51124

Моделирование непрерывно-стохастической системы массового обслуживания

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

На вход n-канальной СМО с отказами поступает поток заявок с интенсивностью l = 6 заявок в час. Среднее время обслуживания одной заявки 0.8 часа. Каждая обслуженная заявка приносит доход 4у.е. Содержание одного канала обходится 2 у.е./час. Определить экономически целесообразное количество каналов.

Русский

2014-02-06

106.86 KB

3 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения

информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

“ Моделирование непрерывно-стохастической системы массового обслуживания ”

Выполнил:         Проверила:

студент гр. 750503       Костюк Елена

Макаревич Владимир

Минск 2009


Задание

7)  На  вход n-канальной  СМО  с  отказами  поступает  поток  заявок  с

интенсивностью l = 6  заявок  в  час.  Среднее  время  обслуживания  одной

заявки 0.8  часа.  Каждая  обслуженная  заявка  приносит  доход 4у.е.

Содержание одного канала обходится 2 у.е./час. Определить экономически

целесообразное количество каналов.

Теоретическое моделирование

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

double fact(long n)

{

 if ( n==0 ) return 1.0;

 else return n * fact(n-1);

}

double extent(double x, int n)

{

 if ( n==0 ) return 1.0;

 return x * extent(x, n-1);

}

//--------------------------------

double S(int n, double w)

{

 if ( n==0 ) return 1.0;

 return S(n-1,w) + extent(w, n) / fact(n);

}

double P0(int n, double w)

{

 double s = S(n, w);

 return 1 / s;

}

int main()

{

 double w, h = 6.0, u = 1 / 0.8, c = 4.0, d = 2.0, Pk, p, profit, max_p = 0;

 int max_ch;

w = h/u;

printf("Chanels | Profit\n");

printf("========|========\n");

 for (int k=0; k<16; k++)

{

 p = P0(k, w);

 Pk = p * extent(w, k) / fact(k);

 profit = h * (1-Pk) * c - k * d;

 if ( max_p<profit ) max_p = profit, max_ch = k;

 printf(" %6d | %2.3f -> %f\n", k, profit, Pk);

}

printf(" ----------------\n");

printf(" %6d | %2.3f  <- Optimal\n", max_ch, max_p);

 return _getch();

}

Практическое моделирование

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

double RandExp(double h)

{

 double R = (double)rand()/RAND_MAX;

 return -log(1-R) / h;

}

class Channel

{

private: bool busy;

public: Channel()

 { busy = false; }

public: bool Busy()

 { return busy; }

public: bool Empty()

 { return !busy; }

public: void Occupy()

 { busy = true; }

public: void Liberate()

 { busy = false; }

};

class System

{

private: Channel **channel;

private: int n, state;

private: System() {}

public: System(int N)

 {

  state = 0;

  n = N;

  channel = new Channel*[n];

  for(int i=0; i<n; i++)

   channel[i] = new Channel();

 }

public: int State()

 { return state; }

public: bool InRequest()

 {

  for(int i=0; i<n; i++)

  {

   if ( channel[i]->Empty() )

   {

    channel[i]->Occupy();

    state++;

    return true;

   }

  }

  return false;

 }

public: bool OutRequest()

 {

  for(int i=0; i<n; i++)

  {

   if ( channel[i]->Busy() )

   {

    state--;

    channel[i]->Liberate();

    return true;

   }

  }

  return false;

 }

};

int main()

{

 double w, h = 6.0, u = 1 / 0.8, c = 4.0, d = 2.0, profit;

 double t1 = RandExp(h), t2 = RandExp(u), eps = 0.1;

 long k, N = 6, TotalTime = 1000000;

System *sys = new System(N);

k = N+1;

 double *P = new double[k];

 for(int i=0; i<k; i++) P[i] = 0;

 for(int i=0; i<TotalTime; i++)

{

 if( t1<=0 )

 {

  t1 = RandExp(h);

  sys->InRequest();

 }

 if( t2<=0 )

 {

  t2 = RandExp(u);

  sys->OutRequest();

 }

 t1-=eps, t2-=eps;

 P[sys->State()]++;

}

 for(int i=0; i<k; i++) P[i] = P[i] / TotalTime;

 for(int i=0; i<k; i++)

{

 printf("P[%d] = %2.8f\n", i, P[i]);

}

profit = h * (1-P[N]) * c - N * d;

printf("\n %6d | %2.8f\n", N, profit);

 return _getch();

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53827. Комплексний підхід у корекційній роботі з попередження та подолання вад усного і писемного мовлення учнів 51.5 KB
  Актуальність знань щодо процесу розвитку мовлення дітей визначається завданням гуманізації виховання створенням оптимальних умов для найповнішого розкриття їхніх потенційних можливостей як субєкта спілкування та предметно практичної діяльності. Головні положення лінгвістичних напрямів і напрямів які досліджують спілкування та мовлення як окремий випадок комунікативної діяльності визначають нові завдання щодо практики й теорії мовленнєвого розвитку дітей: потребу показати комплексний підхід до вивчення мови як засобу взаємодії...
53828. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені 644 KB
  Мета: Формувати вміння та навички перетворювати вирази що містять арифметичні квадратні корені розвивати вміння аналізувати порівнювати навчальний матеріал виховувати вміння співпрацювати з однокласниками впроваджувати в життя учнів спрямованості на здоровий спосіб життя застосовуючи здоровязберігаючі технології.2 хв Квадратні корені з чисел вавилонські мате тематики вміли добувати ще в 4 тис.
53829. Порядок и источники выплаты дивидендов 31 KB
  Методика постоянного процентного распределения прибыли. Одним из основных аналитических показателей, характеризующих дивидендную политику, является коэффициент «дивидендный выход» (коэффициент выплаты дивидендов), представляющий собой отношение дивиденда по обыкновенным акциям к прибыли, доступной владельцам обыкновенных акций (в расчете на одну акцию).
53830. Внутреннее строение корня в связи с его функциями 39.5 KB
  Сформировать понятие о зонах корня. Развивать понятие о клеточном строении корня. Продолжить формирование понятий о тканях и показать на конкретных примерах зон корня определенные виды тканей.
53831. Властивості арифметичного квадратного кореня 108.15 KB
  Розглянути властивості арифметичного квадратного кореня; розвивати вміння учнів добувати квадратні корені, використовуючи вивчені властивості; виховувати повагу до історії Збройних Сил України, розуміння почесного обов’язку захисника Вітчизни, почуття колективізму.
53832. Строение корня. Виды корней. Корневые системы. Видоизменения корней. Лабораторная работа № 2: корень и корневые системы 80 KB
  Виды корней. Видоизменения корней. Видоизменения корней. Задачи: дать понятия корень и виды корней типы корневых систем; выработать практические умения различать виды корней и типы корневых систем; познакомить учащихся с зонами корня их строением в связи с выполняемыми функциями; определить роль корня в жизни...
53833. Косметичні проблеми підлітків 51 KB
  Три групи обговорюють між собою завдання а четвертауважно слухає відповіді та аналізує їх Слово вчителя: Як бачимо в описі кожного портрету звучали словаздорова шкіра здорове волосся. Шкіра людини має складну будову: зовнішній середній і внутрішній шар. Шкіра виконує захисну видільну дихальну терморегуляторну та тактильну функції. Шкіра нормальна.
53834. Тематична композиція «Космічні світи» 43.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з космічним живописом, навчити зображувальних прийомів передачі простору, повітряної перспективи; розвивати творчу уяву,фантазію; виховувати космополітичні почуття.
53835. Урок узагальнення та систематизації знань “Освоєння космосу” 5.55 MB
  Розвиток космонавтики; формувати знання про умови руху тіла по навколоземній і навколосонячній орбітах; розвивати логічне мислення учнів: уміння критично оцінювати і використовувати різноманітну інформацію; прагнення до вдосконалення знань; вміння застосовувати знання в нових ситуаціях робити самостійно висновки приймати активну участь в суспільному житті. Теорія космічних знань з космонавтики. Історія розвитку космонавтики. Застосування знань з космонавтики в земних умовах.