51291

Изучение явления дифракции света с помощью лазера

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: изучение явления дифракции света в параллельных лучах дифракция Фраунгофера; практическое знакомство с работой газового лазера непрерывного действия. Вычисления заносим в таблицу...

Русский

2014-02-08

55 KB

10 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Брестский государственный технический университет

Кафедра физики.

Отчет

По лабораторной работе № О-8

«Изучение явления дифракции света с помощью лазера».

Выполнил студент

Строительного факультета

Группы РП-12

Король М.И.

Проверил : Кандилян Г.С.

Брест 2004

Лабораторная работа О-8

Тема: Изучение явления дифракции света с помощью лазера.

Цель работы: изучение явления дифракции света в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера); практическое знакомство с работой газового лазера непрерывного действия.

Приборы и принадлежности: газовый лазер непрерывного действия ЛГ-75 или ЛПМ-11, рейтер с дифракционными объектами (раздвижная щель, тонкая нить, две взаимно перпендикулярные нити), экран с отсчетными  линейками.

Ход работы:

Ознакомившись с правилами техники безопасности, необходимо включить один из лазеров и ввести в его пучок раскрытую щель так, чтобы на экране была четко видна дифракционная картина. Отъюстировав установку, необходимо перейти к измерениям.

Начинаем измерения с минимально открытой щели, при которой хорошо наблюдаются дифракционные минимумы и максимумы. С этой целью щель полностью закрывают и, медленно вращая микровинт по часовой стрелке, следят за картиной на экране (микровинт вращать без применения усилий).

При фиксированных значениях L (расстояние от щели до экрана) и а (ширина щели) измерить ширину максимально наблюдаемой на экране дифракционной картины хк, включающей в себя одинаковое число к максимумов и минимумов. Разделив хк на число к максимумов и минимумов, получить ширину дифракционной полосы х.

В выражении  обозначим через zi=xi ,   и запишем его в виде zi=yi. В формуле величина уi задается экспериментатором, а измеряется по методике, изложенной выше, поэтому величина может быть вычислена из формулы . По вполне понятным причинам ограничиваться однократным измерением величин у и z нельзя. Поэтому необходимо провести серию измерений, задавая ряд значений уi и измеряя соответствующие zi . Найти затем .

Вычисления заносим в таблицу:

y=L/ai

zi=xi

y2=L2/ai2

ziyi

1

1033,3

1,4

544749,4

1446,6

2

1107,1

1,5

544742,4

1660,7

3

1192,3

1,62

541677,8

1931,5

4

1291,7

1,75

544812,7

2260,5

5

1409,1

1,91

544273,1

2691,4

6

1550

2,15

519740,4

3332,5

7

1722,2

2,53

463368,1

4357,2

8

1937,5

2,78

485728,8

5386,2

9

2214,3

3,3

450241,2

7307,2

10

2583,3

3,8

462149,5

9816,5

=5101483,2

=40190,3

Вывод: изучили явления дифракции света в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера); практически ознакомились с работой газового лазера непрерывного действия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47956. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 955 KB
  Несвоєчасне подання інформації заперечення факту знищення фінансових документів клієнтів і через кілька днів його визнання наполегливі спроби заперечувати свою провину коли ФБР не тільки вже зібрало всі докази але частина з них оприлюднило завдали такого удару по репутації nderson що від нього почали йти клієнти. Ними можуть бути представники виконавчої та законодавчої влади аналітики ринку інвестори й акціонери засоби масової інформації споживачі продукції. Процеси обміну тобто купівлі та продажу товарів характеризуються...
47957. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації 337.5 KB
  Творення відведення це розділ мовознавства який вивчає слова за способами і засобами їх творення та словотвірною структурою. Словотворення зароджується одночасно зі словами базується на них і є засобом їх формування. Розділ мовознавчої науки який вивчає процес творення слів його механізм правила способи моделі словотвірну структуру слова і словотвірну систему мови називається словотвором. Зв'язок словотворення із синтаксисом виявляється в тому що: 1 синтаксична одиниця словосполучення становить для деривації...
47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.
47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був пов’язаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми – важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту об’єкта; q ...
47962. Масообмінні процеси 1.96 MB
  Використання таких технологічних методів як повторний стиск пари дозволяє значно зекономити енергію. Трьохкорпусний випарний апарат з прямотечійним рухом пари і розчину 1 Явище перенесення тепла в рідинах газах або сипких середовищах потоками самої речовинине важливо вимушено чи мимоволі. В кожному корпусі кількість утвореної пари менша від кількості сконденсованої пари внаслідок збільшення прихованої теплоти пароутворення при зниженні тиску і температури. Труднощі пов'язані із транспортуванням в'язких розчинів можна вирішити шляхом...
47963. Оздоровча фізична культура 602 KB
  Стан та перспективи розвитку фізкультурнооздоровчої діяльності в Україні Здоров'я населення його фізична підготовленість є предметом уваги Верховної Ради та уряду України. Головними недоліками її функціонування є: недостатній обсяг рухової активності низька якість навчального процесу в навчальновиховній сфері; руйнація управління фізкультурнооздоровчою роботою з населенням яке раніше здійснювалося через систему взаємодії органів житловокомунального господарства та органів управління фізичною культурою в соціальнопобутовій сфері;...
47964. Організації. Об’єктивні причини виникнення та існування організацій 445.5 KB
  Метр польської і світової соціології Ян Щепанський у своїй праці Елементарні поняття соціології 1970 починає розгляд існуючих дефініцій організації з метафори. Спробуємо від метафори перейти до більш точного визначення змісту поняття соціальної організації. Соціологізувати визначення змісту поняття організації спробував Я. Щепанський ілюструє прикладами з організації життя групи студентів.