51122

Разработка программы с использованием элементов Radiobutton, Button, Listbox

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание на работу: Разработать программу с использованием элементов Rdiobutton Button Listbox. Предметная область фотопрокат. Код программы (файл Form1.cs)...

Русский

2014-02-06

77.03 KB

3 чел.

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ»

Лабораторная работа №3

по дисциплине

«Объектно-ориентированное программирование»

Выполнил студент: Орлов Антон Юрьевич

Шифр 0402020012 группа ПОВТв-10

Специальность 230105.65 , курс 3

Санкт-Петербург

2013

Проверил:   _________________   /  Шумова Е.О.  

Задание на работу:

Разработать программу с использованием элементов Radiobutton, Button, Listbox. Предметная область фотопрокат.

Код программы (файл Form1.cs)

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace photo

{

   public partial class Form1 : Form

   {

       public Form1()

       {

           InitializeComponent();

       }

       private void label3_Click(object sender, EventArgs e)

       {

       }

       private void label2_Click(object sender, EventArgs e)

       {

       }

       private void label3_Click_1(object sender, EventArgs e)

       {

       }

       private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           double cost = 0;

           string s = "";

           if (radioButton13.Checked && radioButton14.Checked && radioButton15.Checked)

           {

               listBox1.Items.Add("Вы не выбрали ничего.");

               return;

           }

           if (radioButton1.Checked)

           {

               s = "Canon 5D";

               cost += 800;

           }

           else if (radioButton2.Checked)

           {

               s = "Canon 5D mark II";

               cost += 1100;

           }

           else if (radioButton3.Checked)

           {

               s = "Canon 5D mark III";

               cost += 1500;

           }

           else if (radioButton4.Checked)

           {

               s = "Canon 1DX";

               cost += 2000;

           }

           if ((!radioButton13.Checked) && (!radioButton14.Checked || !radioButton15.Checked))

                   s += " + ";

           if (radioButton5.Checked)

           {

               s += "Canon 16-35";

               cost += 600;

           }

           else if (radioButton6.Checked)

           {

               s += "Canon 24-70";

               cost += 600;

           }

           else if (radioButton7.Checked)

           {

               s += "Canon 24-105";

               cost += 500;

           }

           else if (radioButton8.Checked)

           {

               s += "Canon 70-200";

               cost += 600;

           }

           if ((!radioButton15.Checked) && (!radioButton13.Checked || !radioButton14.Checked))

               if (!radioButton14.Checked)

                 s += " + ";

           if (radioButton9.Checked)

           {

                s += "Canon 220EX";

               cost += 100;

           }

           else if (radioButton10.Checked)

           {

               s += "Canon 430EX";

               cost += 200;

           }

           else if (radioButton11.Checked)

           {

               s += "Canon 580EX";

               cost += 300;

           }

           else if (radioButton12.Checked)

           {

               s += "Canon 600EX";

               cost += 400;

           }

         

           s += ". Цена = " + Convert.ToString(cost);

           

           listBox1.Items.Add(s);

       }

   }

}

Скриншот с результатами выполнения программы:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72052. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПАТОБІОХІМІЧНИХ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРІВ 469.5 KB
  З’ясувати особливості деяких ланок патогенезу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур нової кори та гіпокампа в старих самцівщурів за окремими гістохімічними патобіохімічними і патоморфологічними параметрами на...
72053. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 306 KB
  Актуальність оптимізації діяльності зі збереження та поліпшення здоров’я дитячого населення посилюється необхідністю виконання Програми економічних реформ на 2011–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині реформування системи надання медичної допомоги.
72054. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну 208.5 KB
  Вирішення означених проблем фахівцями графічного дизайну вимагає постійного оновлення науковометодичної бази щодо форм і способів виготовлення та представлення продукції. У ній зазначено що зростання попиту на фахівців з дизайну обумовлено переходом суспільства від індустріальної до інформаційної стадії...
72055. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 181 KB
  Професійному спілкуванню нині приділяється значна частина робочого часу сучасних фахівців зокрема встановлення ділових контактів наради бесіди переговори вимагають комунікативної компетентності що сприятиме ефективному діловому та професійному взаєморозумінню.
72056. РОЗВИТОК ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (ПОЧАТОК XVIII – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ) 506 KB
  Актуальність теми дослідження. Становлення нової освітньої системи в Україні відбувається в умовах розбудови державності, відродження культурних і духовних цінностей українського народу. Державна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
72057. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПЕРІОДУ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 140.5 KB
  Актуальність теми дослідження визначається в першу чергу системною трансформацією сучасного українського суспільства яка зумовила високий динамізм і конфліктогенність соціально-політичних процесів що потребують свого вивчення. Зміни політичного режиму балансу соціальних і політичних сил...
72058. Тактика ведення лактації при інтраамніальному інфікуванні 168 KB
  Мета та завдання дослідження. Метою дослідження було розробка тактики ведення лактації у жінок з різними формами і термінами перенесеної вірусної інфекції на основі вивчення в них медико-соціальних, мікробіологічних, біохімічних і функціональних особливостей...
72059. Методика навчання інформаційних технологій у позашкільних навчальних закладах 254.5 KB
  Вивчення наукових і методичних джерел засвідчило наявність широкого спектру досліджень з різних напрямів розвитку і застосування інформаційних технологій. Зокрема педагогічному потенціалу психологопедагогічним аспектам інформаційних...
72060. Роль блокування ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в попередженні ремоделювання лівого шлуночка у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q 446.5 KB
  В країнах що розвиваються у хворих які перенесли інфаркт міокарда ІМ з патологічним зубцем Q зміни структури і функції лівого шлуночка ЛШ серця що позначаються терміном постінфарктне ремоделювання ЛШ складають основу розвитку хронічної серцевої недостатності ХСН...