51289

Изучение методов получения когерентных источников света искусственным делением фронта световой волны (бипризма Френеля)

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: изучение методов получения когерентных источников света искусственным делением фронта световой волны бипризма Френеля; изучение явления интерференции света; определение длины волны источника света и расстояний между когерентными источниками света. Приборы и принадлежности: источник света светофильтры раздвижная щель бипризма Френеля микроскоп с отсчет ной шкалой оптические рейтеры.Определение длины волны источника света. Вывод: изучили методы получения когерентных источников света искусственным делением...

Русский

2014-02-08

42.5 KB

1 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

учреждение образования

Брестский Государственный Технический Университет

Кафедра физики

Лабораторная  работа O-7

 

Выполнил:

студент ЭМФ  гр. АС-18

Санюк В.Н.

Проверил:

Чугунов С.В.

Брест 2004

1. Цель работы: изучение методов получения когерентных источников света искусственным делением фронта световой волны (бипризма Френеля); изучение явления интерференции света; определение длины волны источника света и расстояний между когерентными источниками света.

2. Приборы и принадлежности: источник света, светофильтры,  раздвижная щель, бипризма Френеля, микроскоп с отсчет ной шкалой, оптические рейтеры.

    .

3.Порядок выполнения работы:

 1.Изучение ширины интерференционных полос.

   Для красного стеклышка:

  x=1,6мм,  n=7, n-количество интерференционных полос.

  x=x/n=1,6/7=0,23 мм, где x-ширина интерференционной картины;   x-ширина   одной интерференционной полосы.

L=46 см-расстояние между щелью и фокольной плоскостью расчетного микроскопа.

2.Измерение расстояния между мнимыми источниками.   

 Установим между бипризмой и микроскопом  вспомогательную линзу.Придвинув её к бипризме получаем резкое двойное изображение. Измерим расстояние d между серединами этих изображении три  раза.

  d1=0,3 мм;

  d2=0,28 мм;    

  d3=0,29 мм;

  dср=(d1+d2+d3)/3=0,29 мм.

Передвинем вспомогаиельную призму на y1=1 см  от бипризмы. Получаем резкое

двойное изображение щели. Расстояние между серединами этих изображений:

 d1=1,4 мм. Затем опять передвигаем вспомогательную линзу от бипризмы. Перемещение вспомогательной  линзы  заканчиваем  когда  расстояние  между изображениями  щели  перестаёт изменяться.

Полученные данные занесём в таблицу 1 и вычислим α0, расстояние между мнимыми изображениями щели  в бипризме. В координатных осях X0Z отметим экспериментальные точки

 и нарисуем прямую соответствующуюнайденому  значению d0(см. Приложение 1)

i

yi,см

di

Zi=F(d-di)/ddi

Yi2

ziyi

1

1

1,4

-2,7

1

-2,7

2

2

1,1

-2,5

4

-5

3

3

1,05

-2,4

9

-21,6

4

4

1

-2,4

16

-38,4

5

5

0,9

-2,5

25

-62,5

6

6

0,8

-2,2

36

-57,2

7

7

0,8

-2,2

49

-107,8

8

8

0,8

-2,2

64

-140,8

Фокусное pасстояние F=110 мм

3.Определение длины волны источника света.

Длина волны λ= (  x*l0 )/L=1,33 мкм.

4.Определение преломляющего угла бипризмы Френеля.

Угловая ширина  ровна  φ=d0/l0=0,0005.

Преломляющий угол бипризмы Френеля равен θ= φ/2(n-1)=0,00048, где n=1,52-показатель преломления вещества бипризмы.

      

Вывод: изучили методы получения когерентных источников света искусственным делением фронта световой волны (бипризма Френеля); изучили явления интерференции света; определили длину  волны источника света.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80313. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 121.5 KB
  Поняття якості продукції необхідність і значення її підвищення в сучасних умовах Показники і методи оцінювання якості продукції Управління якістю продукції. Стандартизація та сертифікація продукції. Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.
80314. Організаційні основи виробництва 77 KB
  Систематична розробка наукових методів організації виробництва у промисловості почалася наприкінці XIX ст. Особливу роль у розробці наукових основ організації виробництва відіграли роботи Ф.У. Тейлора. Він сформулював принципи організації виробництва і розробив на цій основі систему наукового управління
80315. Впровадження інновацій у сферу виробництва 111 KB
  Процес організації інноваційної діяльності на підприємстві стосується як споживачів інвесторів державних і місцевих органів влади наукових та науковотехнічних організацій постачальників працівників підприємства тощо так і забезпечує вирішення основних завдань підприємства. Сучасне підприємство за певних умов може власними силами розробляти нові вироби здійснювати науководослідні та проектно-конструкторські роботи якщо вони відносно нескладні. Для розробки досить складних виробів проведення довгострокових що потребують значних...
80316. Організація нормування праці 117 KB
  Класифікація витрат робочого часу та склад норми часу. Вивчення затрат робочого часу спостереженням. ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ Сутність і завдання нормування праці Необхідною умовою організації праці та виробничих процесів на підприємстві є встановлення точних витрат часу на всі роботи що виконуються на робочих місцях бригад дільниць та цехів. На ефективно працюючих підприємствах норми часу регулюють всі основні технологічні процеси роботи і операції та більшість обслуговуючих.
80317. Організація наукових досліджень та проектних робіт 132 KB
  Планування фінансування і звітність про виконання науководослідних та проектноконструкторських робіт. Види методи й етапи виконання наукових досліджень Основна спрямованість науковотехнічної діяльності одержання нових знань використання їх для створення і вдосконалення засобів знарядь предметів та умов праці й життя людини духовного та культурного розвитку суспільства. Згідно з чинним законодавством держава забезпечує: соціальноекономічні організаційні правові умови для формування та ефективного використання науковотехнічного...
80318. Підприємство в сучасних умовах господарювання 90 KB
  Господарський комплекс, або, інакше кажучи, національна економіка країни, являє собою сукупність взаємопов’язаних галузей, які відрізняють її національне господарство від господарства інших країн. Економіка країни має особливу структуру, формування і розвиток якої відбувається залежно від суспільних потреб
80319. Капітал і виробничі фонди підприємства 319 KB
  Загальна характеристика капіталу та виробничих фондів. Класифікація структура облік та оцінка основних фондів підприємства. Амортизація основних фондів. Загальна характеристика капіталу та виробничих фондів Слово капітал має німецьке походження і означає вартість яка внаслідок використання найманої робочої сили дає додану вартість .
80320. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 95 KB
  Якщо йдеться про нематеріальні активи рідкісні за своєю природою, то вони утворюються не в результаті вкладення коштів, а завдяки привласненню рідкісності (наприклад, права на користування природними ресурсами). Але і в цьому разі доступ до обмежених дефіцитних ресурсів також захищено відповідними правами.
80321. Персонал підприємства та продуктивність праці 487 KB
  Продуктивність праці показники та методи її вимірювання. Слід відрізняти трудові ресурси реальні ті люди які вже працюють та потенційні ті що можуть бути залучені до конкретної праці. На рівні окремого підприємства для характеристики усієї сукупності працівників частіше застосовують терміни персонал кадри трудовий колектив.