51185

Работа с клавиатурой матричного типа

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы Изучить особенности работы параллельных портов микроконтроллера. Изучить схемы подключения кнопок и матричной клавиатуры к микроконтроллеру. Научиться определять состояние кнопок при помощи программы.

Русский

2014-02-07

40.12 KB

15 чел.

Федеральное агентство связи РФ

Сибирский Государственный Университет

Телекоммуникаций и Информатики

Кафедра САПР

Лабораторная работа №3

«Работа с клавиатурой матричного типа»

Выполнил:

Аносов А.С.

Проверил:

Борисов А.В.

Новосибирск 2013

Цель работы

1 Изучить особенности работы параллельных портов микроконтроллера.
2 Изучить схемы подключения кнопок и матричной клавиатуры к микроконтроллеру.
3 Научиться определять состояние кнопок при помощи программы.
4 Изучить способы отладки программ на лабораторном стенде LESO1.
5 Изучить принцип работы матричной клавиатуры.

Схема подключения клавиатуры к микроконтроллеру

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема подключения клавиатуры к микроконтроллеру

Исходный текст программы

sbit P04=0x84;

sbit P05=0x85;

sbit P06=0x86;

sbit P10=0x90;

sfr P0=0x80;

main() {

P0=0x00;

P10=0;  

while(1) {

P04=0;

P05=1;

P06=1;

if (P10==0)

P0=0x01;

else P0=0x00;

}}

Файл листинга

C51 COMPILER V8.12   LAB3                                                                  11/18/2011 17:27:35 PAGE 1   

C51 COMPILER V8.12, COMPILATION OF MODULE LAB3

OBJECT MODULE PLACED IN Lab3.OBJ

COMPILER INVOKED BY: C:\Program Files\Keil\C51\BIN\C51.EXE Lab3.c BROWSE DEBUG OBJECTEXTEND SYMBOLS

line level    source

  1          sbit P04=0x84;

  2          sbit P05=0x85;

  3          sbit P06=0x86;

  4          sbit P10=0x90;

  5          sfr P0=0x80;

  6          main() {

  7   1      P0=0x00;

  8   1      P10=0;   //perevod porta P1 v rejim cifrovogo vhoda

  9   1      while(1) {

 10   2      P04=0;

 11   2      P05=1;

 12   2      P06=1;

 13   2      if (P10==0)

 14   2      P0=0x01;

 15   2      else P0=0x00;

 16   2      }}

C51 COMPILER V8.12   LAB3                                                                  11/18/2011 17:27:35 PAGE 2   

NAME                                    CLASS   MSPACE  TYPE    OFFSET  SIZE

====                                    =====   ======  ====    ======  ====

P0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SFR      DATA   U_CHAR   0080H  1

main . . . . . . . . . . . . . . . . .  PUBLIC   CODE   PROC     0000H  -----

P10. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0090H  1

P04. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0084H  1

P05. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0085H  1

P06. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0086H  1

MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE

  CODE SIZE        =     24    ----

  CONSTANT SIZE    =   ----    ----

  XDATA SIZE       =   ----    ----

  PDATA SIZE       =   ----    ----

  DATA SIZE        =   ----    ----

  IDATA SIZE       =   ----    ----

  BIT SIZE         =   ----    ----

Вывод    В ходе выполнения данной лабораторной работы я научился работать с клавиатурой матричного типа


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розвязано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...
64770. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об’єктів 2.22 MB
  Незважаючи на здобутки теорії керування (оптимальна лінійна фільтрація Вінера-Калмана, системи з нечіткою логікою, нейромережеві технології, генетичні алгоритми оптимізації, тощо), з ряду причин техніко-економічного характеру...
64771. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОМПОНОВОК ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 328 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: теоретичне обґрунтування та розроблення математичної моделі вибору оптимальної компоновки ВП для універсальних та багатоцільових верстатів з ЧПК; розроблення системи конструкцій функціональних елементів...
64772. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 260.5 KB
  Щорічно в Державний Реєстр сортів рослин України вносяться нові високопродуктивні, різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи. Для широкого їх впровадження необхідно налагодити виробництво насіння вихідних батьківських форм...
64773. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРИСИВАШШЯ 301 KB
  Мета досліджень полягає в розробці більш досконалих та економічно ефективних агротехнічних прийомів вирощування пшениці озимої при сівбі після соняшнику ячменю ярого у порівнянні з чорним паром за різних строків сівби та норм висіву насіння.
64774. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 592 KB
  Здійснивши аналіз методики викладання нормативних дисциплін Основи охорони праці й Охорона праці в галузі у вищих аграрних навчальних закладах ми дійшли висновку що здебільшого застосовуються традиційні методи навчання які не повною мірою дозволяють сформувати високий рівень...
64775. ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 283 KB
  Зокрема потребує подальшого теоретичного та прикладного вирішення уточнення й поглиблення поняття інноваційність технологічних процесів виявлення чинників що визначають інноваційність розвиток класифікації технологічних процесів машинобудівних...
64776. Отримання порожнистих деталей із змінною товщиною стінки на базі використання способів радіально-прямого видавлювання 336.5 KB
  Для виготовлення розповсюджених в промисловості порожнистих вісесиметричних деталей із змінною товщиною стінки використовуються способи поздовжнього зворотного та прямого видавлювання витягування локальної обробки та процеси штампування...
64777. МУЗИКА Й ЖИВОПИС У ТВОРЧОСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА Я. ІВАШКЕВИЧА: СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ 162.5 KB
  Сучасність виводить синкретизм на рівень одного з основних понять філософії та культури, що зумовлено зростаючою роллю інтеграційних процесів та явищ у контексті глобалізації всього культурного життя суспільства, яке перетворює навколишній світ.