51290

Иучение явления интерференции света с помощью бипризмы Френеля

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Изучение методов получения когерентных источников света искусственным делением фронта световой волны бипризма Френеля; изучение явления интерференции света. Приборы и принадлежности: источник света светофильтры раздвижная...

Русский

2014-02-08

52.5 KB

3 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра физики

Лабораторная работа № О-7

 Тема: “изучение явления интерференции света с помощью бипризмы Френеля ”

Выполнил: студент 2-го курса

группы. П-296

Стасюк А.М.

Проверил: Чугунов С.В. 

Брест 2003

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра физики

Лабораторная работа № О-7

 Тема: “изучение явления интерференции света с помощью бипризмы Френеля ”

Выполнил: студент 2-го курса

группы. П-296

Сазон С.И.

Проверил: Чугунов С.В. 

Брест 2003

 Цель работы: Изучение методов получения когерентных источников света искусственным делением фронта световой волны (бипризма Френеля); изучение явления интерференции света.

 Приборы и принадлежности: источник света, светофильтры, раздвижная щель, бипризма Френеля, микроскоп с отсчетной шкалой, оптические рейтеры.

Измерение ширины интерференционных полос.

фильтр

l

x.

красный

54

0.8

0.283

зеленый

54

0.85

0.266

                  

Измерение расстояния между мнимыми источниками.

уi

di

zi

yi2

ziyi

0

0,16

0

0

0

10

0,14

0,89

100

8,9

20

0,092

4,61

400

92,2

30

0,052

12,98

900

389,4

40

0,047

15,03

1600

601,2

50

0,035

22,33

2500

1116

сумма

5500

2207,7

Построить график зависимости z

от y.

Вывод: в ходе работы изучили методы получения когерентных источников света искусственным делением фронта световой волны (бипризма Френеля); изучили явления интерференции света.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58002. Freizeit. Вільний час 4.64 MB
  Мета: Тренувати учнів у вживанні нової лексики: die Freizeit, das Spiel, spielen, der Fussball, der Volleyball, der Federball, fernsehen, der Basketball, das Klavier, rauchen, der Rad, schwimmen, skaten, stricken, hören, die Musik, fahren, lesen, tanzen, nähen, backen, tauchen.
58003. Freizeit und Hobbys 93.5 KB
  Мета: Активізувати вживання вивчених ЛО до теми “Freizeit”. Навчати учнів вести бесіду, працювати у парах та групах. Повторити граматичний матеріал Модальні дієслова. Удосконалювати навички говоріння,читання,письма, аудіювання.
58004. Загальні відомості про функції. Класифікація функцій 299.5 KB
  Загальні відомості про функції. Навчити студентів застосовувати стандартні та функції користувача при реалізації програмних кодів на мові С....
58005. Квадратична функція у=ах2+вх.+с, (а≠0), її графік і властивості 60.5 KB
  Мета: систематизувати та узагальнювати матеріал, опрацьований на попередніх уроках, повторити, уточнити нові поняття; систематизувати та узагальнювати знання, отримані учнями в процесі вивчення теми. Розвивальні: розвивати увагу, мислення, память, культуру математичного мовлення...
58006. Функція у = х2 її властивості, графік 64.5 KB
  Функція у = х2 її властивості графік Мета: домогтися засвоєння учнями властивостей функції у = х2 і властивостей її графіка та способу застосування графіка функції у = х2 для графічного розвязання рівнянь виду х2 = а; формувати вміння відтворювати зміст вивчених понять відпрацювати навички роботи з графіком функції...
58007. Від атома до Галактики 158 KB
  Мета уроку: Узагальнити і систематизувати знання учнів по темі „Степінь з цілим показником”. Формувати в учнів вміння встановлювити головне. Самостійно застосовувати набуті знання в стандартних і не стандартних ситуаціях, а також вміння аналізувати певні математичні твердження, робити висновки.
58008. Чотирикутники. Подібність трикутників. Теорема Піфагора. Площі многокутників Розв’язування прямокутних трикутників 175.5 KB
  Мета уроку: Вдосконалення компентентності учнів з теми: Подібність трикутників, теореми Піфагора; площі многокутників; розв’язування прямокутних трикутників. Формувати вміння застосовувати їх під час розв’язування практичних (прикладних) задач; активізувати пізнавальну діяльність учнів;
58009. Геометрические преобразования 144 KB
  Цель урока: Показать исключительную роль принципа симметрии в научном познании мира в человеческом творчестве и научить различать многообразные проявления симметрии в окружающем мире. Задачи: дать представление о симметрии в геометрии; научить распознавать виды симметрии...
58010. Географічні відкриття на уроках математики 141 KB
  Мета: освітня: підвищення мотивації до вивчення предметів шкільного курсу; повторення тем з математики: пропорції відсотки масштаб; розвинути в учнів уміння реалізовувати практичні звязки курсу математики і географії з майбутньою професією...