51028

Определение коэффициента теплопроводности воздуха

Лабораторная работа

Физика

Определение коэффициента теплопроводности воздуха. Цель работы: изучение явления теплопроводности в газах и определение коэффициента теплопроводности воздуха. Приборы и принадлежности: установка для измерения коэффициента теплопроводности воздуха. По результатам измерений U и I компьютер рассчитал соответствующие значения X и Y уравнение прямой и коэффициент теплопроводности воздуха.

Русский

2014-02-04

101 KB

0 чел.

Зарубин Владимир АС-20

Лабораторная работа М12.

Определение коэффициента теплопроводности воздуха.

Цель работы: изучение явления теплопроводности в газах  и определение коэффициента теплопроводности воздуха.

Приборы и принадлежности: установка для измерения коэффициента теплопроводности воздуха.

Ход работы

1. Измерили силу тока на проводнике, находящемся в трубке, при различных значениях напряжения в цепи и результаты занесли в таблицу.

K2

U

I

 

0,1

0,06

 

0,2

0,13

 

0,3

0,19

 

0,4

0,26

 

0,5

0,32

 

0,6

0,38

 

0,7

0,44

 

0,8

0,5

 

0,9

0,55

 

1

0,61

K3

U

I

 

0,1

0,06

 

0,2

0,12

 

0,3

0,18

 

0,4

0,24

 

0,5

0,3

 

0,6

0,36

 

0,7

0,42

 

0,8

0,47

 

0,9

0,53

 

1

0,58

K1

U

I

 

0,1

0,07

 

0,2

0,14

 

0,3

0,21

 

0,4

0,28

 

0,5

0,34

 

0,6

0,41

 

0,7

0,48

 

0,8

0,54

 

0,9

0,6

 

1

0,65

2. Данные ввели в компьютер. По результатам измерений U и I компьютер рассчитал соответствующие значения X и Y, уравнение прямой и коэффициент теплопроводности воздуха.

Xi

Yi

1,4293

0,007

1,4293

0,028

1,4293

0,063

1,4293

0,1119

1,4713

0,1699

1,4641

0,2459

1,459

0,3358

1,4822

0,4318

1,5008

0,5397

1,5393

0,6497

K1       

                                                          

Xi

Yi

1,6676

0,006

1,5393

0,026

1,5798

0,057

1,5393

0,1039

1,5633

0,1599

1,5798

0,2279

1,5918

0,3078

1,6009

0,3998

1,6373

0,4947

1,6402

0,6097

K2                              

                                                                  

Xi

Yi

1,6676

0,006

1,6676

0,024

1,6676

0,054

1,6676

0,0959

1,6676

0,1499

1,6676

0,2159

1,6676

0,2938

1,7031

0,3758

1,6991

0,4767

1,7251

0,5797

K3

                                                             

      

3. Рассчитать  , где             


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68208. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЯГІДНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 975.5 KB
  Слід підкреслити що останнім часом все більшого розповсюдження у ресторанному господарстві набуває креативна кухня яка характеризується додаванням до страв з мяса риби птиці дичини солодких соусів з плодів та ягід асортимент яких обмежується вишневим чорносмородиновим сливовим соусами...
68209. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 290 KB
  Нові: знання методів моделювання та застосування моделей зокрема до процесів обєктів і субєктів навчання і виховання; уміння визначати доцільність застосування методів педагогічного моделювання до розвязування педагогічних задач; здатність до освоєння сучасних в тому числі заснованих на застосуванні...
68210. СЕРЕДНЬОШРИФТОВЕ ЧЕТВЕРОЄВАНГЕЛІЄ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ПАЛЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 176.5 KB
  Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати безвихідні дофедорівські книговидання в контексті проблеми дофедорівського книгодрукування на східнослов’янських землях; окреслити місце середньошрифтового Євангелія серед безвихідних видань...
68211. Оптимізація діагностики і лікування хронічного біліарного панкреатиту у хворих з ожирінням 196 KB
  Мета дослідження: підвищити якість діагностики і ефективність лікування біліарного ХП у хворих із ожирінням. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: Проаналізувати клінічні прояви біліарного ХП у хворих із ожирінням.
68212. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 662 KB
  Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку
68213. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 324.5 KB
  Курс на інноваційний розвиток в Україні визначає перехід економіки до нового якісного рівня. Він супроводжується активізацією інноваційної діяльності, яка сприяє реорганізації економіки на основі розвитку наукоємних виробництв, запровадження у виробництво прогресивних...
68214. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ 225 KB
  Проте на жаль потенціал соціального капіталу в її реалізації практично не використовується. Тому в даній дисертації вперше пропонується комплексно розглянути феномен соціального капіталу правоохоронців та визначити можливості його використання для оптимізації процесу їх професійної соціалізації.
68215. СУЛЬФАТРЕДУКУЮЧІ, ТІОНОВІ, ДЕНІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЇ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ 532.5 KB
  В 80х роках минулого сторіччя у відділі морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів НАН України вивчали деякі групи анаеробних бактерій біля узбережжя Криму та в західній частині Чорного моря Миронов 1988.
68216. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТРОМБОЦИТІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ КРІОЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 362.5 KB
  При розробці методів кріоконсервування та довгострокового зберігання тромбоцитів при низьких температурах головна увага дослідників була сконцентрована на виборі кріопротектора і створенні на його основі ефективного кріоконсерванта.