51069

Исследование компенсационного стабилизатора напряжения

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: ознакомиться с принципом действия основными параметрами и характеристиками компенсационного стабилизатора получить инженерные навыки анализа технических параметров стабилизаторов....

Русский

2014-02-04

295.45 KB

12 чел.

Министерство образования и науки

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

(СГАУ)

Радиотехнический факультет

Кафедра электротехники

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к лабораторной работе

Исследование компенсационного стабилизатора напряжения

                                                    Выполнил:

Проверил: проф. Скворцов Б.В.

Самара 2013

Цель работы: ознакомиться с принципом действия, основными параметрами и характеристиками компенсационного стабилизатора, получить инженерные навыки анализа технических параметров стабилизаторов.

Рисунок 1 – Принципиальная схема компенсационного стабилизатора

Рисунок 2 – Схема компенсационного стабилизатора на микросхеме КР142ЕН1

Экспериментальная часть

  1.  Исследование компенсационного стабилизатора на ОУ

Нагрузочная характеристика:

Iн, мА

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Uн, В

13,2

13,2

13,2

13,18

13,16

13,14

13,1

13,07

13,02

13

12,58

Рисунок 3- График нагрузочной характеристики стабилизатора

Внутреннее сопротивление стабилизатора:

КПД стабилизатора:

Коэффициент пульсаций на выходе:

Коэффициент пульсаций на входе:

Коэффициент сглаживания:

51.594

Коэффициент стабилизации:

Зависимость напряжения на нагрузке от входного напряжения:

Uвх, В

22

23

24,5

26

27,5

29

30,5

32

34

35,5

37

, В

18,17

18,17

18,17

18,17

18,17

18,17

18,17

18,17

18,17

13,11

13,09


Рисунок 4 - График зависимости выходного напряжения от напряжения на входе стабилизатора

  1.  Исследование компенсационного стабилизатора на микросхеме КР14ЕН5А

Нагрузочная характеристика:

, мкА

0

36

38

, В

5

4,5

4

Рисунок 5 - График нагрузочной характеристики стабилизатора

Внутреннее сопротивление стабилизатора:

КПД стабилизатора:

Коэффициент пульсаций на выходе:

Коэффициент пульсаций на входе:

Коэффициент сглаживания:  50

Коэффициент стабилизации:

Зависимость напряжения на нагрузке от входного напряжения:

Uвх, В

5,5

6

8

9

10

11

, В

4

4,5

5

5

5

5


Рисунок 6 - График зависимости выходного напряжения от напряжения на входе стабилизатора

Вывод: в результате выполнения работы мы изучили принцип действия компенсационного стабилизатора, определили его основные параметры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48004. Основи права 372.5 KB
  Конституційне право України. Конституція України. Конституційне право України являє собою систему правових норм що регулюють відносини народовладдя. Через них забезпечується організаційна й функціональна єдність суспільства України як цілісної соціальної системи.
48005. Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація 451.5 KB
  Приступаючи до вивчення цього питання слід перш за все зясувати що являє собою соціологія як наука Поява соціології як самостійної науки була зумовлена розвитком суспільства й суспільствознавства наприкінці ХVIII на початку ХIХ ст. У цей час світ зазнав глибоких соціальних змін повязаних з переходом від традиційного до сучасного індустріального суспільства. статистика Розвиток і функціонування суспільства Предмет соціології Соціальна поведінка Соціальна структура Структурні особливості соціології як науки в єдності її предмета і...
48006. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НАУКА 388 KB
  Теорія літератури як наука. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін. Предмет теорії літератури як науки.
48007. СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК СИСТЕМИ ЗНАНЬ І СВІТОГЛЯДУ 1.26 MB
  Філософія і світогляд. Філософія як ядро філософського типу світогляду. Філософія історії. Філософія.
48008. Живопис. Курс лекцій 929 KB
  Вивчаючи натуру закони живопису студент розвиває почуття ритму як лінійного так і ритму основних мас тону і кольору вирішує складні пластичні просторові кольоросвітлові завдання. На основі засвоєння знань законів живопису оволодіння культурою використання кольору і форми студент набуває навичок що дають можливість кваліфіковано вирішувати творчі завдання. Використання контрасту та нюансу кольору у натюрморті 2729 Тема 5. Національні особливості використання кольору в живописних роботах 2935 Тема 6.
48009. Житлове право 251.5 KB
  Так громадянин має право на приватизацію державного житлового фонду але він може отримати його у приватну власність якщо він є наймачем державного комунального житла; наявне законодавство що регулює механізм приватизації житлового фонду; належна йому квартира будинок знаходиться у державному житловому фонді; волевиявлення проявляється у формі заяви та надання інших необхідних документів про склад сім'ї пільги паспорт тощо. Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і комунального...
48010. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.51 MB
  Орієнтація нашої держави на ринкову економіку необхідність підготовки ґрунту для вступу України до Світової організації торгівлі постійне залучення іноземних інвесторів та розвиток комерційних відносин між вітчизняними й іноземними підприємствами доводить що облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств є досить актуальною темою для дослідження. Зовнішньоекономічна діяльність це діяльність суб‘єктів господарської діяльності України та іноземних суб‘єктів господарської діяльності яка побудована на взаємовідносинах між ними є...
48011. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.79 MB
  Система показників комплексного АГД Показники вихідних умов діяльності підприємства наявність необхідних матеріальних і фінансових ресурсів для нормального функціонування підприємства і виконання виробничої програми організаційнотехнічний рівень підприємства рівень маркетингової діяльності Показники використання засобів виробництва фондорентабельність фондовіддача фондомісткість середньорічна вартість основних засобів амортизація Показники використання предметів праці матеріаломісткість матеріаловіддача вартість предметів труда за аналізує...
48012. Координати у просторі 3.8 MB
  Закони додавання векторів Переставний закон: Сполучний закон: Правило паралелограма на площині Правило паралелепіпеда у просторі Віднімання векторів Різницею двох векторів називається такий вектор сума якого з другим вектором дорівнює першому. Множення вектора на число Множення вектора на додатне число Добутком ненульового вектора на число k 0 називається такий вектор співнапрямлений даному довжина якого дорівнює довжині даного вектора помноженій на k. Множення вектора на нуль...