51148

Программирование циклических алгоритмов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Последовательно вводятся N целых чисел. Найти сумму всех отрицательных среди них. Введи количество чисел Сумма отрицательных элементов Результат работы Задание...

Русский

2014-02-06

237.19 KB

3 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний  інститут”

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Титульный лист заполняется на украинском языке 

Остальная часть отчета может быть как на украинском, так и на русском 

Лабораторна робота № 13

з дисципліни “Інформатика”

Программирование циклических алгоритмов

ХАІ.503.519.01О.924.01

Виконав студент гр.519Б   Близнюк Б.О.Фамилия И.О. 

(№ групи) (П.І.Б.)

 

(підпис, дата)

Перевірив ст. викладач каф. 503

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Дужа В. В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

2013

В а р и а н т   1  

1.  Последовательно вводятся N целых чисел. Найти сумму всех отри-

цательных среди них.

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<locale.h>

int main (void)

{

setlocale(LC_CTYPE,"rus");

 int n,ch;

 int sum=0;

printf("Введи количество чисел N= ");

 scanf("%d",&n);

 for(int i=1;i<=n;i++)

{

printf("Введи число: ");

scanf("%d",&ch);

 if(ch<0)

 {

  sum=sum+ch;

 }

}

printf("Сумма отрицательных элементов =%d\n ",sum);

 return 0;

}

Результат работы

Задание 2

2.  Дано натуральное число n. Вычислить y = 2 ∙ 4 ∙ 6 ∙ … ∙ (2n).

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

int main(void)

{

 int  n=1,y,i;

printf("i= ");

scanf("%d",&i);

y=1;

 for(i;i>=n;n++)

{

 y=y*(2*n);

 printf("y=%d\n",y);

 }

 

 return 0;

}

Результат работы

Задание 3

3.  Написать программу соответствия между унциями и каратами, если   

1 унция = 142 карата. В программе задаются: начальное значение

количества унций, шаг изменения, количество значений.  

Алгоритм

Текст программы

#include <stdio.h>

int main(void)

{

double b,e,s,n;

printf("Begin from: ");

scanf("%lf", &b);

printf("Finish at: ");

scanf("%lf", &e);

printf("step:");

scanf("%lf", &s);

if(e<=b)printf("finish must to be bigger than start\n");

else

 do 

{

 n=142*b;

 printf("%lg",b);

 printf(" ounce= ");

 printf("%lg",n);

 printf(" karat\n");

 b=b+s;

 }

 while(b<=e);

return 0;

}

Результат работы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56542. Изготовление поздравительной открытки к 8 Марта 69.5 KB
  Формировать практические приемы работы с бумагой. Умение выполнять приёмы работы с бумагой. Проявление эмоционального отношения к выполнению работы. Объяснение последовательности выполнения работы 3 мин.
56543. ТРУДНО БЫТЬ СОБОЙ 123 KB
  Цель: познакомить учащихся с понятиями личность индивидуальность; показать неповторимость уникальность личности; дать представление о путях формирования личности. Развитие личности довольно медленный процесс.
56544. Застосування розв’язування трикутників у прикладних задачах 1.12 MB
  Мета уроку: Формувати вміння учнів у застосуванні знань розвязування трикутників до розвязування прикладних задач. Розвивати у учнів інтерес до математики шляхом розвязування прикладних задач формувати зацікавленість у результатах спільної роботи.
56545. Треугольники 212.5 KB
  Цель урока. Усвоить определение треугольника, медианы, биссектрисы, высоты треугольника; научить учащихся определять элементы треугольника, выполнять классификацию треугольников по углам...
56546. Розв’язування прямокутних трикутників 74 KB
  Мета уроку. Узагальнення, систематизація та закріплення знань про теорему Піфагора, розв’язування прямокутних трикутників; застосування набутих знань і вмінь у практичній діяльності.
56547. Основні фактори прояву шкільної тривожності 53 KB
  Існує навіть термін шкільна фобія що означає страх перед відвідуванням школи що переслідує деяких дітей. Іноді батьки самі бояться школи і мимоволі вселяють цей страх дітям чи драматизують проблеми початку навчання виконують...
56548. Целеполагание на уроках музыкального воспитания 33.5 KB
  Цель воспитание музыкального вкуса нравственных и эстетических чувств уважение к истории своей Родины музыкальным традиция своего народа и культур разных стран мира; показ песни.
56549. Профессия. Работа 1.64 MB
  Цели: совершенствовать навыки употребления изученного лексико-грамматического материала, познакомить со строением официально-делового письма, развивать навыки устной и письменной речи, формировать представление об активном образе жизни, развивать навыки делового общения.
56550. Є цінності, які за все дорожчі… Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему 73.5 KB
  Мета: формувати в учнів уміння і навички, які б сприяли вільному використанню засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення власних висловлювань...