51262

Оценка вероятностей, с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и Калькулятор

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задача работы: оценить вероятность безошибочного написания СМС, которое состоит из 10 символов со 100 нажиманий клавиш, если в 30 случаях нажимания клавиш есть ошибка.

Русский

2014-02-08

26.5 KB

1 чел.

Национальный Технический Университет Украины

„Киевский Политехнический Институт”

Факультет социологии и права


Лабораторная работа №3

по дисциплине:

Математические методы социологических исследований

На тему:

„ Оценка вероятностей, с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и Калькулятор”

Выполнил:

студент 2 курса

группы АМ-81

Клепа Е. А.

Проверил:

Печурин Н. К.

Оценка _______

Дата _______

Подпись _______

Киев 2010

Задача работы: оценить вероятность безошибочного написания СМС, которое состоит из 10 символов со 100 нажиманий клавиш, если в 30 случаях нажимания клавиш есть ошибка.

Ход работы:

100 = 10*10.

Соответственно, у нас 10 частей, то есть сомножителей.

Вероятность ошибки = 10*30 = 0,3. а вероятность безошибочного набора СМС равна 0,7, потому что 0,3 – вероятность ошибки, 1 – целое СМС, а 1-0,3 = 0,7.

Выше было указано, что в нашей задаче 10 сомножителей >>> Вероятность безошибочного набора будет равна 0,7^10.

Далее:

Пуск > Все программы > Стандартные > Калькулятор > Вид > Инженерный

Ввести в окно ввода данных наше число 0,7, нажать кнопку x^y.

Результат: 0,0282475249

Пуск > Все программы > Microsoft Office > Microsoft Excel

Ввести в пустую ячейку: =0,7^10 и нажать Enter.

Результат: 0,028247525

Таким образом, вероятность безошибочного СМС из 10 символов при 100, 30 из которых – ошибочные равна 0,02825.

Вывод: подобные расчёты можно делать как в Калькуляторе, так и в Microsoft Excel. Удобно это делать и там, и там. Однако, Microsoft Excel, в перспективы проведения объёмных социологических исследований, намного выиграшнее, поскольку он, с помощью своих формул, позволяет считать намного большие цифры, чем программа Калькулятор.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6550. Дифференциация [ш] - [ж] в слогах, словах и предложениях 34.09 KB
  Урок произношения во 2 классе Тема:  Дифференциация [ш] - [ж] в слогах, словах и предложениях. Цели: учить детей различать звуки [ш] - [ж] устно и на письме развивать фонематический слух и чувство ритма развивать умение делить слова на слоги, сост...
6551. Предмет та задачі мікробіології, її місце в сучасній біології. Історія розвитку мікробіології 36.27 KB
  Предмет та задачі мікробіології, її місце в сучасній біології. Історія розвитку мікробіології Протягом тривалого часу людина жила в оточенні невидимих істот, використовувала продукти їхньої життєдіяльності (наприклад, при випічці хліба з кислого тес...
6552. Загальна характеристика світу мікроорганізмів 25.94 KB
  Загальна характеристика світу мікроорганізмів Починаючи з Аристотеля (384 рр. до н.е.), якому належить перша спроба систематизувати накопичені на той час відомості про організми, біологи ділили живий світ на два царства — рослин і твар...
6553. Структура еукаріотичної клітини. Біологічні особливості протистів 16.62 KB
  Структура еукаріотичної клітини. Біологічні особливості протистів Домен Ядерні або Еукаріоти (Евкаріоти) (Eukaryota Whittaker Margulis, 1978) - домен одно- та багатоклітинних організмів, що характеризуються переважно полігеномними клітинами...
6554. Структура прокаріотичної клітини 65.95 KB
  Структура прокаріотичної клітини Донедавна більшість дослідників традиційно вважали, що клітини прокаріот досить одноманітні й у переважній більшості мають форму сфери, циліндра або спирали. Вони бувають одиночними, в інших випадках утворюють нитки ...
6555. Систематика прокаріот. Характеристика основних груп мікроорганізмів 53.83 KB
  Для характеристики організмів використовують різноманітні ознаки: морфологічні, цитологічні, культуральні, фізіологічні, біохімічні, імунологічні й ін. Якщо обсяг інформації для характеристики об'єктів по суті безмежний...
6556. Фізіологія росту і живлення мікроорганізмів 33.77 KB
  Фізіологія росту і живлення мікроорганізмів Фізіологія мікроорганізмів вивчає життєдіяльність мікробних клітин, процеси їх харчування, дихання, росту, розмноження, закономірності взаємодії з навколишнім середовищем. Предметом вивчення медичної мікро...
6557. Загальна характеристика метаболізму мікробної клітини. Основні типи енергетичного обміну 20.01 KB
  Загальна характеристика метаболізму мікробної клітини. Основні типи енергетичного обміну. На відміну від еукаріотів, бактерії проявляють надзвичайно широку різноманітність типів метаболізму. Поширення метаболічних рис в межах груп бактерій традиційн...
6558. Конструктивний обмін мікроорганізмів 66.15 KB
  Конструктивний обмін мікроорганізмів Хімічний склад мікроорганізмів, у тому числі й бактерій, подібний до хімічного складу тіла рослин і тварин. Бактеріальна клітина складається із органогенів: вуглецю азоту, кисню, водню і зольних елементів. На час...