51345

Рисование в C++ Builder

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Написать программу, рисующую изображение по заданному на занятии образцу. Задание для варианта – рисование дома.

Русский

2014-02-09

74 KB

25 чел.

Лабораторная работа 3

Рисование в C++ Builder

Выполнил: Шуклецов М.А.

 ФРТ, гр. 2106

Цель работы: Написать программу, рисующую изображение по заданному на занятии образцу. Задание для варианта – рисование дома.

Общий вид программы следующий:

Здесь мы видим следующие элементы управления:

«Рисовать» - собственно по нажатию на кнопку рисуется изображение

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

       : TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

//Рисование неба

Canvas->Brush->Color=(TColor)RGB(0,150,255);  //Выбор цвета пера

Canvas->FloodFill(Width/2,Height/2, NULL, fsBorder);  //Заполнение экрана цветом

// Рисование травы(Широкая линия)

Canvas->Pen->Color=(TColor)RGB(150,255,0);  

Canvas->Pen->Width=200;     //Толщина пера

Canvas->MoveTo(0,Height-100);    //Переместить перо в точку

 Canvas->LineTo(Width,Height-100);    //Провести линию до точки

 // Рисование дома

Canvas->Brush->Color=(TColor)RGB(255,0,0);

TRect tRect(Width/2,Height-200,200,200);   //tRect с координатами

Canvas->FillRect(tRect);     //заполнение tRect цветом

 //Рисование крыши(треугольник) через TPoint с заданием координат каждой точки

Canvas->Brush->Color=(TColor)RGB(255,0,0);

Canvas->Pen->Width=10;

TPoint tPoints[3];   //Объявление точек

tPoints[0].x = 150;   //Задание координат

tPoints[0].y = 200;

tPoints[1].x = 320;

tPoints[1].y = 50;

tPoints[2].x = 500;

 tPoints[2].y = 200;

tPoints[3].x = 150;

tPoints[3].y = 200;

  Canvas->Polyline(tPoints,3);  //Соединение точек

//Рисование солнца(круг)

Canvas->Brush->Style=bsHorizontal;    //Стиль пера

Canvas->Pen->Color = (TColor)RGB(255,255,0);

Canvas->Pen->Width=50;

Canvas->Arc(0,0,50,50,250,0,250,0);   //Рисование круга

}

//---------------------------------------------------------------------------

Вывод: Мы научились рисовать через Canvas на форме произвольные изображения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78588. Осінь. Рослини восени. Як тварини готуються до зими 72.5 KB
  Обладнання: таблиці ілюстрації осінь у парку у лісі на городі осінні листочки костюми Осені білочки їжачка корони місяців овочі та фрукти дари осені малюнки дітей. Під слова вчителя виходить дівчина Осінь розтрушує листочки Осінь хазяйнує скрізь куди не поглянь.
78589. Тварини взимку. Як зимують птахи? 121 KB
  Мета: формувати уявлення про світ птахів; вчити дітей здійснювати проектну діяльність на основі колективно вироблених завдань; розвивати творчий підхід до розвязання поставленої проблеми усне мовлення громадську та соціальну компетентності; виховувати любов до птахів прагнення не тільки спостерігати...
78590. ВОДОЁМЫ. РОДНИК 55 KB
  Формировать первичные знания, развивать стремление больше знать; ознакомив с литературой, вызвать желание больше читать, Заранее планируя свой выбор; учить умение высказывать свою точку зрения, опираясь на знания и опыт; воспитывать бережное отношение к водоемам, экономное использование пресной воды.
78591. Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо 78 KB
  Обладнання: карта України державні символи України картки для роботи в парах зошит Я і Україна кросворд ілюстрації з краєвидами Києва різнокольорові паперові квітки недомальовані смайлики. Люби шануй оберігай Усе що зветься Україна.
78592. Зовнішня будова рослин. Рослини - живі організми. Рослини - джерело поживних речовин і кисню на Землі 97.5 KB
  Поглибити поняття органів рослин; сформувати уявлення про значення кожного органу (кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням) для рослини, про особливості живлення і дихання рослин; уміння розрізняти органи рослин, називати їх; розвиток пізнавальних інтересів учнів...
78593. Кругообіг води в природі. Вода має бути чистою 155 KB
  Продовжити формувати поняття вода уявлення про умови перетворення води з одного стану в інший про кругообіг води в природі про необхідність бережного використання її. Обладнання: склянки з водою кусочки льоду скляна пляшка з замороженою водою; таблиця Кругообіг води в природі...
78594. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ТВАРИНИ» 44 KB
  Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про найбільші групи тварин, розвивати вміння порівнювати варини,класифікувати їх за суттєвими ознаками, встановлювати взаємозв’язки з неживою природою; розвивати спостережливість,вміння аналізувати, робити висновки; виховувати шанобливе ставлення до тварин.
78595. Значення ґрунту в природі і для людей. Охорона ґрунту 3.69 MB
  Мета: формувати уявлення про значення ґрунтів в природі та значення його для людей про шляхи забруднення і руйнування ґрунту про охорону і збереження ґрунту розвивати логічне мислення виховувати бережливе ставлення до природних багатств.
78596. Формы финансовой поддержки малых предприятий 30 KB
  Государственная поддержка малого предпринимательства реализуется по следующим направлениям: формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства; создание льготных условий использования государственных финансовых материальнотехнических и информационных ресурсов научнотехнических разработок и технологий; учреждение порядка регистрации субъектов малого предпринимательства лицензирования их деятельности сертификации их продукции предоставления статистической и бухгалтерской отчетности; поддержка...