хорд та дотичних?
  •  Як оцінити похибку обчислення коренів комбінованним методом хорд та дотичних?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6328. Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України 119 KB
  Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України План: 1. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет та методи адміністративного процесуального права. 2. Співвідношення адміністратив...
6329. Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві 52.05 KB
  Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві План: Філософія як слово. Предмет філософії. Функції філософії. Цінність філософії для особи і суспільства. Слово Філософія - грецького походження, буквально означає...
6330. Сучасна вища школа в освітній системі України 75 KB
  Сучасна вища школа в освітній системі України План Система освіти України, її структура Принципи діяльності освітніх закладів Характеристика вищої освіти України початку третього тисячоліття 1. Система освіти України, її структура ...
6331. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 81.48 KB
  Поняття, суть і завдання кримінального процесу ПЛАН: Вступ 1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу. 2. Завдання кримінального процесу. 3. Система стадій кримінального процесу. 4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гара...
6332. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології 94 KB
  Соціологія як наука Виникнення соціології як окремої науки. Етапи формування соціологічного знання. Предмет і об'єкт соціології. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології. Місце соціології...
6333. Менеджмент програмних проектів 327.5 KB
  Менеджмент програмних проектів Процес розробки Моделі розробки додатків Модель водоспаду Спіральна модель Універсальний процес Етапи Фази Ітерації Компромісний трикутник Принципи моделі ...
6334. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин 31.77 KB
  Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин. Фізіологія як наука. Про здоров'я і хворобу. Механізми регуляції фізіологічних функцій. Гомеостаз. Ритмічність фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин. Ф...
6335. Соціальна лінгвістика і її предмет 133 KB
  Соціальна лінгвістика і її предмет Визначення соціолінгвістики та її предмета. Проблеми сучасних соціолінгвістичних досліджень. Напрямки соціолінгвістичних досліджень. Історія становлення соціолінгвістики. Методи соціол...
6336. Історія України та її місце в системі вузівського навчання 22.77 KB
  Місце вітчизняної історії у системі вузівського навчання. 2 Предмет, завдання, методологічні принципи вивчення історії України. 3 Основні джерела вивчення історії України. 4 Наукова періодизація історії України. 1 Місце вітчизняної історії у...