51131

СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА В ПРОИЗВОЛЬНОМ БАЗИСЕ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Постановка задачи: Собрать и наладить схему управляющего автомата подавая входные сигналы xj с тумблерного регистра Используя подготовленные тесты показать правильность работы схемы подавая синхросигналы с генератора одиночных импульсов и анализируя состояние автомата при помощи индикаторных лампочек Проверить работу схемы в динамическом режиме снять временные диаграммы выходных сигналов управляющего автомата. Тип автомата Мура тип триггеров D. Рисунок 1 Исходная ГСА автомата Определим минимальное множество тестов:...

Русский

2014-02-06

126.01 KB

1 чел.

 Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Севастопольский национальный технический  университет

Кафедра

Кибернетики и

Вычислительной Техники

Отчет

по лабораторной работе №7

«СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА В ПРОИЗВОЛЬНОМ БАЗИСЕ»

по дисциплине «Цифровые ЭВМ»

Выполнил студент

группы М-33д

Скалецкий Е.Ю

Проверил:

Апраксин Ю.К.

                                                    

                                                 

Севастополь

                                                          2013

Цель работы: изучение методик реализации управляющих автоматов с      жесткой логикой, работающих в соответствии с микропрограммой, заданной ГСА.

Постановка задачи:

  1.  Собрать и наладить схему управляющего автомата, подавая входные сигналы xj с тумблерного регистра,
  2.  Используя подготовленные тесты, показать правильность работы схемы, подавая синхросигналы с генератора одиночных импульсов и анализируя состояние автомата при помощи индикаторных лампочек,
  3.  Проверить работу схемы в динамическом режиме, снять временные диаграммы выходных сигналов управляющего автомата.

Тип автомата – Мура, тип триггеров – D.

Рисунок 1 – Исходная ГСА автомата

Определим минимальное множество тестов:

Осведомительные сигналы

Последовательность управляющих сигналов

x1

x2

x3

0

0

х

y1- y1y2

0

1

х

y1- y1y2

1

х

0

y1- y3- y2

1

х

1

y1- y3- y2

Расстановка состояний:

Граф переходов автомата:

Кодирование состояний:

a2

a1

a0

S0

0

0

0

S1

0

0

1

S2

0

1

0

S3

0

1

1

S4

1

0

0

Структурная таблица переходов автомата Мура:

ИС

Код ИС

СП

Код СП

Вx

Вых

Вх ЭП

a2

a1

a0

a2

a1

a0

d2

d1

d0

1

S0

0

0

0

S1

0

0

1

1

d0

2

S1

0

0

1

Q1

-

-

-

1

y1

---

3

Q1

-

-

-

S2

0

1

0

!x1

-

d1

4

Q1

-

-

-

S3

0

1

1

x1

-

d1d0

5

S2

0

1

0

S0

0

0

0

x2

y1y2

---

6

S2

0

1

0

Q1

-

-

-

!x2

y1y2

---

7

S3

0

1

1

S4

1

0

0

1

y3

d2

8

S4

1

0

0

S0

0

0

0

x3

y2

---

9

S4

1

0

0

Q1

-

-

-

!x3

y2

---

Функции возбуждения входов запоминающих элементов и функции выходных сигналов УА:

Функциональные элементы схемы:

Принципиальная схема в среде Multisim:

Тестирование МП:

Вывод: в ходе данной лабораторной работы были изучены методики реализации управляющих автоматов с жесткой логикой; построена принципиальная схема УА, получены результаты его работы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52725. Створення умов для самореалізації особистості кожного учня на уроках математики 75.5 KB
  Досягти освітньої мети означає озброїти учнів максимумом знань з основ алгебри та геометрії; сприяти формуванню математичних навичок; ознайомити їх з доступними методами сучасної науки математики; показати її місце в суспільнокорисній діяльності. Практичноприкладні цілі передбачають формування в учнів умінь і навичок повязувати теорію з практикою: розвязувати задачі виробничого і життєвого характеру математично осмислювати навколишні явища тощо. Учитель не лише має можливість а і зобовязаний активно формувати в учнів науковий...
52726. Пізнавальний інтерес 269.5 KB
  Так справді нинішній стан навчання учнів молодшого шкільного вікузасвідчує що 80 дітей залишаються пасивними на уроці і ця пасивністьспостерігається упродовж багатьох років навчання в школі. При цьому навчально пізнавальна діяльність організовується так щоб діти шукали різницю між новими та вже отриманими знаннями приймають альтернативні рішення мають змогу зробити відкриття формулювали свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів навчальної співпраці. При цьому ситуативний інтерес який проявляється через позитивні...
52727. Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості 76 KB
  Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях головна мета яких зробити процес навчання творчим особистісно зорієнтованим. Під час етапу цілеутворення та планування роботи учні спільно працюють на уроці з учителем. Продумуючи кожен свій крок надаю перевагу таким формам роботи котрі сприяли б виробленню в учнів психологічних установок на самовдосконалення націлювали б їх на високі моральні цінностівідповідальне ставлення до життя.
52728. Реалізація соціальної, мотиваційної, функціональної компетенцій на уроках української мови та літератури 60 KB
  Насамперед учні мають засвоїти поняття мови і мовлення; стилі мовлення; монологічне і діалогічне мовлення;текст його ознаки; тему та основну думку тексту; типи мовлення. Хто є адресантом а хто адресатом мовлення У чому полягає діяльність адресанта і діяльність адресата Які умови потрібні щоб відбулося спілкування Від чого залежить успішність спілкування 2. Чи добре ви засвоїли зміст слів мова і мовлення Поширте поданий текст вибравши зі слів у дужках ті які підходять за змістом і поставивши їх у потрібному відмінку. Діти засвоюють...
52729. Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність 346.5 KB
  Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.
52733. Створення виховної системи навчального закладу 784.5 KB
  Коменський На першому етапі створення та впровадження виховної системи була проведена робота щодо вивчення стану виховної роботи у школі зроблено аналіз досягнень та недоліків творчою групою опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу на педрадах та засіданнях методобєднань класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного підходу до питань виховання та навчання учнів. Досить неординарним є контингент учнів нашої школи додаток 2: майже 50 учнів належать до соціально незахищених...