51109

ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Целью работы является вычисление сложных математических выражений. Задание Написать программу для расчёта двух формул. Предварительно подготовить тестовые примеры по второй формуле с помощью калькулятора.

Русский

2014-02-05

44.41 KB

7 чел.

                                                               ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

асс.

Н.В. Путилова

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

по дисциплине: ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург, 2013

1.Цель работы:

Целью работы является вычисление сложных математических выражений.

2.Задание

Написать программу для расчёта двух формул. Предварительно подготовить тестовые примеры по второй формуле с помощью калькулятора.

ВАРИАНТ 14

Алгоритм:

псевдокод

Объявляем переменные  alpha, beta, z1, z2;

 Считываем значения параметров и переводим их в радианы;

 Вычисление значения функций и вывод на экран.

4.Листинг программы

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

//Функция, вычисляющая секанс угла

double sec(double z)

{

 return 1.0 / cos(z);

}

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Russian");

 //Объявляем переменные  alpha, beta, z1, z2

   double alpha, beta, z1, z2;

   //Считываем значения параметров и переводим их в радианы

 cout << "Введите альфа: ";

cin >> alpha;

alpha = alpha * 3.14 / 180;

cout << "Введите бета: ";

cin >> beta;

 beta = beta * 3.14 / 180;

//Вычисление значения функций и вывод на экран

 z1 = (cos(alpha) + sin(alpha)) / (cos(alpha) - sin(alpha));

cout << "z1 = " << z1 << "\n";

z2 = tan(alpha * 2) + sec(alpha * 2);

cout << "z2 = " << z2 << "\n";

return 0;

}

5. Пример выполнения программы

6.Анализ результатов и выводы

В ходе данной лабораторной работы, мы изучили способы вычисления сложных математических функций, а также процедуру отладки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61055. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення 58 KB
  Мета: поглибити знання учнів про складносурядні речення; ознайомити із засобами звязку між їхніми частинами; зясувати поняття смислових відношень між частинами складносурядних речень...
61059. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ЗВЕРТАННЯ. ВСТАВНІ СЛОВА 102.5 KB
  Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації зокрема про словосполучення й речення як основні синтаксичні одиниці про особливості вживання звертань вставних слів і однорідних членів речення...
61061. Г. Сковорода. Біблійна основа творчості. «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми 86.5 KB
  Сковорода і що з цього приводу зазначено в Біблії Чи спроможний кожний із вас пізнати себе виявити свої задатки і в результаті цього обрати в майбутньому вид практичної діяльності Відповідь стисло вмотивуйте.
61062. Розділові знаки між частинами складносурядного речення 48.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про складносурядні речення; формувати вміння правильно розставляти розділові знаки та інтонувати складносурядні речення; розвивати творчі вміння моделювати складносурядні речення за поданим початком або з кількох простих речень...