51131

СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА В ПРОИЗВОЛЬНОМ БАЗИСЕ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Постановка задачи: Собрать и наладить схему управляющего автомата подавая входные сигналы xj с тумблерного регистра Используя подготовленные тесты показать правильность работы схемы подавая синхросигналы с генератора одиночных импульсов и анализируя состояние автомата при помощи индикаторных лампочек Проверить работу схемы в динамическом режиме снять временные диаграммы выходных сигналов управляющего автомата. Тип автомата Мура тип триггеров D. Рисунок 1 Исходная ГСА автомата Определим минимальное множество тестов:...

Русский

2014-02-06

126.01 KB

1 чел.

 Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Севастопольский национальный технический  университет

Кафедра

Кибернетики и

Вычислительной Техники

Отчет

по лабораторной работе №7

«СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА В ПРОИЗВОЛЬНОМ БАЗИСЕ»

по дисциплине «Цифровые ЭВМ»

Выполнил студент

группы М-33д

Скалецкий Е.Ю

Проверил:

Апраксин Ю.К.

                                                    

                                                 

Севастополь

                                                          2013

Цель работы: изучение методик реализации управляющих автоматов с      жесткой логикой, работающих в соответствии с микропрограммой, заданной ГСА.

Постановка задачи:

  1.  Собрать и наладить схему управляющего автомата, подавая входные сигналы xj с тумблерного регистра,
  2.  Используя подготовленные тесты, показать правильность работы схемы, подавая синхросигналы с генератора одиночных импульсов и анализируя состояние автомата при помощи индикаторных лампочек,
  3.  Проверить работу схемы в динамическом режиме, снять временные диаграммы выходных сигналов управляющего автомата.

Тип автомата – Мура, тип триггеров – D.

Рисунок 1 – Исходная ГСА автомата

Определим минимальное множество тестов:

Осведомительные сигналы

Последовательность управляющих сигналов

x1

x2

x3

0

0

х

y1- y1y2

0

1

х

y1- y1y2

1

х

0

y1- y3- y2

1

х

1

y1- y3- y2

Расстановка состояний:

Граф переходов автомата:

Кодирование состояний:

a2

a1

a0

S0

0

0

0

S1

0

0

1

S2

0

1

0

S3

0

1

1

S4

1

0

0

Структурная таблица переходов автомата Мура:

ИС

Код ИС

СП

Код СП

Вx

Вых

Вх ЭП

a2

a1

a0

a2

a1

a0

d2

d1

d0

1

S0

0

0

0

S1

0

0

1

1

d0

2

S1

0

0

1

Q1

-

-

-

1

y1

---

3

Q1

-

-

-

S2

0

1

0

!x1

-

d1

4

Q1

-

-

-

S3

0

1

1

x1

-

d1d0

5

S2

0

1

0

S0

0

0

0

x2

y1y2

---

6

S2

0

1

0

Q1

-

-

-

!x2

y1y2

---

7

S3

0

1

1

S4

1

0

0

1

y3

d2

8

S4

1

0

0

S0

0

0

0

x3

y2

---

9

S4

1

0

0

Q1

-

-

-

!x3

y2

---

Функции возбуждения входов запоминающих элементов и функции выходных сигналов УА:

Функциональные элементы схемы:

Принципиальная схема в среде Multisim:

Тестирование МП:

Вывод: в ходе данной лабораторной работы были изучены методики реализации управляющих автоматов с жесткой логикой; построена принципиальная схема УА, получены результаты его работы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68246. КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 306 KB
  Сфера дозвілля є невідємною складовою життєвого світу людини і виконує важливу людиновідтворювальну функцію. Водночас вона має визначену історичну і соціокультурну специфіку функціонує як певна культура дозвілля.
68247. ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІОТРОПНИХ ХРОМОНІЧНИХ НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ 2.86 MB
  Що стосується рідких кристалів з більш складною структурою як наприклад ліотропні хромонічні нематичні рідкі кристали ЛХРК де елементарним будівельним блоком мезофази є видовжені молекулярні агрегати то методи їх орієнтації базуються швидше на експериментальному досвіді ніж на ґрунтовному...
68248. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ 685.5 KB
  Мета дослідження: визначення особливостей і розробка принципів функціонально-просторової організації висотних будівель. Задачі дослідження: проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва висотних будинків; виявити ієрархічну структуру висотного будівництва...
68249. Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства 198.5 KB
  Торгівля як посередницька ланка залежить як від виробництва так і споживання товарів що зумовлює особливості у функціональних складниках та індикаторах сукупності загроз і ризиків підходах до гарантування безпеки.
68250. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КАРТОПЛЯРСТВА В АГРОФОРМУВАННЯХ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ 300.5 KB
  Скорочення площ посадки картоплі в сільськогосподарських підприємствах та концентрація їх переважно у господарствах населення стало негативною тенденцією яка спостерігається на всій території України.
68251. УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ДОЗУВАННЯ ЕНЕРГІЇ ПРИ ФІНІШНОМУ ТЕРМОІМПУЛЬСНОМУ ОЧИЩЕННІ ПРЕЦИЗІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 3.34 MB
  Проблема технологічного очищення поверхонь і кромок деталей високоточних механізмів від задирок мікрочастинок і мікроліквідів є актуальною для всього машинобудування. Так наприклад відомо що при забезпеченні чистоти поверхонь прецизійних деталей і робочих порожнин багатьох машин їхній ресурс можна збільшити у дватри рази.
68252. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АНОМАЛІЙ АНТРОПОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ЛОГІКО-АЛГЕБРАЇЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСУВАННЯ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ ЕКОСИСТЕМ 2.19 MB
  Методи та засоби дистанційного зондування Землі дозволяють одержувати різні види даних про об’єкти і явища в глобальному масштабі з високим просторовим і часовим розрізненням. Однак для вирішення задач що пов’язані із прогнозуванням динаміки виявлених на знімках різних об’єктів або явищ...
68253. Будівельні облицювальні вироби на основі вапняно-вапнякових композицій карбонізаційного твердіння 7.63 MB
  Єдність природного походження вапна і карбонатної вторинної сировини обумовлює однорідність структури і високу міцність композицій на їхній основі. На сьогоднішній день відсутні системні дослідження формування структури карбонізованих будівельних матеріалів на основі...
68254. ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ 3,3-БІС(МЕТИЛТІО)АКРИЛОНІТРИЛИ ТА ЦІАНОАЦЕТАНІЛІДИ У СИНТЕЗІ 2-ХАЛЬКОГЕНЗАМІЩЕНИХ АМІДІВ ТА НІТРИЛІВ НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ 844 KB
  Метою дослідження став синтез функціоналізованих нітрилів та амідів 2-халькогенонікотинової кислоти на основі 2-заміщених 3,3-біс(метилтіо)акрилонітрилу та СНкислот, що містять нітрильну, естерну або (селено-, тіо-)амідну групу в α-положенні в умовах реакції...