51169

Исследование работы термометра сопротивления

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель: изучить конструкцию термометра сопротивления его свойства применение научиться снимать статистическую характеристику.

Русский

2014-02-07

56.06 KB

0 чел.

Исследование работы термометра сопротивления.

Цель: изучить конструкцию термометра сопротивления, его свойства, применение, научиться снимать статистическую характеристику.

T°C

R Ом

R Ом измеренное

∆ Ом

Δ

%

S

Ом/°C

1

35

113,828

114

0,172

0,151105

2

40

115,791

116,02

0,229

0,19777

0,404

3

45

117,751

118,11

0,359

0,304881

0,418

4

50

119,708

120,17

0,462

0,385939

0,412

5

55

121,662

122,27

0,608

0,499745

0,42

6

60

123,613

124,33

0,717

0,580036

0,412

7

65

125,562

126,39

0,828

0,659435

0,412

8

70

127,507

128,43

0,923

0,723882

0,408

9

75

129,448

130,51

1,062

0,820407

0,416

10

80

131,388

132,65

1,262

0,960514

0,428

11

85

133,323

134,63

1,307

0,980326

0,396

12

90

135,256

136,64

1,384

1,023245

0,402

∆=|E- Е’|          ∆=|113,828-114|=|-0,172|=0,172

δ=(∆/E)*100%=0,172*100/113,828=0,151105%

S=∆E/∆T    Sn=(116,02-114)/(40-35)=0,404

S=0,412 Ом/°C 

Вывод: термометр сопротивления 100П, изучили свойства термометра сопротивления, его применение, научились снимать статистическую характеристику.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7665. Робота міжнародного відділу ЗМІ 35 KB
  Робота міжнародного відділу ЗМІ Фахівцем у галузі міжнародної журналістики є Слісаренко, тому варто читати його матеріали, також Коркушко, Андрушко, Лещєнко, Наєм. Три ключові питання для журналіста-міжнародника при підготовці до написання матеріалу...
7666. Соціологія журналістики 60.5 KB
  Соціологія журналістики Соціологія як наука. Предмет, об’єкт, закони й категорії соціології. Структура і функції соціології як науки. Основні етапи й тенденції розвитку соціологічної думки. В середині 30-х рр.. 19 ст. постала...
7667. Художньо-публіцистичні жанри 66.5 KB
  Художньо-публіцистичні жанри Написати два повноцінних нариси та два повноцінних есе. Прикладів шукати не треба, лише для себе. Забужко Мова і влада - почитати і порефлексувати (письмово). Взяти будь-який публіцистичний матеріал і визначити, які оц...
7668. Языкознание как наука 83.5 KB
  Языкознание как наука. Языкознание - наука о языке, его происхождении, свойствах и функциях. Языкознание - одна из древнейших отраслей знаний. Возникло с появлением школ ок. 3 тыс. до н.э. Возникновение первых словарей, грамматик. Подлинно...
7669. Планування цехів та служб підприємства 26.96 KB
  Планування цехів та служб підприємства Під генеральним планом розуміється план розташування на ділянці всіх будівель підприємства, споруд і пристроїв (складських, транспортних, енергетичних, інженерно- і санітарно- технічних), зелених насаджень і о...
7670. Поняття і види операцій на виробничому підприємстві 24.02 KB
  Поняття і види операцій на виробничому підприємстві Системні властивості часових звязків виявляються в зєднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів підприємства) за...
7671. Поняття і основні елементи виробничої структури підприємства 40.26 KB
  Структура виробничого процесу. Виробничий процес - це сукупність взаємоповязаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці...
7672. Поняття і показники виробничої потужності підприємства 55.82 KB
  Поняття і показники виробничої потужності підприємства Кожне підприємство як товаровиробник має певну виробничу потужність, яка справляє вирішальний вплив на багато важливих параметрів його виробничої діяльності. Під виробничою потужністю розуміють ...
7673. Системи оперативно–календарного планування виробництва 52.91 KB
  Системи оперативно–календарного планування виробництва Зміст і завдання оперативно-календарного планування Сформована на кожному етапі планування виробнича програма підприємства повинна бути деталізована у часі та доведена до конкретних виробни...