51035

Разработка тестов в программеPower Point

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Индивидуальные данные для выполнения работы: 2 вариант Результаты выполнения работы Открыла программу Power Point; выбрала шаблон оформления слайдов для теста. Оформила титульный слайд. Как рассчитать количество нужных слайдов при оформлении теста в Power Point Количество слайдов =: количество вопросов 3сам вопрос правильно неправильно два титульных листа 1 заключительный; 4. Что необходимо выбрать в настройках слайда с результатом неправильного ответа чтобы вернуться на слайд с вопросом Добавить управляющую...

Русский

2014-02-10

37.5 KB

20 чел.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего профессионального образования

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Отчет по лабораторной работе № 9

Разработка тестов в программеPower Point

студента  очного отделения

2 курса 021101 группы

Масловой Екатерины Михайловны

Проверил:

Клепикова Алла Григорьевна

БЕЛГОРОД, 2013

Цель работы

Ознакомиться с порядком создания электронных тестов в программе PowerPoint, освоить ввод тестовых вопросов, создание гиперссылок, кнопок навигации.

Общая постановка задачи

Разработка тестов в программе Microsoft PowerPoint на основе индивидуальных данных (минимум 5 тестовых заданий).

Индивидуальные данные для выполнения работы:  

2 вариант

Результаты выполнения работы

Открыла программу «Power Point»; выбрала шаблон оформления слайдов для теста. Оформила титульный слайд.

Создала тест, используя гиперссылки и управляющие кнопки, оформила анимацию.

Контрольные вопросы к защите

  1.  Что такое тест и что можно измерить с помощью тестовых заданий?


2.   Какие виды контроля Вы знаете?

3.   Как рассчитать количество нужных слайдов при оформлении теста в Power Point?

 Количество слайдов =: количество вопросов * 3(сам вопрос, «правильно», «неправильно») +  два титульных листа + 1 заключительный;

4.   Что необходимо выбрать в настройках слайда с результатом неправильного ответа, чтобы вернуться на слайд с вопросом?

Добавить управляющую кнопку «назад»- меню- Вставка – автофигуры - управляющие кнопки. В открывшемся окне - Настройка действия выбрать способ активации и путь перехода по гиперссылке на слайд  с вопросом.

5.   Каким образом можно вставить объекты мультимедиа в слайд с вопросом?

Меню-вставка


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43972. Створення сайту Web-бібліотека 1.28 MB
  В Японії ведуться роботи з реалізації проекту Web бібліотеки 21 століття. Історія виникнення web бібліотеки Web бібліотеки сьогодні представляють собою навіть не напрямок це ідеологія. Web бібліотеки стають невідємною частиною діяльності практично в будьякій області; з необхідністю мати розвивати і використовувати електронну бібліотеку сьогодні стикаються практично всі. У цьому сенсі найбільше не пощастило звичайним бібліотекам: з одного боку саме бібліотеки є однією з головних рушійних сил розвитку...
43973. Психологическое желание материнства 209 KB
  Материнство изучается в русле различных наук: истории, культурологи, медицины, физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. Каждая наука изучает и определяет материнство, исходя из своих целей и задач. Интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно.
43974. Проблеми функціонування промислового підприємства в умовах ринкових відносин 121.5 KB
  Собівартість продукції. Рентабельність продукції. Конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах. В умовах ринкової економіки виживає лише той хто найбільше грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції яка користується попитом і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства.
43975. Зелена музика твоїх думок 30.51 MB
  Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».
43976. ДРАМАТУРГІЯ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОБИ 345 KB
  У вирі такої провокативної і суперечливої дійсності зявилися драматичні шедеври Євгена Павловича Плужника. Таємницю творчого феномену Євгена Плужника розгадувало чимало науковців. Жулинського дружини найближчого друга Євгена Плужника Григорія Косинки Т.
43977. Телекомунікації. Методичні вказівки 286 KB
  Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра по напряму 6.0924 «Телекомунікації» ставить за мету систематизацію, закріплення і розширення отриманих в процесі навчання теоретичних і практичних знань, а також оцінку підготовленості студентів до самостійної і ефективної роботи в умовах науково-технічного прогресу, економічного і культурного розвитку суспільства.
43978. Способи обробки субпродуктів. Особливості зберігання продуктів 1.35 MB
  Загальна характеристика субпродуктів 3. Способи обробки субпродуктів 5. Удосконалено технологічні процеси приготування напівфабрикатів з субпродуктів у процесі правильної технології їх виробництва первинної і теплової обробки відповідних субпродуктів. Розробляються і використовуються нові електрофізичні біотехнічні і ферментативні методи обробки субпродуктів.
43979. ОДЕРЖАННЯ ГАЛОГЕНІЗОТІОЦІАНАТІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДАМИ 2.41 MB
  Дотримання правил техніки безпеки є обовязковим для кожного працівника під час роботи в хімічній лабораторії. Більш досвідчені працівники мають створювати такі умови праці в лабораторії при яких було б неможливе недбале ставлення до вимог техніки безпеки. До роботи в хімічній лабораторії допускаються особи які пройшли медичне обстеження та інструктаж з техніки безпеки.
43980. Исследование вопросов оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь и разработка путей их развития 403 KB
  Понятие и сущность операций в иностранной валюте. Внебиржевой порядок Основные направления развития операций в иностранной валюте в Республике Беларусь. Целью работы является исследование вопросов оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь и разработка путей их развития. Исходя из поставленной цели предметом работы является порядок оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь.