51219

Трехфазные электрические цепи

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Измерим фазные ЭДС и линейные напряжения трехфазного источника. Исследуем симметричный режим трехфазной цепи, соединенной звездой

Русский

2014-02-10

740.51 KB

3 чел.

«Трехфазные электрические цепи»

  1.  Измерим фазные ЭДС и линейные напряжения трехфазного источника:

Измерено

EA, В

ΨA

EB, В

ΨB

EC, В

ΨC

UAB, В

UBC, В

UCA, В

20,9

0

21,9

-120

21,4

120

37,2

37,9

37,1

  1.  Исследуем симметричный режим трехфазной цепи, соединенной звездой:

Измерено

UA, В

UB, В

UС, В

IA, мА

IB, мА

IC, мА

ϕa

ϕb

ϕc

20,8

21,5

21,5

5,267

5,331

5,4

39,92

42,54

40,97

IФ = IA = IB = IC  5,333 мА

P = 3UФIФcosϕФ = 3 · 21,27 · 5,333 · 0,753 ·  = 0,256 Вт

Q = 3UФIФsinϕФ = 3 · 21,27 · 5,333 · 0,658 ·  = 0,224 вар

S = 3UФIФ = 0,34 В·А

= 20,8 В

= 21,5 В

= 21,5 В

=  =  =  =  = 4,736 мА

=  = 4,736 мА

=  = 4,736 мА

Построим векторную диаграмму токов и топографическую векторную диаграмму напряжений:

  1.  Исследуем несимметричный режим работы трехфазной цепи, соединенной по схеме «звезда» без нейтрального провода:

Измерено

UA, В

UB, В

UС, В

IA, мА

IB, мА

IC, мА

UnN, В

ΨnN

27,0

33,0

9,61

4,466

11,037

3,203

13,38

101,54

=  =  =  =  = 8,393 мА

=  =  = 11,037 мА

=  =  = 3,203 мА

Построим векторную топографическую диаграмму напряжений и токов:

Найдем напряжения из диаграммы:

UA = 22,449 В, UB = 34,85 В, UC = 14,434 В

  1.  Подключим к предыдущей схеме нейтральный провод:

Измерено

UA, В

UB, В

UС, В

IA, мА

IB, мА

IC, мА

IN, мА

20,8

21,8

21,0

6,466

7,29

7,00

10,29

=  =  =  =  = 6,466 мА

Построим векторную диаграмму для схемы с нейтральным проводом:

Из векторной диаграммы: IN = 9,47 мА

  1.  Исследуем работу трехфазной сети с нагрузкой, соединенной треугольником:

Измерено

UAB, В

UBC, В

UCA, В

Iab, мА

Ibc, мА

Ica, мА

IA, мА

IB, мА

IC, мА

37,5

37,5

37

9,25

9,12

9,13

16,1

15,80

15,81

=  =  = 2990 – j ·  = 2990 – j3217 =

UAB = 37,5 В

UBC = 37,5 В

UCA = 37 В

Iab = =  = 8,538 мА

Ibc = =  = 8,538 мА

Ica = =  = 8,538 мА

IA = Iab - Ica = 8,538 - 8,538 = 1,906 + j8,323 – 6,254 + j5,811 = -4,348 + j14,134 = 14,788

IB = Ibc – Iab = 8,538 - 8,538 = -8,161 – j2,511 – 1,906 - j8,323 = -10,067 - j10,834 = 14,789

IC = Ica – Ibc = 8,538 - 8,538 = 6,254 - j5,811 + 8,161 + j2,511 = 14,415 – j3,3 = 14,788

P = 3IФUФcosϕФ = 3 · 8,538 · 37,5 · 0,681 ·  = 0,654 Вт


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80484. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ДЕРЖАВА І ПРАВО УСРР В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ І ВОЄННОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ 122.5 KB
  Радянське державне будівництво в Україні в умовах громадянської війни та воєнної інтервенції весна 1918 кінець 1920 рр. в Україні розгорталися в загальному контексті громадянської війни на території Росії. Під час збройної боротьби на політичну арену вийшли різноманітні отамани діяльність яких стала однією з характерних рис громадянської війни в Україні. Більшовики спираючись на допомогу радянської Росії докладали чимало зусиль щоб відновити в Україні радянську владу.
80485. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД З ПОЧАТКУ XX ст. до 1917 року 27.16 KB
  Кожний стан поділявся на групи становища які мали особливі тільки їм надані законом права та обов\'язки. У Луганську та Катеринославі Ради розпустили міські думи і провели роботу по підготовці виборів нового складу цих органів на засадах загального та рівного виборчого права. Вона містила норми про права підданих яких не було в попередніх редакціях Основних законів. Джерела права.
80486. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ (листопад 1917 — квітень 1918 рр.) 49.43 KB
  Центральна Рада вважала що в такій ситуації можливий єдиний вихід щоб вона стала дійсною фактичною крайовою владою це утворення Української Народної Республіки. Особливе місце в структурі вищих органів УНР займала Центральна Рада. У III Універсалі міститься конструкція згідно з якою Центральна Рада поставлена українським народом разом з братніми народами України. берегти права здобуті боротьбою а в IV Універсалі сказано: Ми Українська Центральна Рада представниця робочого народу селян робітників і солдатів .
80487. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ (друга половина XIX – поч. ХХ ст.) 43.41 KB
  Сільські і волосні органи самоуправління були підпорядковані не тільки системі державних органів управління селянами мировим посередникам повітовим мировим з\'їздам і губернським по селянських справах присутствіям але й поміщикам. Сфера діяльності нових органів всестанового самоврядування була обмежена господарськокультурними справами: освітою охороною здоров\'я торгівлею будівництвом та ін. Маніфест декларував створення Державної думи як законодавчого органу на основі загального виборчого права а також введення громадянських свобод. У...
80488. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО — ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (перша пол. XIII — друга пол. XIV ст.) 40.5 KB
  Державний лад та правова система Галицько Волинського князівства. У Новгороді та Пскові утворилися феодальні республіки у ВолодимироСуздальській землі утвердилась одноосібна влада князя в ГалицькоВолинській землі великий вплив на владні відносини мала боярська аристократія. Вершини могутності ГалицькоВолинське князівство досягло під час князювання Романа Мстиславича...
80489. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ (листопад 1917 — квітень 1921 рр.) 53.6 KB
  Слід звернути увагу й на заяву Ради міністрів Української держави від 10 травня: Гетьман не думає стати самодержцем. 15 жовтня було оприлюднено листа Скоропадського голові Ради Міністрів в якому він вказуючи на завершення першого періоду будування Української держави наголошував на тому що настав вже час приступити до вироблення закону який має завершити нашу планомірну працю по будуванню державності а саме до вироблення закону про вибори до Державного Сейму . На відміну від системи центральних органів Української держави формування...
80490. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 — початок 1929 рр.) 59.71 KB
  Формально правову основу організації та діяльності державного механізму республіки на початку 20х років визначала Конституція УСРР 1919 р. розпочалася робота з підготовки реформи адміністративнотериторіального устрою УСРР де все ще зберігалися волості повіти і губернії. закладалися правові основи адміністративнотериторіальної реформи УСРР.
80491. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ТОТАЛІТАРНО-РЕПРЕСИВНОГО РЕЖИМУ (1929-1941 рр.) 208 KB
  Правовий статус України її місце у складі союзної держави Союзу РСР були законодавчо закріплені як в Конституції СРСР 1924 р. Слід мати на увазі що Всеукраїнський з\'їзд керувався директивами Комуністичної партії та постановами Всесоюзних зїздів Рад і ЦВК СРСР. вона мала право: видавати декрети постанови і розпорядження ті з них які визначали загальні норми економічного та політичного життя або вносили докорінні зміни в практику діяльності установ республіки підлягали затвердженню сесією ВУЦВК; припиняти дію і відміняти постанови...
80492. ДЕРЖАВА ТА ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ ( VI – початок XIII ст. ) 202 KB
  ВСТУП ДО КУРСУ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. План: Вступ до курсу історія держави та права України. ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ Що ж являє собою історія держави і права України Це наукова дисципліна яка вивчає: еволюцію української державної традиції в цілому; розвиток механізмів державної влади в Україні; зародження та функціонування правової системи в цілому і окремих галузей права України. Історія держави і права України вивчає факти і виявляє закономірності історичного розвитку її перш за все цікавлять юридичні...