51340

РАБОТА С ОДНОМЕРНЫМИ МАССИВАМИ В ЯЗЫКЕ C

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Дано целое число N (>0). Сформировать и вывести целочисленный массив размера N, содержащий N первых положительных нечетных чисел: 1, 3, 5, . . . Алгоритм Текст программы

Русский

2014-02-09

117.69 KB

7 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний  інститут”

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Титульный лист заполняется на украинском языке Остальная часть отчета может быть как на украинском, так и на русском 

Лабораторна робота № 14

з дисципліни “Інформатика”

РАБОТА С ОДНОМЕРНЫМИ МАССИВАМИ В ЯЗЫКЕ C

ХАІ.503.519.01О.924.01

Виконав студент гр.519Б   Близнюк Б.О.Фамилия И.О. 

(№ групи) (П.І.Б.)

 

(підпис, дата)

Перевірив ст. викладач каф. 503

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Дужа В. В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

2013

Варианты для задания 1

Array1. Дано целое число N (>0). Сформировать и вывести целочисленный

массив размера N, содержащий N первых положительных нечетных чисел:

1, 3, 5, . . .

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int array [MAX];

 int n,i;

printf("Input number: ");

scanf("%i",&n);

 array[0]=1;

 for(i=1;i<n;i++)

{

 array[i]=array[i-1]+2;

}

 for(i=0;i<n;i++)

{

 printf("Array=%d\n",array[i]);

 }

 return 0;

}

Результат работы

Варианты для задания 2

1.  В  массиве  найти  наибольший  элемент.  Вывести  на  дисплей  полу-

ченное  значение.  После  этого  изменить  исходный  массив  следую-

щим  образом:  у  всех  элементов  массива,  расположенных  левее

максимального, изменить знак числа на противоположный. Вывести

на дисплей количество измененных элементов.  

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int vector [MAX];

 int n,i,max,index,k=0;

printf("Input size: ");

scanf("%d",&n);

printf("Elements of vectors [%d]:",n);

 for(i=0;i<n;i++)

 scanf("%i",& vector [i]);

max=vector [0];

 for(i=1;i<n;i++)

{

 if(vector[i]>max)

 { max=vector [i];

 index=i;

 }

}

printf("max=%i\n", max);

 for(i=index-1;i>=0;i--)

{

 vector[i]=-vector[i];

 k++;

 

}

 for(i=0;i<n;i++)

{

 printf("Vector=%d\n",vector[i]);

 }

printf("",k);

  return 0;

}

Результат работы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65213. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЕМЕНТАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА БУРОЗМІШУВАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ 411.5 KB
  Використовується також поліпшення властивостей ґрунтів з метою штучного збільшення їх міцності. Серед цих методів інєкційна цементація ґрунтів застосовується частіше за інші але вона ефективна лише для тріщинуватих скельних порід щебенів і крупних пісків.
65214. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ У ТЕХНОЛОГІЇ ОЛІЄЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ 514.5 KB
  Враховуючи зазначене вище удосконалення методів контролю показників безпеки в технології олієжирових виробництв розроблення перспективних методик та методів визначення органічних екотоксикантів пестицидів різних груп ПАВ консервантів та антиоксидантів...
65215. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ТА ПІСЛЯДІЇ ІНСЕКТИЦИДІВ НА КОМАХ–ФІТОФАГІВ 204.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виконувались такі завдання: оцінити порівняльну токсичність сучасних інсектицидів для комахфітофагів різних таксономічних груп; вивчити особливості фізіологічної післядії на комахфітофагів сучасних інсектицидів...
65216. Місцеве самоврядування як чинник розвитку сільських територій 173 KB
  Закріплене в Конституції України положення про визнання та підтримку державою місцевого самоврядування як права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення створює сприятливі умови для активізації діяльності його органів щодо забезпечення розвитку сільських територій.
65217. Нерівноважна термодинаміка мартенситних перетворень в сплавах з термічно та магнітоіндукованим ефектами пам’яті форми 1.24 MB
  Окрім бездифузійності та жорстких орієнаційних співвідношень було відмічено ще низку особливостей цього типу фазових перетворень: Пертворення розповсюджується на широку область температур верхня межа якої була названа мартенситною точкою...
65218. Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику 535.5 KB
  Сучасна технологія видобування соняшникової олії не передбачає отримання поряд з олією харчового шроту з високим вмістом білків що рівноцінні тваринним. Таким чином розробка технології комплексної переробки безлушпинного ядра насіння соняшнику з метою вилучення...
65219. Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки 278.5 KB
  Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.
65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...