51157

Аналитическое определение различных видов теплоемкостей

Лабораторная работа

Физика

Ознакомление с одним из методов экспериментального определения теплоемкости воздуха. Аналитическое определение различных видов теплоемкостей, определение средней теплоемкости по таблицам.

Русский

2014-02-10

3.1 MB

1 чел.

Костромской государственный технологический университет

Лабораторная работа ТТ  

Выполнил : Григорьев Д.А.

Проверил : Каравайков В.М

Кострома 2013

Цель работы:

*Ознакомление с одним из методов экспериментального определения теплоемкости воздуха

*Аналитическое определение различных видов теплоемкостей , определение средней теплоемкости по таблицам.

  1.  Проточный калориметр
  2.  Ваттметр
  3.  Автотрансформатор
  4.  Вакуум-насос
  5.  Реометр
  6.  Регулировочный вентиль

Виды теплоемкостей

Теплоемкость

Массовая

Объемная

Мольная

Истинная

Средняя

Истинная

Средняя

Истинная

Средняя

Изохорная

Cv

Cmv

C’v

C’mv

mCv

mCmv

Изобарная

Cp

Cmp

C’p

C’mp

mCp

mCmp

Результаты измерений

№ Опыта

Мощность нагревателя

Показания реометра

Объемный расход воздуха

Температура воздуха на входе

Температура воздуха на выходе

Атм. давление

1

37,2

70

1.28

24

47,49

749

Таблица результатов

Теплоемкость

C’pm

Cpm

mCpm

C’vm

Cvm

mCvm

Табличное значение

1.298

1.0054

29.116

0.92678

0,717

20,774

Опытное значение

1,24

1,041

30,147

0,869

0,754

21,833

% Ошибки

4.468

3.500

3.541

6.234

5.160

5.098

Определение

кДж/(м3 град)

кДж/(кг град)

кДж/(кмоль

град)

кДж/(м3 град)

кДж/(кг град)

кДж/(кмоль

град)

Значения средних теплоёмкостей воздуха.

 

Темпе – ратура, 0С

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

29,073

29,0888

29,0967

29,1046

29,1125

29,1204

29,1283

29,1362

29,1441

29,152

20,758

20,774

20,782

20,79

20,798

20,806

20,814

20,822

20,83

20,838

1,0036

1,0041

1,00435

1,0046

1,00485

1,0051

1,00535

1,0056

1,00585

1,0061

0,7164

0,71698

0,71727

0,71756

0,71785

0,71814

0,71843

0,71872

0,71901

0,7193

1,2974

1,298

1,2983

1,2986

1,2989

1,2992

1,2995

1,2998

1,3001

1,3004

0,9261

0,92678

0,92712

0,92746

0,9278

0,92814

0,92848

0,92882

0,92916

0,9295


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65669. Структурні зміни легень при тяжкій черепно-мозковій травмі (клініко-експериментальне дослідження) 592 KB
  Значна кількість публікацій присвячених питанням патології легень при ураженні центральної нервової системи вказує на увагу до проблеми як клініцистів так і патоморфологів В. Проведений нами аналіз наукової літератури показав що динаміка морфологічних змін легень при переживанні травми...
65670. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 293 KB
  Тому великого значення в галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища набуває розробка та реалізація організаційноекономічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення.
65671. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 356.5 KB
  Однією з найнебезпечніших є корупція, якою пронизані практично всі суспільні відносини, усі гілки державної влади. Корупція постійно видозмінюється, розвивається, пристосовується до нових умов. З’являються нові форми проявів корупції, виникають нові аспекти суспільних відносин, де такі прояви стають нормою.
65672. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України 255 KB
  Звертання до феномену соборності протягом століть супроводжувало боротьбу українців за право на створення власної держави, і сьогодні воно залишається актуальним у контексті боротьби за єдність країни й маніпуляцій політиків стосовно можливого “розколу України”.
65673. Использование формул объемного типа для нормирования расчетных характеристик весеннего половодья р.Северский Донец 766.5 KB
  Гідрологічні обґрунтування таких проектів полягають у визначенні розрахункових характеристик дощових паводків і весняних водопіль до яких відносяться максимальні витрати води шари і самі гідрографи стоку. При наявності водосховищ проточного типу великого значення набувають не лише ці параметри стоку в період...
65674. РЕГУЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 213.5 KB
  В сучасних умовах трансформації економіки України все більше уваги приділяється регіональному розвитку держави адже саме через наявність економічно сильних територій можна досягти позитивних зрушень в економіці країни в цілому.
65675. Формування організаційно-економічного механізму управління агропромисловими підприємствами 690.5 KB
  В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків товарами та послугами, падіння попиту та сукупність інших чинників ускладнюють діяльність підприємств...
65676. Розробка нових покриттів металевих імплантатів для покращення толерантності тканин організму до них 495 KB
  Вплив імплантатів встановлених в організм експериментальних тварин на зміну рівня холестерину Среактивного білку та факторів згортання крові. Біофізичні та біохімічні методи оцінки реакції організму і тканин після...
65677. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 181.5 KB
  Стрімкий розвиток українського суспільства його науковотехнічної та гуманітарної сфер ставить нові завдання перед системою вищої освіти передусім щодо зміни орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців з формування професійних знань та вмінь на забезпечення комфортних умов...