51170

Исследование работы термоэлектрического преобразователя

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель: изучить конструкцию термоэлектрического преобразователя его свойства применение научиться снимать статистическую характеристику.

Русский

2014-02-07

56.5 KB

0 чел.

Исследование работы термоэлектрического преобразователя.

Цель: изучить конструкцию термоэлектрического преобразователя, его свойства, применение, научиться снимать статистическую характеристику.

T°C

EмВ

EмВ измеренное

ЕмВ c внесением поправки

∆ мВ

δ

%

S

мВ/°C

1

25

1

-0,01

0,94

0,06

6

2

30

1,203

0,2

1,15

0,053

4,405653

0,042

3

35

1,407

0,41

1,36

0,047

3,340441

0,042

4

40

1,611

0,63

1,58

0,031

1,924271

0,044

5

45

1,817

0,85

1,8

0,017

0,935608

0,044

6

50

2,022

1,08

2,03

0,008

0,395648

0,046

7

55

2,229

1,31

2,26

0,031

1,390758

0,046

8

60

2,436

1,53

2,48

0,044

1,80624

0,044

9

65

2,643

1,75

2,7

0,057

2,15664

0,044

10

70

2,85

1,99

2,94

0,09

3,157895

0,048

11

75

3,058

2,22

3,17

0,112

3,662525

0,046

12

80

3,266

2,44

3,39

0,124

3,796693

0,044

13

85

3,473

2,66

3,61

0,137

3,944716

0,044

14

90

3,681

2,89

3,84

0,159

4,319478

0,046

Е’=E+T        T-поправка       T=0,95 так как E(23,6°C)=0,95 для термоэлектрического преобразователя

∆=|E- Е’|          ∆=1-0,94=0,06

δ=(∆/E)*100%=0,06*100/1=6%

S=∆E/∆T    Sn=(1,15-0,94)/(30-25)=0,042

S=0,044 мВ/°C

Вывод: изучили свойства термоэлектрического преобразователя, его применение, научились снимать статистическую характеристику.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65387. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕШІТНОГО ДОЗАТОРА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ 962.5 KB
  Тому створення конструкції і обґрунтування оптимальних параметрів решітного дозатора з вібророзрідженою подачею концентрованих кормів є актуальним і перспективним науковоприкладним завданням для розвитку тваринницької галузі України...
65388. РОБАСТНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕГАУСОВИХ ЗАВАД 364 KB
  На сучасному етапі розвитку техніки в Україні спостерігається збільшення числа радіотехнічних систем, а саме систем радіолокації, радіонавігації, дистанційного зондування (ДЗ) та моніторингу, телекомунікацій, тощо. При цьому збільшення об’єму інформації, що передається, зростання кількості користувачів...
65389. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУР ЇХ ГОРЛОВИН 350.5 KB
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 1 провести аналіз відомих структур та теорій розрахунку параметрів гіркових горловин; 2 розробити новий клас структур гіркових горловин СГГ і провести дослідження ефективності їх застосування...
65390. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 235 KB
  Регулювання екологічних аспектів діяльності підприємства Показники екологічності як результат управління екологічними аспектами діяльності підприємства Показники екологічності системи адміністра тивного управління підприємства...
65391. Розробка оптимальних за тепловими втратами систем керування позиційним електроприводом 8.88 MB
  Для позиційних електроприводів розроблені закони керування оптимальні за швидкодією або за тепловими втратами. Застосування систем регулювання положення СРП оптимальних за тепловими втратами дозволяє знизити непродуктивні витрати електроенергії...
65392. ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ГУМУСОВИЙ СТАН ТА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 1.03 MB
  Мета роботи встановити закономірності змін гумусового стану і агрохімічних показників дерновопідзолистого поверхнево оглеєного супіщаного ґрунту за довготривалого застосування вапна гною і мінеральних добрив та оптимізувати систему удобрення...
65393. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВОВАНОГО ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКУ 970.5 KB
  В процесі технологічної переробки свіжого зеленого горошку мають місце значні втрати розчинних речовин – цукрів амінокислот вітамінів які складають біля 30 від їх вмісту у свіжому зерні. Проведені низкою авторів дослідження показали що на переробку...
65394. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 192.5 KB
  Створення сприятливого інноваційного клімату і привабливості регіону Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва Збереження і охорона земель Сталий розвиток суб’єктів господарювання...
65395. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СПАДЩИНИ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 397 KB
  Якість реалізації всіх компонентів навчального процесу їх змістовність характер професійного педагогічного спілкування визначаються рівнем духовного розвитку вчителя тому духовність стає його провідною професійною характеристикою яка посідає визначальне місце в структурі якостей педагога.