51266

Система тонких линз и определение их основных характеристик

Лабораторная работа

Физика

Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз и основных характеристик оптических систем составленных из этих линз. Приборы и принадлежности: источник света со щелью в виде стрелки; экран; рейтер и масштабная линейка; набор линз две собирающих и одна рассеивающая; два штатива для установки линз. Теоретические сведения Оптическая сила линзы D величина обратная фокусному расстоянию.

Русский

2016-08-03

91 KB

4 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования Республики Беларусь

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА О2

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

СИСТЕМЫ ТОНКИХ ЛИНЗ”.

                                                                       Выполнил:

                                                                                          студент строительного                                                                                             

                                                                                                         факультета  группы КП-14

                                                                            Сацевич А.В

                                                                                           Проверил: Поляченко В.В.

Брест 2004

     1  Цель работы: Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз и основных характеристик оптических систем, составленных из этих линз.

     2  Приборы и принадлежности: источник света со щелью в виде стрелки; экран; рейтер и масштабная линейка; набор линз (две собирающих и одна рассеивающая); два штатива для установки линз.

Теоретические сведения

 Оптическая сила линзы D – величина обратная фокусному расстоянию.

         (2), [D]=дптрм-1

Для собирающей линзы D>0, для рассеивающей D<0. Теория дает следующее выражение для оптической силы линзы из материала с показателем преломления n в среде с показателем преломления nсреды.

   (3).

Для воздуха nсреды = 1.

R1, R2 – радиусы сферических поверхностей, ограничивающих линзу. Радиусы кривизны входят в формулу (3) как алгебраические величины. По отношению к падающему лучу:  выпуклым поверхностям соответствуют положительные значения, а вогнутым поверхностям - отрицательные. Для собирающей линзы R2<0

Оптическая сила двух линз, сложенных вместе, равно алгебраической сумме оптических сил этих линз:

D=D1+D2  (4)

Задания для самостоятельной работы:

1. С помощью метода Бесселя  рассчитаем фокусные расстояния и оптические силы двух собирающих линз.

1)

2)

Задание №2.

Определим фокусное расстояние второй линзы с помощью метода наименьших квадратов.

L, см

, см

, см

50

51

52

53

54

55

56

21

21.5

23

20,5

21

20

19,5

33

31,5

32

33,5

35,5

37

38,5

7

9

10

13

17,5

19,5

20

200,00

204,00

208,00

212,00

216,00

220,00

224,00

2451,00

2520,00

2604,00

2640,00

2643,00

2684,00

2736,00

F=11.7718 см

Задание  №3.

№ опыта

, cm

, cm

1

2

3

3.5

4.5

2.5

16

14

22

Задание №4.

Определим фокусное расстояние и оптическую силу рассеивающей линзы.

Вывод: Определили фокусные расстояния собирающей и рассеивающей линз и основные характеристики оптических систем, составленных из этих линз.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75426. Регулятор і система регулювання 7.58 MB
  Регулятори: перервні аналогові цифрові. Регулятори: первинні аналогові цифрові Регулятори неперервної дії аналогові змінюють значення регульовальної координати обєкту неперервним чином тобто ця координата може приймати будьякі значення з усього можливого діапазону. Неперервні регулятори будуються як правило з електронних операційних підсилювачів. Реулятори дискретної дії цифрові змінюють значення регульованої координати обєкту так само як і регулятори первинної дії але в них зміна величини відбувається лише в певні моменти...
75427. Двохпозиційні регулятори 96 KB
  Принцип роботи Двохпозиційні регулятори забезпечують хорошу якість регулювання для інерційних обєктів з малим запізнюванням не вимагають настройки і прості в експлуатації. Ці регулятори представляють звичайний і найбільш широко поширений метод регулювання...
75428. Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки 53.5 KB
  Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки Останніми роками виникла і бурхливо розвивається у всьому світі нова галузь науки і техніки мехатроніка. Вузли модулі і системи мехатроніки МС стають основою технологічних машин і агрегатів з новими властивостями для різних галузей промисловості а також вони можуть бути використані при розробці периферійних пристроїв устроїв...
75429. Концепція побудови мехатронних систем. Визначення і термінологія мехатроніки 52.5 KB
  Мехатроніка це нова галузь науки і техніки присвячена створенню і експлуатації машин і систем з компютерним управлінням рухом яка базується на знаннях в області механіки електроніки і мікропроцесорної техніки інформатики і компютерного управління рухом машин і агрегатів.
75430. Механічні та електричні інтерфейси сенсорів. Оптикомеханічні і фото імпульсні здавачі 45.5 KB
  Інтерфейси сенсорів залежно від фізичного характеру вхідних змінних стану системи можна розділити на електричні і механічні. До механічних відносяться приєднувальні пристрої для датчиків зворотного звязку приводів (оптикомеханічних, фотоімпульсних, кодових, тахогенераторів, потенціометрів, резольверов)
75431. Основні принципи техніки керування 511 KB
  Механічна енергія з валу електричного двигуна передається до регулювальної передачі в якій швидкість напрям та час тривання обертання стартстоп можуть регулюватися за допомогою механічних пневматичних гідравлічних або електричних сигналів. Це можна здійснити перериваючи неперервний обертовий рух за допомогою додаткового доданого до передачі вимикального механізму. Регульовані передачі. У більшості випадків потужність отримувана на вхідному валі передачі привідному є постійна.
75432. Передачі кочення 566.5 KB
  У регулювальних передачах кочення передавання моменту обертання здійснюється за допомогою конусних або кулькових елементів кочення рис. Елементами кочення в регулювальних планетарних передачах є наприклад конусні диски які обертаються планетарно навколо привідного вала рис. Рис. Фрикційна передача з Рис.
75433. Безконтактні вимикачі 32.5 KB
  Давач чи датчик У більшості сучасних словників української мови термін давач подається як єдиний можливий відповідник російського терміну рос. датчик. Слово датчик увійшло в українську як калька з російської і деякі словники фіксують обидва терміни давач та датчик хоч подають останній як менш рекомендований.
75434. Класифікація безконтактних вимикачів за принципом дії: індуктивні, ємкісні, оптичні, магніточутливі (геконові) 67.5 KB
  За вхідними фізичними величинами що підлягають перетворенню давачі бувають: електричні та магнітні; теплових величин; механічних величин; оптичних параметрів; форми та розмірів; акустичних величин; концентрації та складу; іонізаційного випромінення. За фізикохімічними ефектами що лежать в основі роботи вимірювальних перетворювачів розрізняють давачі: резистивні; ємнісні електростатичні; індуктивні та електромагнітні; електричного заряду напруги або струму; зміни геометричних розмірів маси або положення; оптичних ефектів;...