51318

Системы массового обслуживания

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание: На вход n – канальной СМО с отказами поступает поток заявок с интенсивностью 6 заявок в час. Среднее время обслуживания одной заявки 0.8 часа. Каждая обслуженная заявка приносит доход 4у.е. Содержание одного канала обходится 2 у.е./час. Определить экономически целесообразное количество каналов.

Русский

2014-02-09

59 KB

4 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники

О Т Ч Е Т

по предмету: САиММ

по лабораторной работе №4

«Системы массового обслуживания»

Bариант-7

Выполнила:                                                                                      Проверил:     

студентка гр.351004                                                                        Мельник Н.И.

   

Минск 2006

Задание: На вход n – канальной СМО с отказами поступает поток заявок с интенсивностью = 6 заявок в час. Среднее время обслуживания одной заявки 0.8 часа. Каждая обслуженная заявка приносит доход 4у.е. Содержание одного канала обходится 2 у.е./час. Определить экономически целесообразное количество каналов.

Аналитический расчет:

λ – интенсивность поступления заявок,  λ=6 заявки в час.

μ – интенсивность потока обслуживания.

Т.к. среднее время обслуживания одной заявки 0.8 часа, следовательно μ=1/0.8=1.25.

d – доход от обслуженной заявки, d=4 у.е.

k – расход на содержание одного канала, k=2 у.е./час.

В качестве критерия для определения экономически целесообразного количества каналов в системе используем величину прибыли за час, определяемую по формуле:

P=d*A-Nk*k,  где

P – прибыль от системы в час, у.е./час.

A – абсолютная пропускная способность системы.

Nk– количество каналов.

Пусть ω=λ/μ=6/1.25=4,8.

Применяя формулы Эрланга для расчета абсолютной пропускной способности системы, получим следующую формулу для прибыли:

P = d* (1- Ротк.)* λ- Nk*k, где

Подставив исходные значения в формулу прибыли получим следующие значения:

Количество заявок

Величина прибыли за час

1

2,138

2

4,037

3

5,627

4

6,821

5

7,558

6

7,757

7

7,405

……

11

1,845

12

-0,062

Зависимость прибыли от количества каналов приведена на графике:

Т.о. в результате расчетов было получено, что экономически целесообразным количеством каналов является 11. Однако лучше использовать 6 каналов, т.к. в данном случае прибыль максимальна.

Сводная таблица результатов:

Количество каналов

Имитационная модель

Аналитическая модель

1

2,186

2,138

2

4,144

4,037

3

5,735

5,627

4

7,022

6,821

5

7,786

7,558

6

7,921

7,757

7

7,581

7,405

……………

11

2,128

1,845

12

-0,1712

-0,062

Результаты

6 каналов

6 каналов

Имитационная модель СМО(фрагмент программы):

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

 N: integer; //number of minutes for working system

 NumberOfChanels: integer;

 TimeOfWorkingChanels: array of TTimeWork;//в этом массиве будут храниться времена работы каждогоканала по обработке заявки

 i,j: integer;

 Profit: real; //прибыль

 time: real;

 lastRequest: real;//количество минут, прошедших с момента начала работы системы, до выработки последней заявки

 x: real;

begin

 N := StrToInt(edit1.Text);

 NumberOfChanels := StrToInt(edit2.Text);

 SetLength(TimeOfWorkingChanels, NumberOfChanels);

 for i:= 0 to NumberOfChanels - 1 do

 begin

   TimeOfWorkingChanels[i].free := true;

   TimeOfWorkingChanels[i].timeOfWorking := 48;

 end;

 Profit := 0;

 lastRequest := 0;

 x := 0;

 Randomize();

 while (x=0) do

   x := Random(1000)/1000 ;

 time := -10*(ln(x) );

 for i:= 1 to N do

 begin

   if (i >= lastRequest + round(time)) then

   begin

     for j:= 0 to NumberOfChanels - 1 do

     begin

       if (TimeOfWorkingChanels[j].free = true) then //ищем свободный канал, если все каналы заняты то заявка блокируется(ничего не происходит)

       begin

         TimeOfWorkingChanels[j].free := false;

         break;

       end;

     end;

     lastRequest := i;

     x := 0;

     while (x=0) do

       x := Random(1000)/1000 ;

     time := -10*(ln(x) );

   end;

   for j:= 0 to NumberOfChanels - 1 do

   begin

     if ((TimeOfWorkingChanels[j].free = false) and (TimeOfWorkingChanels[j].timeOfWorking > 0)) then

     begin

       dec(TimeOfWorkingChanels[j].timeOfWorking);

     end;

     if ((TimeOfWorkingChanels[j].free = false) and (TimeOfWorkingChanels[j].timeOfWorking = 0)) then

     begin

       TimeOfWorkingChanels[j].free := true;

       TimeOfWorkingChanels[j].timeOfWorking := 48;

       Profit := Profit + 4;

     end;

   end;

 if (i mod 60 = 0) then

   Profit := Profit - 2*NumberOfChanels;

 end;

 Edit3.Text := FloatToStr(Profit);

end;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59202. СВІТ КАЗКИ 131.5 KB
  Скажи мені Ромашко чого ми сюди потрапили Ромашка: Тому що тут зараз з’явиться справжня Казка. 1 Барвінок: Невже справжня Ромашка: Авжеж там де пухнастий сніг де Святий Миколай там завжди казка.
59203. Зростаємо в праці 40.5 KB
  Діти як багато гостей прийшло до нас. Подорож до села майстрів Діти підходять до першої хати стукають у двері. Діти. Добрий день Діти коли випікаю хлібці то обовязково співаю пісні.
59204. ЗУСТРІЧ ПТАХІВ 33 KB
  Ти чуєш ллється між дубів Весела пісенька Пашків Тепловій: Із далекої землі Повертаються додому Довгоногі журавлі. ІІ дівчинка: Не турбуйтесь ми вас всі вітаєм Довгоногі рідні журавлі. Хатина з вікна виглядає дівчинка до неї прилітає дівчинкаластівка.
59205. Козацькому роду нема переводу 38.5 KB
  Ану глянь які славні козаки. Хороші козаки з вас вийдуть. Зараз і козаки підійдуть. Заходять козаки співаючи Ой на горі та женці жнуть .
59206. Свято весни 16 KB
  Снилось мені ясне сонце що в хаті світило а то лиш так моя мама дивилася мило. Приснивсь мені легкий вітрик що пестив колосся а то мені моя мама гладила волосся. Снилась мені ягідочка як мед солоденька а то мене цілувала мама дорогенька.
59207. ЖИТТЯ УТВОРЕНО ВІД ЖИТА, БО ХЛІБ – УСЬОМУ ГОЛОВА 40 KB
  Вшанувати працю хліборобів виховувати повагу до праці та шанобливе ставлення до хліба. Сніп колосків вислови про хліб хлібний коровай на рушникові дари осені. Літо Осінь Урожай запрошені хлібороби передовики учгоспу директор головні спеціалісти жіночий гурт.
59208. Поль Верлен — видатний французький поет другої половини ХІХ століття 84.5 KB
  Цей факт окрім всього іншого свідчить що лірика Верлена минаючи мовні барєри торує дорогу до людського серця. І якщо інтерес Стефаника до його позначився тільки на приватному листуванні то Павло Грабовський мабуть перший переклав твори Верлена мовою поезії...
59209. Байки, які вчать жити 43.5 KB
  Сьогодні на уроці ми будемо говорити про байки які нас вчать жити. Виявляється це було не що інше як байки. Але готувалися до уроку всі малювали ілюстрації писали власні байки вчили напам’ять.