51148

Программирование циклических алгоритмов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Последовательно вводятся N целых чисел. Найти сумму всех отрицательных среди них. Введи количество чисел Сумма отрицательных элементов Результат работы Задание...

Русский

2014-02-06

237.19 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний  інститут”

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Титульный лист заполняется на украинском языке 

Остальная часть отчета может быть как на украинском, так и на русском 

Лабораторна робота № 13

з дисципліни “Інформатика”

Программирование циклических алгоритмов

ХАІ.503.519.01О.924.01

Виконав студент гр.519Б   Близнюк Б.О.Фамилия И.О. 

(№ групи) (П.І.Б.)

 

(підпис, дата)

Перевірив ст. викладач каф. 503

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Дужа В. В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

2013

В а р и а н т   1  

1.  Последовательно вводятся N целых чисел. Найти сумму всех отри-

цательных среди них.

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<locale.h>

int main (void)

{

setlocale(LC_CTYPE,"rus");

 int n,ch;

 int sum=0;

printf("Введи количество чисел N= ");

 scanf("%d",&n);

 for(int i=1;i<=n;i++)

{

printf("Введи число: ");

scanf("%d",&ch);

 if(ch<0)

 {

  sum=sum+ch;

 }

}

printf("Сумма отрицательных элементов =%d\n ",sum);

 return 0;

}

Результат работы

Задание 2

2.  Дано натуральное число n. Вычислить y = 2 ∙ 4 ∙ 6 ∙ … ∙ (2n).

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

int main(void)

{

 int  n=1,y,i;

printf("i= ");

scanf("%d",&i);

y=1;

 for(i;i>=n;n++)

{

 y=y*(2*n);

 printf("y=%d\n",y);

 }

 

 return 0;

}

Результат работы

Задание 3

3.  Написать программу соответствия между унциями и каратами, если   

1 унция = 142 карата. В программе задаются: начальное значение

количества унций, шаг изменения, количество значений.  

Алгоритм

Текст программы

#include <stdio.h>

int main(void)

{

double b,e,s,n;

printf("Begin from: ");

scanf("%lf", &b);

printf("Finish at: ");

scanf("%lf", &e);

printf("step:");

scanf("%lf", &s);

if(e<=b)printf("finish must to be bigger than start\n");

else

 do 

{

 n=142*b;

 printf("%lg",b);

 printf(" ounce= ");

 printf("%lg",n);

 printf(" karat\n");

 b=b+s;

 }

 while(b<=e);

return 0;

}

Результат работы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57503. Ми – громадяни України 120 KB
  Створити модель громадянина України людини з притаманними їй особистісними рисами характеру світоглядом і способом мислення почуттями вчинками та поведінкою спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства.
57504. Новий Рік - за народним календарем 13 січня. Як святкували і що їли з нагоди свята 207.5 KB
  Як святкували і що їли з нагоди свята Новий рік Маланки Меланки святої Мелани Щедрий вечір 13 січня одне з найпопулярніших в українців як і в інших слов’ян та у більшості народів світу світське свято на якому майже не позначився релігійний християнський вплив за винятком пристосування...
57505. Інформаційна система. Апаратна складова 85 KB
  Зображення на екрані монітора утворюється з окремих елементів зображення пікселів англ. picture element елемент зображення які інколи називаютьточками зображення. Вони забезпечують високу яскравість і контрастність зображення.
57506. Перші весняні квіти. Урок розвитку зв’язного мовлення 67 KB
  Вчити учнів описувати весняні квіти послідовно формувати думки та поєднувати їх у мовленні. Чайковський Вальс квітів€ відео Весняні квіти†Спів соловейка†мультимедійна установка. Квіти Отже сьогодні ми навчимося описувати перші весняні квіти.
57507. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми, конспект уроку 43 KB
  Мета: поглибити знання про групи слів за значеннямформувати вміння визначати в реченнях і текстах синонімиантоніми й омоніми доречно вживати їх у мовленніутворювати синонімічні ряди добирати антонімічні пари...
57508. Дворцовые перевороты 62.5 KB
  Указ Петра I о престолонаследии. Задание учащимся: рассмотреть таблицу Дворцовые перевороты и ответить на вопрос: Что общего между правителями в эту эпоху Варианты ответов учащихся: Правителями были дальние и близкие родственники Петра I.
57509. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми) 35.5 KB
  Скласти речення до кожної групи слів. Синоніми допомагають точніше висловлювати думку уникнути повторення однакових або співзвучних слів. З одним із слів скласти речення.
57510. Іменники-синоніми. Іменники-антоніми. Багатозначні слова 35 KB
  Мета: удосконалювати вміння вживати в мовленні іменники-синоніми антоніми як засіб увиразнення мовивміти застосовувати в мовленні багатозначні словарозвивати і збагачувати мовлення дітей виховувати інтерес до рідної мови.
57511. Омоніми 91 KB
  Мета: дати учням поняття про омоніми, формувати вміння визначати омоніми в реченнях, пояснювати їхнє лексичне значення, доречно вживати їх у мовленні; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички.