51185

Работа с клавиатурой матричного типа

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы Изучить особенности работы параллельных портов микроконтроллера. Изучить схемы подключения кнопок и матричной клавиатуры к микроконтроллеру. Научиться определять состояние кнопок при помощи программы.

Русский

2014-02-07

40.12 KB

15 чел.

Федеральное агентство связи РФ

Сибирский Государственный Университет

Телекоммуникаций и Информатики

Кафедра САПР

Лабораторная работа №3

«Работа с клавиатурой матричного типа»

Выполнил:

Аносов А.С.

Проверил:

Борисов А.В.

Новосибирск 2013

Цель работы

1 Изучить особенности работы параллельных портов микроконтроллера.
2 Изучить схемы подключения кнопок и матричной клавиатуры к микроконтроллеру.
3 Научиться определять состояние кнопок при помощи программы.
4 Изучить способы отладки программ на лабораторном стенде LESO1.
5 Изучить принцип работы матричной клавиатуры.

Схема подключения клавиатуры к микроконтроллеру

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема подключения клавиатуры к микроконтроллеру

Исходный текст программы

sbit P04=0x84;

sbit P05=0x85;

sbit P06=0x86;

sbit P10=0x90;

sfr P0=0x80;

main() {

P0=0x00;

P10=0;  

while(1) {

P04=0;

P05=1;

P06=1;

if (P10==0)

P0=0x01;

else P0=0x00;

}}

Файл листинга

C51 COMPILER V8.12   LAB3                                                                  11/18/2011 17:27:35 PAGE 1   

C51 COMPILER V8.12, COMPILATION OF MODULE LAB3

OBJECT MODULE PLACED IN Lab3.OBJ

COMPILER INVOKED BY: C:\Program Files\Keil\C51\BIN\C51.EXE Lab3.c BROWSE DEBUG OBJECTEXTEND SYMBOLS

line level    source

  1          sbit P04=0x84;

  2          sbit P05=0x85;

  3          sbit P06=0x86;

  4          sbit P10=0x90;

  5          sfr P0=0x80;

  6          main() {

  7   1      P0=0x00;

  8   1      P10=0;   //perevod porta P1 v rejim cifrovogo vhoda

  9   1      while(1) {

 10   2      P04=0;

 11   2      P05=1;

 12   2      P06=1;

 13   2      if (P10==0)

 14   2      P0=0x01;

 15   2      else P0=0x00;

 16   2      }}

C51 COMPILER V8.12   LAB3                                                                  11/18/2011 17:27:35 PAGE 2   

NAME                                    CLASS   MSPACE  TYPE    OFFSET  SIZE

====                                    =====   ======  ====    ======  ====

P0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SFR      DATA   U_CHAR   0080H  1

main . . . . . . . . . . . . . . . . .  PUBLIC   CODE   PROC     0000H  -----

P10. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0090H  1

P04. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0084H  1

P05. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0085H  1

P06. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0086H  1

MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE

  CODE SIZE        =     24    ----

  CONSTANT SIZE    =   ----    ----

  XDATA SIZE       =   ----    ----

  PDATA SIZE       =   ----    ----

  DATA SIZE        =   ----    ----

  IDATA SIZE       =   ----    ----

  BIT SIZE         =   ----    ----

Вывод    В ходе выполнения данной лабораторной работы я научился работать с клавиатурой матричного типа


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18269. Методи виховання військовослужбовців 210.5 KB
  Заняття №10 Методи виховання військовослужбовців. Мета заняття: Зясувати зміст поняття методи виховання військовослужбовців та їх класифікацію. Вивчити методику застосування о...
18270. Закономірності та принципи навчання ійськовослужбовців 36.96 KB
  Заняття №7: Закономірності та принципи навчання ійськовослужбовців. Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почу
18271. Специфіка військового навчання 272.5 KB
  Заняття №5: Специфіка військового навчання Мета заняття: Розкрити основні концепції навчання їх використання у процесі військового навчання. 22. Проан
18272. Засоби визначення повітряних параметрів 676.5 KB
  Практичне 1.1. Засоби визначення повітряних параметрів. Навчальні питання 1. Система повного й статичного тисків 2. Пілотажний прилад комбінований резервний ППКРСВС Засоби визначення повітряних параметрів містять у собі: систему повного й статичного тисків я...
18273. ВЕЛИЧИНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 249 KB
  ВЕЛИЧИНИ ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ Площа фігури її основні властивості. Одиниці площі та відношення між ними. Способи вимірювання площ. Рівновеликі і рівноскладені фігури. Поняття про обєм тіла. Одиниці обєму та відношення між ними. П
18274. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН. ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ОЗНАЧЕННЯ 72.5 KB
  Лекція 1 ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН. ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ОЗНАЧЕННЯ Поняття про твердження. Математичні твердження та їх види. Поняття його обсяг і зміст. Відношення між поняттями. Означення понять. Способи означення. Означувані і неозначувані поняття. Вимоги д
18275. МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ 101 KB
  Лекція 2 МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ Поняття множини. Скінченні і нескінченні множини. Способи задання множин. Порожня і одинична множини. Точкові множини. Геометрична фігура як множина точок. Плоскі і просторові геометричні фігури. Круги Ейлера. Рівн...
18276. ОПЕРАЦІЯ НАД МНОЖИНАМИ 256.5 KB
  Лекція 3 ОПЕРАЦІЯ НАД МНОЖИНАМИ Поняття про операції. Операції перерізу обєднання доповнення підмножини до множини і доповнення. Зображення результатів операцій за допомогою кругів Ейлера. Закони операції над множинами. Число елементів у обєднанні ...
18277. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ДВОХ МНОЖИН 53 KB
  Лекція 4 ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ДВОХ МНОЖИН Відношення між елементами двох множин та його основні характеристики: області відправлення і прибуття; графи відношення області визначення і значення повні образи і прообрази елементів. Операції над відношення...