51145

Операционный блок микропрограммируемого процессора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: изучение операционного блока на уровне структурной схемы, ознакомление с составом микрокоманд и порядком их выполнения, составление и отладка микропрограмм.

Русский

2014-02-06

53.57 KB

4 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Лабораторная работа № 1

по дисциплине:

«Организация ЭВМ и систем»

«Операционный блок микропрограммируемого процессора»

Выполнил:

ст. гр. ВТ-109

Ламохин М.Ю.

Принял:

Темченко К. А.

Владимир 2011

Цель работы:  изучение операционного блока на уровне структурной схемы,

ознакомление с составом микрокоманд и порядком их выполнения,

составление и отладка микропрограмм.

Задание (Вариант 8) :  Определить количество единиц в коде числа.

Блок-схема алгоритма:

Значение исходных данных и результатов:

R0 – число в коде которого надо определить кол-во единиц

R1 – 0 , после выполнения программы здесь будет кол-во единиц

R2 – константа 0

Адрес МК

Операция

Поле

Номер

Значение

Функция

0

Start:

Cmp R0,R3

beq fin

A

B

ALU

CCX

DST

CC

CHA

CONST

1

2

9

10

15

17

18

21

0

2

1

1

6

1

3

5

R0

R2

S-R-1+C0

C0=1

Без записи

BEQ

Усл. переход

Адрес перехода

1

Shl R0,1

Bcs schet

A

SH

CC

CHA

CONST

1

8

17

18

21

0

9

4

3

3

R0

ЛС ALU влево

BCS

Усл.переход

Адрес перехода

2

Jp start

JFI

CHA

CONST

16

18

21

4

3

0

Без условн перход

Условн переход

Адрес перехода

3

Schet:

Inc(R2)

B

ALU

CCX

2

9

10

1

4

1

R1

S+C0

C0=1

4

Jp start

JFI

CHA

CONST

16

18

21

4

3

0

Без условн перход

Условн перход

Адрес перехода

5

fin:

halt

JFI

16

5

STOP

Тесты:

R0=0d8a R1= 6

R0=C841 R1= 5

R0=41e5 R1= 7

Вывод:  в ходе выполнения лабораторной работы были изучены общая

структура процессора, состав операционного блока, структура

микрокоманды и функции ее полей. Составлен алгоритм и выполнена

микропрограмма для решения задачи в индивидуальном варианте задания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4137. Дослідження роботи служби www 107.91 KB
  Дослідження роботи служби www 1.Мета роботи Дослідити різноманітні види пошуку та пошукових систем, які використовуються в Internet Хід роботи Досить вказати пошуковий запит і клацнути мишкою на відповідній кнопці, на екрані буде відобра...
4138. Санітарний паспорт кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 43.5 KB
  Санітарний паспорт кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій Паспортна частина Адреса: Смільчинецький навчально-виховний комплекс Черкаська обл. Лисянський район, с.Смільченці Побудована: по типовому проекту Розташ...
4139. Вивчення закону Ома 110.5 KB
  Вивчення закону Ома Мета роботи. Встановити залежність сили струм від напруги у зразку з монокристалу визначеної речовини та визначити його опір, питому електропровідність та концентрацію носіїв струму. Теоретичні відомості. Електричним струмом пров...
4140. Дослідження залежності моменту інерції тіла від положення осі обертання 192.5 KB
  Дослідження залежності моменту інерції тіла від положення осі обертання Мета роботи. Визначити момент інерції тіла при трьох різних положеннях осі обертання. Теоретичні відомості. Вектор лінійної швидкості спрямований по дотич...
4141. Мультиплексоры и демультиплексоры 372.5 KB
  Мультиплексоры и демультиплексоры относятся к классу комбинационных устройств, которые предназначены для коммутации потоков данных в линиях связи по заданным адресам. Большая часть данных в цифровых системах передае...
4142. Робота зі спільними ресурсами в середовищі Windows 2000/XP 60.68 KB
  Робота зі спільними ресурсами в середовищі Windows 2000/XP Мета навчитисьвідкривати доступ до ресурсів компьютера тавикористовуватимережеві ресурси в ОС Windows. Хід роботи Завдання Створюємо в своєму каталозі папку і наз...
4143. Приклад обєктно-орієнтованої розробки 93.5 KB
  Початок Віконний інтерфейс користувача(WUІ) - середовище, кероване подіями. Дії в середовищі ініціюються функціями зворотного виклику, що викликаються у відповідь на подію - користувальницьке введення. Ядром WUІ є цикл обробки подій, що організуєтьс...
4144. Дослідження електричного поля 175.5 KB
  Дослідження електричного поля Мета роботи. Провести експериментальне дослідження електричного поля простої геометричної форми отримати графічну схему розподілу силових лiнiй та лiнiй однакового потенціалу за допомогою електричного зонду...
4145. Вивчення прямого центрального пружного удару 137 KB
  Вивчення прямого центрального пружного удару Мета роботи. Перевірити закони збереження імпульсу та енергії. Теоретичні відомості. Імпульсом тіла називаєтьсявекторна величина, яка дорівнює добутку маси тіла на вектор його швидкості...