51163

Розвязування задач теорії прийняття рішень за допомогою дерев рішень

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: навчитися розвязувати задачі теорії прийняття рішень за допомогою дерев рішень Теоретичні відомості Дерево рішень це граф що представляє правила в ієрархічній послідовній структурі де кожному обєкту відповідає єдиний вузол який дає розвязок. Для генерації різних варіантів рішень і їх оцінки найбільше поширення знайшли дерева рішень що містять два типи вершин: вершини в яких рішення приймає експерт ОПР і вершини де рішення приймає випадок виходящі з вершини дуги задають визначені імовірності напрямків прийняття...

Украинкский

2014-02-07

1.39 MB

16 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІМФН

Кафедра Міжнародної інформації

З В І Т

до лабораторної роботи №10

з дисципліни: «Теорія прийняття рішень»

на тему: «Розв’язування задач теорії прийняття рішень

 за допомогою дерев рішень»

Варіант №12

Виконав:

 ст. гр. МВ - 31

Мороз Андрій

Прийняв: 

Ніколаєв С.М.

Львів – 2013

Мета: навчитися розвязувати задачі теорії прийняття рішень за допомогою дерев рішень

Теоретичні відомості

Дерево рішень – це граф, що представляє правила в ієрархічній послідовній структурі, де кожному об´єкту відповідає єдиний вузол, який дає розв´язок.

Для генерації різних варіантів рішень і їх оцінки найбільше поширення знайшли дерева рішень, що містять два типи вершин: вершини, в яких рішення приймає експерт (ОПР) і вершини, де рішення приймає «випадок», виходящі з вершини дуги задають визначені імовірності напрямків прийняття рішення.

Завдання

I етап = 4 років

II етап = 6 років

1 спосіб

2 спосіб

1 спосіб

2 спосіб

високі ціни

низкие цены

высокие цены

низкие цены

высокие цены

низкие цены

высокие цены

низкие цены

12

10

9

8

10

9

8

7

0,9

0,1

0,9

0,1

0,8

0,2

0,8

0,2

Вартість розробки 1 способом – 37 млн.

Вартість розробки 2 способом – 23 млн.

  1.  Розвязок за допомогою Excel

Отже, за допомогою методу Excel ми отримуємо середній дохід  Дохід 16, що становить 54,2 млн. по альтернативам 1-й етап високі ціни+2-й етап високі ціни, за першим способом.

  1.  Розвязок за допомогою програми Supertree:

Вказуємо номер вузла (Node Number) і його тип (Node type).  

Схематична структура дерева:

Отримані результати

Графік ймовірностей:

Дерево рішень:

Висновок. На цій лабораторній роботі я навчився розв’язувати задачі теорії прийняття рішень за допомогою дерев рішень. Дізнався, що дерево рішень – це граф, що представляє правила в ієрархічній послідовній структурі, де кожному об´єкту відповідає єдиний вузол, який дає розв´язок. Для генерації різних варіантів рішень і їх оцінки найбільше поширення знайшли дерева рішень, що містять два типи вершин: вершини, в яких рішення приймає експерт (ОПР) і вершини, де рішення приймає «випадок», виходящі з вершини дуги задають визначені імовірності напрямків прийняття рішення.

Список інформаційних та літературних джерел

 1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М., СИНТЕГ-ГЕО, 1997, - 188с.

2.   Черчмен У., Акоф Р., Арноф Л. Введение в исследование операции. М., Мир, 1971


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4146. Открытие миру японского кино: Куросава Акиро 114 KB
  Открытие миру японского кино Куросава Акиро Япония, которая с большим отставанием от многих других стран начала приобщаться к мировому культурному процессу лишь с конца XIX в., с кинематографом познакомилась почти одновременно с Европой и Америкой....
4147. Методика проведення гурткової роботи з трудового навчання. Гурткова робота - організація та планування 40.27 KB
  Методика проведення гурткової роботи з трудового навчання Гурткова робота - організація та планування Праця та людина невіддільні одне від одного. У період перебудови загальноосвітньої школи не тільки розгорнулися пошуки нових методів і прийомів нав...
4148. Визначення основних параметрів однофазного випрямляча, що працює від мережі змінного струму із ступінчатою формою напруги 399 KB
  Розрахунково-графічна робота з курсу: Енергетична електроніка на тему Визначення основних параметрів однофазного випрямляча, що працює від мережі змінного струму із ступінчатою формою напруги...
4149. Розклад числа на прості множники 97.5 KB
  Розклад числа на прості множники Означення. Розкладом натурального числа nна прості множники (факторизацією числа) називається представлення його у вигляді взаємно прості числа, ki...
4150. Эффект Холла в германиевом полупроводнике n-типа 677.5 KB
  Эффект Холла в германиевом полупроводнике n-типа Цель роботы: Установить зависимость напряжения Холла при комнатной температуре и постоянном магнитном поле от управляющего тока и построить график. Измерить зависимость напряжения в образце при комнат...
4151. Метод балансовой увязки. Методы линейного и динамического программирования 113 KB
  Вопрос 1. Метод балансовой увязки и графический метод и их применение в экономическом анализе В экономическом анализе используются различные балансовые сопоставления и увязки. Например, сопоставляется товарный баланс для определения суммы реализации...
4152. Общественные блага и современная рыночная экономика 83 KB
  Введение Экономика как наука существует уже почти две с половиной тысячи лет, со времен проявления трудов великих греков – Ксенофонта и Аристотеля, посвященных проблемам хозяйства. Примерно в это время в ряде регионов мира уже сложились достато...
4153. Типы организации промышленного производства. Состав бизнес плана 94 KB
  Типы организации промышленного производства В зависимости от формы специализации производственные подразделения предприятия организуются по следующим типам производственной структуры: технологическому, предметному и смешанному предметно-технологиче...
4154. Производство комплектующих для вычислительной техники. Бизнес план 898.5 KB
  Введение Люди всегда хотят начать самостоятельное дело. Но, к сожалению, одного желания мало. Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в материальных, финансовых, трудовых и интеллектуаль...