51034

Изучение зависимости температуры кипения воды от внешнего давления

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Изучение зависимости температуры кипения воды от внешнего давления экспериментальное определение теплоты парообразования воды. Выждали пока показания температуры на табло электронного измерителярегулятора перестали измеряться. Сняли показания температуры и давления на табло измерителярегулятора и манометра: Включили переключатель нагрев 2ую ступень.

Русский

2014-02-04

58.5 KB

6 чел.

Министерство Образования Республики Беларусь

Брестский Государственный Технический Университет

Кафедра Физики

Лабораторная работа M-21

Тема: «Изучение зависимости температуры кипения воды от внешнего давления».

Выполнила:

студентка группы Э-37

Новохацкая Елена Сергеевна

Проверил(а):

Янусик  И.С.

Брест 2007г.

Цель работы:

Изучение зависимости температуры кипения воды от внешнего давления, экспериментальное определение теплоты парообразования воды.

Ход работы:

 1.  Включили переключатель «сеть» на передней панели прибора.
 2.  Начальная (комнатная) температура .
  Включили переключатель
  «нагрев», 1-ую ступень. Выждали, пока показания температуры на табло электронного измерителя-регулятора перестали измеряться. Установилась температура .
 3.  Включили водяной центробежный насос выключателем «насос», перевели рычаг вакуумного крана на четверть оборота по часовой стрелке, тем самым соединив откачиваемый объём с вакуумным насосом.
 4.  Дождались закипания воды. Перевели рычаг крана в первоначальное положение; выключили насос. Сняли показания температуры и давления на табло измерителя-регулятора и манометра: ,
 5.  Включили переключатель «нагрев», 2-ую ступень. Одновременно снимая показания температуры и давления и записывая их в таблицу, продолжая нагрев до температуры :

№ опыта

1

2

3

4

5

6

7

t, oC

31,77

36,70

40,60

44,60

50,63

56,60

57,87

p, тех.атм.

0,90

0,84

0,80

0,76

0,71

0,66

0,63


Для произвольной промежуточной температуры вновь произвели откачку в описанном выше порядке. ,  Убедились, что установилось динамическое равновесие между водой и насыщенным паром, и продолжительность процесса не влияет на давление водяного пара. Выключили нагреватель.

 1.  По данным таблицы построили график зависимости , где  и :

Глядя на график мы можем убедиться, что зависимость y=y(x) является линейной. Поэтому перепишем её в виде:

Определим коэффициенты А и В. Для этого возьмем два значения из таблицы и найдём x и y. Получим систему:

Из второго уравнения системы вычли первое и получили:

отсюда:

Из второго уравнения системы:

Получили зависимость:

По угловому коэффициенту A найдём теплоту парообразования воды L:

 1.  Произвели напуск воздуха в установку, для чего перевели рычаг вакуумного крана на четверть оборота против часовой стрелки.

Вывод:

Изучили зависимости температуры кипения воды от внешнего давления, экспериментально определили теплоту парообразования воды.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68142. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 260.5 KB
  Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...
68143. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 464.5 KB
  Національне багатство країни формує базові умови стратегії розвитку країни та створює підґрунтя для гармонізації стратегічних пріоритетів з новими закономірностями економічного зростання та завданнями формування збалансованих соціально- та екологічно-орієнтованих господарських систем.
68144. ТРАДИЦІЯ АРИСТОТЕЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 130.5 KB
  Сковороду і загалом кордоцентризм – ця традиція прагне не так зрозуміти як €œпізнати осягнути шукає не розгадки а пережиття натомість у відповідності до аристотелізму томізм акцентував увагу на раціональній методиці пізнання як світу речей так і Бога. Отож поворотним пунктом вивчення аристотелізму...
68145. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ АНГЛІЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 173 KB
  Реферована дисертація присвячена аналізу відтворення художніх образів в українських перекладах англійських та американських романтичних поезій. Інтерпретація художніх образів відноситься до важливих завдань у царині перекладознавчих досліджень. Однак інтерпретація образів романтичних поезій в англо-українських...
68146. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ВАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 5.76 MB
  ВАТ Волинь-Цемент що функціонує на території Здолбунівського району Рівненської області протягом 50ти років належить до екологічно небезпечних об’єктів обласного значення і є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря частка в загальних викидах – 30 по області та 93 по району.
68147. ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗОВНІШНІМ СТЕРЖНЕВИМ АПАРАТОМ 191.5 KB
  Переломи стегнової кістки у дітей і підлітків є частим та одним із найбільш тяжких ушкоджень Корж А. Аналіз даних літератури свідчить що у разі хірургічного лікування переломів стегнової кістки у дітей і підлітків використовують позаосередковий остеосинтез спицевими та стержневими...
68148. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 137.5 KB
  Зазначений аспект об’єктивно актуалізує потребу досліджень теоретикоконцептуального доробку щодо національної ідеї генерованого українською інтелектуальною спадщиною на зламі ХІХ-ХХ століть. Її системне комплексне сприйняття і збалансоване оформлення у вигляді телеологічних пріоритетів надзвичайно...
68149. ЛЮТЕРАНСТВО В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН 175 KB
  Науковий інтерес щодо вивчення лютеранства є досить закономірним що пояснюється недостатнім рівнем його висвітлення в нашій країні протягом тривалого часу а також наявністю певних тенденцій відродження духовного потенціалу України на засадах толерантності діалогічності та плюралізму.
68150. Драма-діалог Лесі Українки та діалогічна традиція в європейських літературах 204.5 KB
  Драматичні твори Лесі Українки завдяки своєрідності поєднання в жанрі філософського контексту й драматичної форми дозволяють виділити в них діалогізм філософськоестетичний спосіб мислення та діалогічність здатність до комунікації і окреслити їх поняттям драмадіалог. Творчі пошуки Лесі Українки...