51330

Шифрование текста по ключу аддитивными методами (гаммированием)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на алгоритме RSA. Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на алгоритме RSA.

Русский

2014-02-09

86.14 KB

10 чел.

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на алгоритме RSA.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Лабораторная работа №6

Разраб.

Карецкий

Пров.

Смулаковский

Н. Контр.

Утв.

Шифрование текста по ключу аддитивными методами (гаммированием).

Лит.

Листов

3

КОГУ 59П-3

 

Ход работы:  

program RSA;

{$N+}

uses crt;

const min=100; max=200;

var p,q,d,Y:longint;

   n,m,e,cmp:comp;

   s,s2:string;

   i,j:integer;

   si,s3:array[1..255] of Longint;

procedure npoctbIe(var W:longint);

var simp:boolean;i:longint;

begin

repeat

W:=random(max-min)+min;

if W mod 2=0 then simp:=false

else  begin

simp:=true; i:=3;

while (i<=trunc(sqrt(W))) do begin

if trunc(W) mod i=0 then

simp:=false

else i:=i+2;

if not simp then break;

end; end;

until simp; end;

function B3aumHo(t:comp):longint;

var k:integer;i,Y2:longint;

   R,mx,mn:comp;b:boolean;

begin  k:=0;i:=0;

randomize;Y2:=Y;

repeat

R:=random(10000)+3000;

mn:=R; mx:=t;

if trunc(mn) mod 2<>0 then k:=2

else k:=1;

i:=1+k; b:=true;

while i<=trunc(mn) do begin

if (trunc(mn) mod i=0) and(trunc(mx) mod i=0) then

begin b:=false; break; end; i:=i+k; end;

until b;

B3aumHo:=trunc(R);

end;

function viE:comp;

var ee:comp;u:integer;

begin       u:=0; ee:=1;

while trunc(ee*d) mod trunc(M)<>1 do begin

ee:=ee+1; end; viE:=ee;

end;

function Vozstep(x,p2,n:longint):longint;

var y,x2:comp;

begin  Y:=1; x2:=x;

while p2<>0 do begin

if p2 mod 2<>0 then begin

y:=trunc(y)*x2; y:=trunc(y) mod n;

end;

x2:=x2*x2; x2:=trunc(x2) mod n;

p2:=p2 div 2;

end; vozstep:=trunc(y);

end;

begin   clrscr;

randomize;

Writeln('Шифрование RSA');

Write('Выбираются два простых числа  ');

npoctbIe(P);npoctbIe(Q);

Writeln('P=',p,'     Q=',q);

n:=p*q; m:=(p-1)*(q-1);

Writeln('Вычисляются числа N=P*Q  и  M=(P-1)*(Q-1)');

Writeln('N=',trunc(n),' M=',trunc(m));

Writeln('Выбирается число D, взаимно простое с M');

D:=B3aumHo(M); Writeln('D=',d);

Writeln('Рассчитывается Е');

E:=viE;Writeln('E=',trunc(E));

Writeln('Открытыe ключu D=',D,' и N=',trunc(N),',');

Writeln('3акрытый ключ Е=', trunc(e));

Writeln('Введите сообщение:');

readln(s);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Лабораторная работа №6

Writeln('Шифр:');

for i:=1 to length(s) do begin

si[i]:=0;

si[i]:=vozstep(ord(s[i]),D,trunc(n));

Write(si[i]);

end;writeln; Writeln('Расшифровка:');

for i:=1 to length(s) do

Write(chr(vozstep(si[i],trunc(E),trunc(n))));

readln;

end.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Лабораторная работа №6

 

Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на алгоритме RSA.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32620. Розрахунок конструктивної висоти сортувальної гірки на сортувальній станції 571.5 KB
  Профільна висота головної дільниці h1 встановлюється з урахуванням найбільшого використання допустимої швидкості входу Vвх розрахункового бігуна вагою 85 т ωо=05 Н кн. в уповільнювачах 1 ГП при сприятливих умовах скочування: де Vo – найбільша швидкість розпуску приймається 25 м с; g′ох – розрахунковий параметр для ОХ бігуна м с2; де g – прискорення вільного падіння 981 м с2; n – кількість осей бігуна ОХ 4; q – вага бігуна ОХ 85 т; hωо1 hск1 – питома робота сил опору основного і від стрілок та кривих в межах головного дільниці l1...
32621. Докладно описати питання щодо пасажирської технічної станції (ПТС): 1) призначення і класифікація; 2) основні пристрої; 3) основні операції, що виконують на станції; 4) умови застосування; 5) переваги та недоліки окремих ПТС 116.5 KB
  1 ПТС призначаються для переформування ремонту очищення і екіпірування пасажирських составів. Станції бувають крупні 1520 составів за добу і середні 815.20 составів. На технічних парках менше ніж 68 составів.
32622. Аналіз схем двосторонніх станцій с послідовним розташуванням основних парків. Описати системи гіркової автоматики 216.5 KB
  Для комплексної механізації і автоматизації процесу сортування вагонів сортувальні гірки обладнуються локальними системами автоматики ГАЦ ГПЗУ АРС АЗСР ТГЛ пристроями зв’язку телебачення сигналізації. Під час роботи в маршрутному режимі оператор натисканням кнопки яка відповідає номеру підгіркової колії встановлює маршрут для кожного відчепу перед розпуском його з гірки. Система АСУ РСГ дозволяє регулювати швидкість насуву і розпуску составів швидкість руху відчепів з гірки керувати маршрутами руху відчепів з контролем...
32623. Докладно описати такі питання: визначення спеціальної вантажної станції, спеціалізація спеціальних вантажних станцій,основні операції,які виконують на спеціалізованих вантажних станціях 677.5 KB
  Докладно описати такі питання: визначення спеціальної вантажної станції спеціалізація спеціальних вантажних станційосновні операціїякі виконують на спеціалізованих вантажних станціях. Спеціалізовані вантажні станції це вантажні станції що будуються в пунктах масової переробки однорідних вантажів і забезпечують ритмічність і потоковість обробки масових вантажів і прискорену обробку рухомого складу на станції ефективне використання вантажнорозвантажувальних механізмів і скорочення обсягу роботи сортувальних станцій за рахунок формування...
32624. Дати технічну характеристику колієпроводів 992.5 KB
  Минимальная длина путепроводной развязки в плане определяется в зависимости от радиуса кривой и угла пересечения. Рис 1 – К расчету путепроводной развязки в плане. Длина путепроводной развязки в плане должна быть не менее длины развязки в профиле Lnл Lпp Длина путепроводной развязки в профиле зависит от характера подходов. Минимальная длина развязки в профиле: Lпр=lпод0.
32625. Особливості проектування вузлових дільничних станцій (ВДС). Принципи розташування основних пристроїв на дільничних станціях 98 KB
  Докладно описати такі питання: особливості проектування вузлових дільничних станцій ВДС; принципи розташування основних пристроїв на дільничних станціях; розрахунок числа приймальновідправних колій на ВДС При проектировании УУС следует выполнять такие требования: 1 на подходах к станции должны предусматриваться развязки маршрутов в одном или в разных уровнях; 2 расположение главных путей на подходах к станции конструкции горловин должны обеспечивать одновременный прием и отправление поездов со...
32626. Описати принципи і особливості проектування залізничних вузлів великих і столичних міст 559.5 KB
  В генеральной схеме развития узла особенно тщательно должна быть проработана охрана окружающей среды бережного отношения к природным ресурсам минимального использования земель и угодий ценных для других отраслей хозяйства отдыха населения и дальнейшего развития жилищного строительства. При проектировании железнодорожных узлов необходимо руководствоваться следующими принципами: общая эффективность комплексная оптимизация концентрация децентрализация специализация сохранение равновесия и пропорциональности развития отдельных...
32627. Описати принцип роботи системи КГМ-РИЗТ, а також основні системні задачі комплексу, основні достоїнства та недоліки 2.91 MB
  ВАГОННЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ КЛЕЩЕВИДНОНАЖИМНОЙ ПОДЪЕМНЫЙ КНП5 Клещевиднонажимной подъемный двухрельсовый пневматический вагонный замедлитель используется преимущественно на спускной части сортировочных горок при новом строительстве и модернизации. Вагонный замедлитель КНП5 изготавливается пятизвенным шестисекционным. Вагонный замедлитель может имев следующие положения: отторможенное тормозная система занимает нижнее положение. Через вагонный замедлитель может пропускаться ся весь габаритный подвижной состав вагонного и локомотивного...