51329

Шифрование текста по ключу аддитивными методами (гаммированием)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на методах замены. Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на методах замены.

Русский

2014-02-09

57.94 KB

14 чел.

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на  методах замены.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Лабораторная работа №4

Разраб.

Карецкий

Пров.

Смулаковский

Н. Контр.

Утв.

Шифрование текста по ключу аддитивными методами (гаммированием).

Лит.

Листов

4

КОГУ 59П-3

 

Ход работы:  

unit Unit1;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls, XPMan, jpeg, ExtCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)

   Edit1: TEdit;

   Edit2: TEdit;

   Label1: TLabel;

   Label2: TLabel;

   Button1: TButton;

   XPManifest1: TXPManifest;

   Edit3: TEdit;

   Label3: TLabel;

   Button2: TButton;

   Image1: TImage;

   procedure Button1Click(Sender: TObject);

   procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

 i:integer;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Лабораторная работа №4

 TextCount, GammCount:integer;

 Text, gamma, ProtectText:string;

 s1, s2, s3:string[1];

begin

 Text := Edit1.Text;

 Gamma := Edit2.Text;

 TextCount := Length(Text);

 GammCount := Length(Gamma);

   {Сравниваем длинну гаммы с длиной текста}

 while GammCount < TextCount do

 begin

   Gamma := Gamma + Edit2.Text;

   GammCount := Length(Gamma);

 end;

 if GammCount > TextCount then

 delete(Gamma, TextCount+1, (GammCount-TextCount));

 Edit2.Text := Gamma;

   {Шифрование текста}

 for i:=1 to TextCount do

 begin

   s1 := copy(Text, i, 1);

   s2 := copy(Gamma, i, 1);

     {Сложение текста с гаммой}

   s3 := Chr((Ord(S1[1])+Ord(S2[1])) mod 255);

   ProtectText := ProtectText + s3;

 end;

 Edit3.Text := ProtectText;

end;

//==============================================================================

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var

 i:integer;

 ProtectTextCount, GammCount:integer;

 Text, gamma, ProtectText:string;

 s1, s2, s3:string[1];

begin

 ProtectText := Edit3.Text;

 Gamma := Edit2.Text;

 ProtectTextCount := Length(ProtectText);

 GammCount := Length(Gamma);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Лабораторная работа №4

   {Сравниваем длинну гаммы с длиной текста}

 while GammCount < ProtectTextCount do

 begin

   Gamma := Gamma + Edit2.Text;

   GammCount := Length(Gamma);

 end;

 if GammCount > ProtectTextCount then

   delete(Gamma, ProtectTextCount+1, (GammCount-ProtectTextCount));

 Edit2.Text := Gamma;

   {Шифрование текста}

 for i:=1 to ProtectTextCount do

 begin

   s1 := copy(ProtectText, i, 1);

   s2 := copy(Gamma, i, 1);

     {Сложение текста с гаммой}

   if Ord(S1[1])-Ord(S2[1])<0 then

     s3 := Chr((Ord(S1[1])-Ord(S2[1]))+255)

   else

     s3 := Chr((Ord(S1[1])-Ord(S2[1])));

   Text := Text + s3;

 end;

 Edit1.Text := Text;

    showmessage(Gamma);

end;

end.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Лабораторная работа №4

Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на  методах замены.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60436. Обрядові пісні зимового циклу 78 KB
  Вступне слово вчителя української літератури: Християнський звичай величати Різдво Христове Щедрий вечір і Водохреща пісенним словомколядками має історичне коріння що сягає ще давніх цивілізацій Землі.
60438. Добірка текстів по темі «Ділова поїздка за кордон» 400 KB
  Методична розробка призначена для роботи на заняттях англійської мови з метою розвитку навичок усного, монологічного та діалогового мовлення; Розвитку зацікавленості до країни, мови до якої вивчаємо.
60439. Жінки і Україна 84.5 KB
  Познайомити учнів із життям та творчістю видатних українських жінок які зробили великий внесок у розвиток української культури; виховувати шанобливе ставлення до жінок як особистості почуття національної гордості любов до рідного краю; розвивати духовність.
60440. Ця чудова країна „Цирк” 59.5 KB
  Діти сьогоднішнє заняття незвичайне адже ви зустрінетеся з улюбленими циркачами більше дізнаєтесь про них що вони роблять які вони; зможете цікаво розповісти рідним друзям а може хтось з вас захоче стати циркачем і вже сьогодні вибере ким саме.
60441. У пошуках Новорічної зірки (Новорічне свято) 96.5 KB
  Мета: Викликати емоційне піднесення в очікуванні Новорічних свят. Розвивати вміння застосовувати свої знання та навички в нестандартних ситуаціях. Виховувати товариськість, наполегливість в досягненні мети, доброзичливість у стосунках, згуртованість.
60442. Народний живопис Полісся (Сценарій виховного заходу) 828 KB
  Вступне слово куратора: У складному переплетенні сучасних економічних соціальних педагогічних проблем цивілізації людство все частіше звертається до моралі гуманізму і культури вбачаючи в них реальний шлях свого виживання і майбутнього процвітання.
60443. Жизнь дается человеку только один раз 36 KB
  Учитель: Как приятно на вас дети смотреть какие вы красивые словно солнышко. Что помогает вам быть такими Дети высказывают свои мысли и делают вывод что это - здоровье. Сообщение темы Психологическая установка...