51254

Кинематика материальной точки

Лабораторная работа

Физика

Изучил основы теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Научился определять кинематические харрактеристики по стробоскопическим фотографиям

Русский

2014-02-10

47 KB

0 чел.

Министерство образования РБ

Брестский государственный технический университет

кафедра физики













Лабораторная работа 1
Кинематика материальной точки






Выполнил студент 1 курса
Группы РП-12
Волчек Юрий Александрович

Брест 2003

Задание 1

Найти кинематический закон движения точки

t,c

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

x,см

0

7

13

28

49

78

117

163

217

279

У,см

0

8

28

48

69

88

108

128

148

170

y(t)=30,3t2+167,2t-4,4

x(t)=304,67t-42

delta A =34,061 см/сек

delta B =18,184 см

Задание 2

Найти  модуль скорости точки в середине интервала наблюдения и углы, составляемые вектором скорости с осями координат в этот момент.

Vx= dx/dt= 304,67 см/сек

Vy=dy/dt=60,6t+167,2 см/сек

V1x=304.67cm/cek

V1y=197,5cm/cek

V1=      V1x2 + V1y2  = 363.08408cm/cek ;     Vx=    A;

a1=( V1,  i  )=arccos(V1x /V1)=33,19498892

b1=( V1,  t  )=arccos(V1y /V1)=57,04698255

Задание 3

Найти ускорение точки в тот же момент времени и углы, составляемые вектором ускорения с осями координат. Изобразить вектор ускорения.

ax=dvx /dt=0

ay=dvy /dt=60,6cm/cek2

a1=( a ,i ) = p/2

b1=(a, t) = 0

Задание 4

Найти тангенциальное и нормальное ускорение точки в тот же момент времени. Показать векторы  an и at.

  V1x a1x+V1y a1y

a1n=a1+at=93,5634cm/cek2

a1n=   a12+at2=68,9851cm/cek2

a1n    a1t

Задание 5

Найти радиус кривизны траектории в точке, соответствующей тому же моменту времени

     V1

     a1n

      

Задание 6

Найти зависимость пройденного пути s от времени t , то

есть функцию s=s(t).

     0,5                                      

S=   Vx2+Vy2 dt =     304,672+60,62t2+2*60,6*167,2t+167,22   dt

     0                                                    

    

                 

Задание 7

Найти среднюю скорость и ускорение за весь интервал наблюдения.

 sср=           =5,1476 cm/cek

Vcp=   r/  t

 t=0,8(c)

r1=(7,8)

r2=(279,170)

 r=   2722+1622                   = 236,23(cm)

Vcp=236,23 / 0,8=295,349(cm/cek)

acp=   V/   t

V=V(t)

 V=V(0,8)-V(0,1)=220,04(cm/cek)

acp=275,5(cm/cek2)

Задание 8

Написать уравнение траектории точки.

    

   x +42

         304,67

       30,3*(x+42)2     167,2*(x+42)   _  4,4

                         304,64               304,64  

=0,1x2+9x+193

Вывод: изучил основы теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов.

Научился определять кинематические харрактеристики по стробоскопическим фотографиям .

Цель работы:

изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов.

Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям.

Приборы и принадлежности:

Линейка, карандаш.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7935. Розвиток Української культури на початку ХХ століття 23.73 KB
  Тема уроку. Розвиток Української культури на початку ХХ століття. Мета уроку: Розглянути розвиток Української культури на початку ХХ століття. Розвивати вміння аналізувати історичні факти. Виховувати почуття патріотизму та любові до вітчизняної істо...
7936. Воєнні дії на території України в 1915-1917 роках 47 KB
  Воєнні дії на території України в 1915-1917 роках Мета: зясувати основні воєнні події в 1915-1917 роках та наслідки І світової війни, розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння виділяти головне, сприяти формуванню національної свідом...
7937. Вступ до курсу Історія вітчизняної культури 74 KB
  Тема уроку: Вступ до курсу Історія вітчизняної культури. Мета уроку: ознайомити учнів і основами курсу історії Української культури ознайомити з теоретичними засадами культурології як науки розвивати в ліцеїстів вміння розрізняти аспекти культур...
7938. Особливості розвитку культури в 30-х роках 69 KB
  Найхарактернішою рисою, притаманною культурі України тих років, була її заідеологізованість. Культурні зрушення, що відбувалися в Радянському Союзі протягом довоєнних п'ятирічок, у т. ч. оволодіння грамотою мільйонами, формування нової генерації інтелігенції, розвиток науки, літератури, мистецтва..
7939. Доба українського національного відродження. (ХІХ – початок ХХ століття) 86.96 KB
  Доба українського національного відродження. (ХІХ - початок ХХ століття). Один з представників нової української історіографіїІ. Лисяк-Рудницький вважає, що процес українського національно-культурного відродження тривав130...
7940. Особливості культурного життя доби відновлення української державності (1917-1920 рр.) 69.11 KB
  Особливості культурного життя доби відновлення української державності (1917-1920рр.). В цей період поступ української культури відбувався в період гострого військово-політичного протистояння, національно-визвольних змагань, громадян...
7941. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави 26.1 KB
  ТЕМА: Особливості розвитку культури МЕТА: створити умови для: розуміння учнями всіх особливостей розвитку культури Галицько - Волинського князівства розвитку аналітичного та логічного мислення учнів на основі опрацювання істо...
7942. Освіта у XVIII - XIX ст. та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті 110.03 KB
  Освіта у XVIII - XIX ст.та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті Нижча освіта в Україні у кін.17 -поч. 18ст. була дуже поширеною, бо майже кожне село мало свою школу. Існува...
7943. Витоки Української культури 119 KB
  Тема Витоки Української культури. Мета: Розглянути первісну культуру народів, що заселяли території сучасної України розвивати в ліцеїстів вміння розрізняти аспекти культурології як наукового знання виховувати патріотизм та гордість за приналежніс...