51201

Исследование биполярного транзистора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: изучение свойств биполярного транзистора в режиме постоянного тока и при переменном сигнале в зависимости от схемы его включения. Характеристики биполярного транзистора П306А: Тип прибора Проводимость Предельные значения параметров при Т=25С Значения параметров при Т=25С П306А pnp 80 04 10 005 535 01 60120 Схемы установок для исследования транзисторов: Рис.1 Схема с общей базой для исследования выходных статических характеристик биполярного транзистора...

Русский

2014-02-07

497.57 KB

2 чел.

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет

Отчет по лабораторной работе №2

Исследование биполярного транзистора

              

Выполнил:  Галкин А.С.

Группа 0201

Проверил: Тупицын А.Д.

Санкт-Петербург

-2013-

Цель работы: изучение свойств биполярного транзистора в режиме постоянного тока и при переменном сигнале в зависимости от схемы его включения.

Характеристики биполярного транзистора П306А:

Тип прибора

Проводимость

Предельные значения параметров при Т=25С

Значения параметров при Т=25С

П306А

p-n-p

80

0,4

10

0,05

5…35

0,1

-60…+120

 Схемы установок для исследования транзисторов:

 

Рис.1 Схема с общей базой для исследования выходных статических характеристик биполярного транзистора

                              

Рис.2 Схема для измерения входных характеристик биполярного транзистора в схеме с общей базой

Рис.3 Схема для измерения выходных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером

  

Рис.4 Схема для измерения входных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером

          Таблицы произведённых измерений:

  1.  С общей базой:

Выходные характеристики:

Табл.1

0 мА

2 мА

4 мА

6 мА

8 мА

, мА

, В

, мА

, В

, мА

, В

, мА

, В

, мА

, В

-8

-0,55

-8

-0,6

-8

-0,57

-8

-0,58

-8

-0,59

-6

-0,53

-6

-0,57

-6

-0,55

-6

-0,575

-6

-0,58

-4

-0,525

-4

-0,55

-4

-0,54

-4

-0,55

-4

-0,57

-2

-0,5

-2

-0,525

-2

-0,53

-2

-0,545

-2

-0,56

-0,2

-0,4

0

-0,5

0

-0,52

0

-0,54

0

-0,55

-0,1

-0,35

-1

-0,45

2

-0,5

2

-0,52

2

-0,54

0

-0,3

1,8

-0,4

3,8

-0,4

4

-0,5

4

-0,51

0,01

5

1,8

-0,3

3,8

-0,3

5

-0,45

6

-0,5

-

-

1,8

5

3,9

5

5,8

-0,4

7,8

-0,4

-

-

-

-

-

-

5,8

-0,3

7,8

-0,3

-

-

-

-

-

-

5,8

5

7,8

5

Входные характеристики:

Табл.2

-5 В

0 В

, мА

, В

, мА

, В

0

0

0

0

0,01

0,4

0,01

0,4

1

0,5

0,2

0,45

2

0,56

0,4

0,46

3

0,575

0,6

0,48

4

0,58

0,8

0,5

5

0,59

1,2

0,525

6

0,595

1,4

0,53

7

0,6

1,8

0,535

8

0,61

3

0,55

9

0,62

7,2

0,6

  1.  С общим эмиттером:

Выходные характеристики:

Табл.3

0 мА

0,1 мА

0,2 мА

0,3 мА

0,4 мА

, мА

, В

, мА

, В

, мА

, В

, мА

, В

, мА

, В

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

1

1,6

0,2

3,2

0,2

5

0,2

6

0,3

0,2

5

1,8

0,5

3,5

0,5

5,1

0,5

6,5

0,4

-

-

1,9

2

3,5

1

5,2

1

6,7

1

-

-

1,9

4

3,6

2

5,3

2

6,8

2

-

-

2

5

3,6

4

5,4

3

6,85

3

-

-

-

-

3,7

5

5,4

4

6,9

4

-

-

-

-

-

-

5,45

5

7

5

Входные характеристики:

Табл.4

-5 В

0 В

, В

, мА

, В

, мА

0

0

0

0

0,4

0

0,4

0

0,5

0,04

0,45

0,3

0,52

0,08

0,5

1

0,55

0,1

0,52

2

0,57

0,2

0,54

3

0,58

0,3

0,55

4

0,6

0,4

0,56

5

0,63

0,6

0,58

7

0,65

0,8

0,59

10

0,67

1

 

 

Графики, построенные по результатам измерений:

  1.  С общей базой:

Рис.5 Выходные характеристики биполярного транзистора с общей базой

Рис.6 Входные характеристики биполярного транзистора с общей базой

  1.  С общим эмиттером:

Рис.7 Выходные характеристики биполярного транзистора с общим эмиттером

Рис.8 Входные характеристики биполярного транзистора с общим эмиттером

Расчётные значения h-параметров:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25249. Філософія та світогляд 24 KB
  Філософія – форма теоретичного розвитку світогляду. Три типи світогляду: Буденний формується умовами життя та передається з покоління в покоління за допомогою досвіду. Отже філософія певний тип світогляду хоча всі люди мають світогляд але не кожна людина виходить на філософських рівень у світоглядних орієнтуваннях. Звідси випливає що філософія постає як теоретична форма світогляду.
25250. Філософія неокантіанства: основні течії 28 KB
  Основна його мета – розвиток і перетворення трансцендентальної філософії Канта. Розпочався близько 1860х років ініціаторами були представники академічних кіл зокрема: Герман Гольмгольц фізіолог та фізик Куно Фішер історик філософії Отто Літман професор філософії та ін. Зокрема Віндельюандт ґрунтуючись на філософії Канта зазначає що критична філософія – це наука про необхідні та загально значимі визначення цінностей. Вона запитує: чи існує наука якій із загальною значимістю притаманна цінність істини Чи існує мораль якій із...
25251. Основні форми теорії та принципи її побудови 28 KB
  Основні форми теорії та принципи її побудови. У більш вузькому розумінні – вища найрозвинутіша форма організації наукового знання що дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві звязки певної області дійсності – предмету даної теорії. Інші форми наукового знання – закони класифікації типології первинні пояснювальні схеми – можуть передувати та складати базу теорії. Сукупність певних тверджень та понять аксіом та методологічних принципів їх взаємодії складають певний базис теорії.
25252. Суперечка між універсалістами та комунітаристами в сучасній політичній філософії 23.5 KB
  Якщо ж переходити до сучасності то Роулз намагався реконструювати кантіанські принципи де є пріоритет права над благом. Тобто Роулз та його прибічники ліберали намагаються відшукати загальний консенсус та розмірковують над зародками світового громадянського правового ладу. Метою Роулза є втілити принципи всезагальної справедливості у реальне життя та зробити суспільство стабільним. Роулз у Теорії справедливості€ навіть пропонує у вихідній позиції представити що не знаєте свого віку статі соціального походження.
25253. Соціальна філософія Франкфуртської школи 27 KB
  Подібну думки висловлює і Маркузе в роботі Одномірна людина. Одномірна людина керується такою ж бідною та плоскою філософією. На думку Еріха Фрома людина народжується тоді коли він розриває первісні зв’язки з природою що характеризують тваринне існування. Розірвавши їх людина стає одинокою що змушує її обрати 1 із 2х можливих шляхів: скоритися іншому або скорити іншого.
25254. Культура як об’єкт і предмет філософського осмислення 29.5 KB
  В той же час формується і протилежний підхід до питання про вплив культури на людське життя. Виділяють наступні підходи до вивчення історії людської культури: Формаційний Маркс Енгельс: Історія розглядається як зміна супільноекономічних формацій рухомою силою якої вважається класова боротьба. Кожній формації властивий власний тип культури який еволюціонує в своєму розвитку від формації до формації. Процес розвиток культури наділяється прогресивним характером який підпорядковується єдиній логіці історичного процесу – утвердження...
25255. Моральні цінності і основні тенденції сучасної культури 27 KB
  Біоетичні проблеми: вторгнення в природу людини пересадка органів клонування €œсуррогатне материнство€ штучне запліднення зміна статі евтаназія виявляє неможливість узгодження моральної і медицинської позицій. Таким чином під сучасними €œгуманістичними тенденціями€ приховуються цілком протилежні процеси егоїстичне і руйнівне ставлення людини до природи – як до навколишньої так і до власної; гіпертрафія значення індивідуальної людини що нерідко приховує за собою інтереси конкретних соціальних груп.
25256. Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики 34 KB
  Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики Прикладка етика сфера знання і поведінки предметом якої є практичні моральні проблеми які мають междисциплінарний і відкритий характер. біоетики екологічної етики етики господарювання політичної етики етики науки і ін. представляеть собою нову багатоманітну сферу знання і суспільної практики яка виникає на межі етики і ін. є додатком етичної теорії до практики і має свої витоки в античності; це новий варіант професійної етики; сукупність особливого роду практичних моральних питань...
25257. Специфічні риси античної філософської парадигми 30 KB
  Основні досократичні школи: Мілетська школа Фалес Анаксімандр Анаксімен Вчення Геракліта Ефеського Атомізм Демокріта Піфагорійський союз Елейська школа Ксенофан Парменід Зенон Софісти Сократичні школи: мегарська Евклід – синтезували вчення Парменіда про буття з вищим поняттям сократівської етики – поняттям добра кінічна – основою щастя вважали нехтування суспільними нормами циніки кіренайська – гедонізм Платон – учень Сократа засновник Академії: вчення про ідеї як досконалі речі€ теорія пізнання знання як пригадування...