50934

Метод Крилова побудови власного багаточлена матриці

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета. Навчитися знаходити власний багаточлен матриці методом Крилова. Устаткування: лист формату А4, ручка, програмне забезпечення Borland C++

Украинкский

2014-02-02

61.5 KB

2 чел.

М  Вариант 13  Остапова А.А.

Лабораторна робота №18

Тема. Метод Крилова побудови власного багаточлена матриці.

Мета. Навчитися знаходити власний багаточлен матриці методом Крилова.

Устаткування: лист формату А4, ручка, програмне забезпечення Borland C++

Хід роботи

  1.  Правила техніки безпеки
  2.  Теоретичні дані
  3.  Індивідуальне завдання.

Знайти власний багаточлен матриці А по методу Крилова, використовуючи метод Гаусса.

№13

//поиск новой матрицы

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main()

{int i,j,k;

double s;

double **a=new double*[4];

for(i=0;i<4;i++)

a[i]=new double [4];

double **y=new double*[5];

for(i=0;i<5;i++)

y[i]=new double [4];

cout<<"Input Arry \n";

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<4;j++)

cin>>a[i][j];

cout<<"Input y[0] \n";

for(j=0;j<4;j++)

cin>>y[0][j];

for(k=0;k<4;k++)

{for(i=0;i<4;i++)

{s=0.0;

for(j=0;j<4;j++)

 {s=s+a[i][j]*y[k][j];

 }

y[k+1][i]=s;

 }

}

for(j=0;j<4;j++)

{cout<<"\n";

for(i=4;i>=0;i--)

cout<<"  "<<y[i][j];

}

delete[]y;

delete[]a;

}

//Поиск коэф.

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main()

{int i,j;

double x[4];

double a[4][5][4];

double b[4][5][4];

cout<<"Input Arrey \n";

for(i=0;i<4;i++)

for(j=0;j<5;j++)

cin>>a[i][j][0];

for(j=0;j<5;j++)

{b[0][j][0]=a[0][j][0]/a[0][0][0];

}

for(i=1;i<4;i++)

for(j=1;j<5;j++)

 {a[i][j][1]=a[i][j][0]-a[i][0][0]*b[0][j][0];}

for(j=1;j<5;j++)

{b[1][j][1]=a[1][j][1]/a[1][1][1];

}

for(i=2;i<4;i++)

for(j=2;j<5;j++)

 {a[i][j][2]=a[i][j][1]-a[i][1][1]*b[1][j][1];}

for(j=2;j<5;j++)

{b[2][j][2]=a[2][j][2]/a[2][2][2];

}

for(i=3;i<4;i++)

for(j=3;j<5;j++)

 {a[i][j][3]=a[i][j][2]-a[i][2][2]*b[2][j][2];}

for(j=3;j<5;j++)

{b[3][j][3]=a[3][j][3]/a[3][3][3];

}

x[3]=b[3][4][3];

x[2]=b[2][4][2]-b[2][3][2]*x[3];

x[1]=b[1][4][1]-b[1][2][1]*x[2]-b[1][3][1]*x[3];

x[0]=b[0][4][0]-b[0][1][0]*x[1]-b[0][2][0]*x[2]-b[0][3][0]*x[3];

cout<<"\n Result:";

for(i=0;i<4;i++){cout<<x[i]<<",";}

}

Собственный многочлен матрицы

  1.  Контрольні питання
  •  Дайте визначення власного багаточлена матриці.
  •  Сформулюйте задачу знаходження власного багаточлена матриці по методу Крилова.
  •  Яка ідея методу Крилова знаходження власного багаточлена?
  •  Які допоміжні методи використовуються в методі Крилова?
  •  Як продовжити рішення, якщо по будь-якому методу отримана система не має єдиного рішення?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69421. Вставка в текст спеціальних символів. Створення і вставка автотексту. Вставка в документ Word діаграм 49.84 KB
  Для вставлення тих символів, аналогів яких нема на клавіатурі потрібно вибрати пункт меню Вставка, Символ. У таблиці символів вибираємо потрібний символ і натискаємо Вставить. Над таблицею символів розташована таблиця шрифтів.
69422. Друк документів в Word. Стилі документів 99.29 KB
  Для отримання твердої копії можна скористатись кнопкою піктографічного меню яка забезпечує швидкий спосіб друкування але має суттєвий недолік друкується увесь документ або виконати команду File Файл Print Печать.
69423. Робота з об’єктами в текстовому редакторі Word. Форматування об’єктів 113.32 KB
  У Word передбачені опції для форматування різноманітних елементів документа символів абзаців сторінок і розділів. При форматуванні символа будьякі типи форматування будуть застосовуватися до всіх символів виділеної частини тексту чи до всіх символів що будуть введені після...
69424. Сортування і фільтрація даних в Excel 181.22 KB
  Сортування може відбуватися за двома напрямками: за збільшенням значення ключової ознаки; за зменшенням значення ключової ознаки. Сортування даних по одній графі Наприклад необхідно впорядкувати список студентів за алфавітом.
69425. Послуги комп’ютерних мереж. Світова глобальна комп’ютерна мережа Internet 30.77 KB
  Internet утворює немовби ядро яке забезпечує взаємодію інформаційних мереж що належать різним установам у всьому світі. Таким чином Internet можна розглядати як деякий глобальний інформаційний простір.
69426. Загальна схема ПЗ. Операційні системи 17.36 KB
  Команди всіх операційних систем призначені для створення знищення копіювання переміщення файлів тощо. Операційна система стежить щоб ці помилки не були фатальними ні для файлів користувача ні для комп’ютерної системи вцілому.
69427. Структура MS-DOS. Особливості організації файлової системи 18.85 KB
  Операційна система виконує такі функції: керування пам’яттю введенням-виведенням файловою системою взаємодією процесів; захист інформації; облік використання ресурсів оброблення командної мови; виявлення різних моментів що виникають у процесі роботи і відповідну реакцію...
69428. Команди для роботи з файлами та каталогами в MS-DOS 20.09 KB
  Існує два типи команд операційної системи MS DOS: внутрішні та зовнішні. Внутрішні команди – це найпростіші та найчастіше використовувані команди системи. Вони є частиною командного процесора COMMAND.COM і завантажуються...
69429. Код Хаффмена 74.5 KB
  Все кодируемые сообщения источника располагаются в столбец по убывающим вероятностям. Затем два наименее вероятных сообщения расположенных в последних строках столбца объединяются в одно которому приписывается суммарная вероятность.