51131

СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА В ПРОИЗВОЛЬНОМ БАЗИСЕ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Постановка задачи: Собрать и наладить схему управляющего автомата подавая входные сигналы xj с тумблерного регистра Используя подготовленные тесты показать правильность работы схемы подавая синхросигналы с генератора одиночных импульсов и анализируя состояние автомата при помощи индикаторных лампочек Проверить работу схемы в динамическом режиме снять временные диаграммы выходных сигналов управляющего автомата. Тип автомата Мура тип триггеров D. Рисунок 1 Исходная ГСА автомата Определим минимальное множество тестов:...

Русский

2014-02-06

126.01 KB

1 чел.

 Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Севастопольский национальный технический  университет

Кафедра

Кибернетики и

Вычислительной Техники

Отчет

по лабораторной работе №7

«СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА В ПРОИЗВОЛЬНОМ БАЗИСЕ»

по дисциплине «Цифровые ЭВМ»

Выполнил студент

группы М-33д

Скалецкий Е.Ю

Проверил:

Апраксин Ю.К.

                                                    

                                                 

Севастополь

                                                          2013

Цель работы: изучение методик реализации управляющих автоматов с      жесткой логикой, работающих в соответствии с микропрограммой, заданной ГСА.

Постановка задачи:

  1.  Собрать и наладить схему управляющего автомата, подавая входные сигналы xj с тумблерного регистра,
  2.  Используя подготовленные тесты, показать правильность работы схемы, подавая синхросигналы с генератора одиночных импульсов и анализируя состояние автомата при помощи индикаторных лампочек,
  3.  Проверить работу схемы в динамическом режиме, снять временные диаграммы выходных сигналов управляющего автомата.

Тип автомата – Мура, тип триггеров – D.

Рисунок 1 – Исходная ГСА автомата

Определим минимальное множество тестов:

Осведомительные сигналы

Последовательность управляющих сигналов

x1

x2

x3

0

0

х

y1- y1y2

0

1

х

y1- y1y2

1

х

0

y1- y3- y2

1

х

1

y1- y3- y2

Расстановка состояний:

Граф переходов автомата:

Кодирование состояний:

a2

a1

a0

S0

0

0

0

S1

0

0

1

S2

0

1

0

S3

0

1

1

S4

1

0

0

Структурная таблица переходов автомата Мура:

ИС

Код ИС

СП

Код СП

Вx

Вых

Вх ЭП

a2

a1

a0

a2

a1

a0

d2

d1

d0

1

S0

0

0

0

S1

0

0

1

1

d0

2

S1

0

0

1

Q1

-

-

-

1

y1

---

3

Q1

-

-

-

S2

0

1

0

!x1

-

d1

4

Q1

-

-

-

S3

0

1

1

x1

-

d1d0

5

S2

0

1

0

S0

0

0

0

x2

y1y2

---

6

S2

0

1

0

Q1

-

-

-

!x2

y1y2

---

7

S3

0

1

1

S4

1

0

0

1

y3

d2

8

S4

1

0

0

S0

0

0

0

x3

y2

---

9

S4

1

0

0

Q1

-

-

-

!x3

y2

---

Функции возбуждения входов запоминающих элементов и функции выходных сигналов УА:

Функциональные элементы схемы:

Принципиальная схема в среде Multisim:

Тестирование МП:

Вывод: в ходе данной лабораторной работы были изучены методики реализации управляющих автоматов с жесткой логикой; построена принципиальная схема УА, получены результаты его работы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69309. Сегментація пам’яті. Сторінкова організація пам’яті 101 KB
  У кожного сегмента є ім’я і довжина (для зручності реалізації поряд з іменами використовують номери). Логічна адреса складається з номера сегмента і зсуву всередині сегмента; з такими адресами працює прикладна програма. Компілятори часто створюють окремі сегменти для різних даних програми
69310. Поняття файла і файлової системи 34 KB
  Логічний визначає відображення файлової системи призначене для прикладних програм і користувачів фізичний особливості розташування структур даних системи на диску й алгоритми які використовують під час доступу до інформації.
69311. Організація інформації у файловій системі 61.5 KB
  У сучасних ОС файли у файловій системі не прийнято зберігати одним невпорядкованим списком (зазначимо, що можливі винятки, наприклад, для вбудованих систем). Десятки гігабайтів даних, що зберігаються зараз на дисках, вимагають упорядкування, файли, в яких перебувають ці дані...
69312. Методи розв’язування систем нелінійних рівнянь 146 KB
  Методи розвязування систем нелінійних рівнянь Нехай маємо деяку систему нелінійних рівнянь 6.54 де Для розвязку нелінійної системи 6. Якщо при k→∞ xik→αi i = 12n то кажуть що метод сходиться до деякого розвязку.
69313. Методи розв’язування алгебраїчних рівнянь 85 KB
  Описана процедура повторюється n раз, поки не будуть виключені всі корені. Однак часто поліноми мають комплексно–спряжені корені. У цьому випадку початкове значення вибирається також комплексно–спряженим zk = xk + jyk і після визначення пари таких коренів виключається...
69314. Однокрокові методи розв’язування диференційних рівнянь 802.5 KB
  Методи чисельного інтегрування диференціальних рівнянь у залежності від числа використовуваних у формулі (8.8) попередніх значень функції чи її похідної підрозділяються на однокрокові (коли використовується інформація тільки про одну попередню точку)...
69315. БАГАТОКРОКОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ 555 KB
  В главі 8 було розглянуто однокрокові алгоритми обчислення наближеного розв’язку в точці tn + 1 з використанням інформації про розв’язувану задачу тільки на відрізку (tn,tn + 1) завдовжки в один крок. Логічно припустити, що можна підвищити точність методу...
69316. ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЖОРСТКИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЄВИХ ЗАДАЧ 1.14 MB
  При побудові і дослідженні математичних моделей об’єктів для підвищення їх точності й адекватності необхідно враховувати велику кількість факторів і явищ, що неминуче приводить до явища жорсткості і описуючих його жорстких рівнянь.
69317. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ЕТАПИ 308 KB
  В результаті розміри і складність математичних моделей істотно зростають а їх розвязок в аналітичному вигляді стає неможливим. розвязок системи лінійних в загальному випадку лінеаризованих рівнянь; 2. розвязок нелінійних алгебраїчних рівнянь...