51345

Рисование в C++ Builder

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Написать программу, рисующую изображение по заданному на занятии образцу. Задание для варианта – рисование дома.

Русский

2014-02-09

74 KB

16 чел.

Лабораторная работа 3

Рисование в C++ Builder

Выполнил: Шуклецов М.А.

 ФРТ, гр. 2106

Цель работы: Написать программу, рисующую изображение по заданному на занятии образцу. Задание для варианта – рисование дома.

Общий вид программы следующий:

Здесь мы видим следующие элементы управления:

«Рисовать» - собственно по нажатию на кнопку рисуется изображение

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

       : TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

//Рисование неба

Canvas->Brush->Color=(TColor)RGB(0,150,255);  //Выбор цвета пера

Canvas->FloodFill(Width/2,Height/2, NULL, fsBorder);  //Заполнение экрана цветом

// Рисование травы(Широкая линия)

Canvas->Pen->Color=(TColor)RGB(150,255,0);  

Canvas->Pen->Width=200;     //Толщина пера

Canvas->MoveTo(0,Height-100);    //Переместить перо в точку

 Canvas->LineTo(Width,Height-100);    //Провести линию до точки

 // Рисование дома

Canvas->Brush->Color=(TColor)RGB(255,0,0);

TRect tRect(Width/2,Height-200,200,200);   //tRect с координатами

Canvas->FillRect(tRect);     //заполнение tRect цветом

 //Рисование крыши(треугольник) через TPoint с заданием координат каждой точки

Canvas->Brush->Color=(TColor)RGB(255,0,0);

Canvas->Pen->Width=10;

TPoint tPoints[3];   //Объявление точек

tPoints[0].x = 150;   //Задание координат

tPoints[0].y = 200;

tPoints[1].x = 320;

tPoints[1].y = 50;

tPoints[2].x = 500;

 tPoints[2].y = 200;

tPoints[3].x = 150;

tPoints[3].y = 200;

  Canvas->Polyline(tPoints,3);  //Соединение точек

//Рисование солнца(круг)

Canvas->Brush->Style=bsHorizontal;    //Стиль пера

Canvas->Pen->Color = (TColor)RGB(255,255,0);

Canvas->Pen->Width=50;

Canvas->Arc(0,0,50,50,250,0,250,0);   //Рисование круга

}

//---------------------------------------------------------------------------

Вывод: Мы научились рисовать через Canvas на форме произвольные изображения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54886. Півник гарний є у мене 29.5 KB
  Вихователь пропонує дітям відгадати загадку: Що за красень на світанку Кукурікає на ганку В кого гарний гребінець Хто цей славний молодець півник Вихователь. Вихователь. Вихователь. Вихователь.
54887. Організація керування пізнавальною діяльністю студентів засобами інформаційно – комунікаційних технологій 43 KB
  При цьому він буде розміщений на одному лазерному компактдиску містити багатоваріантні завдання для перевірки знань в інтерактивному режимі для кожного рівня. Зміст визначається як відображення фрагменту навчальної дисципліни в тестовій формі форма як засіб звязку упорядкування елементів завдання. По формі всі відомі в теорії і практиці тестові завдання можна розділити на чотири основні групи. Якщо до завдань додаються готові відповіді на вибірзвичайноодин правильний а інші неправильні то такі завдання називаються завданнями з...
54888. ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ МИСТЕЦТВА 83.5 KB
  Творчість це не окрема сторона педагогічної праці а найсуттєвіша і найнеобхідніша її характеристика. Планування уроків мистецтва розкривають сутність саме творчого вчителя. У календарному плані вчителів зазначено дату тему та тип уроку передбачено усі види діяльності: сприймання інтерпретація творів музичного та...
54889. Дешифратори 355 KB
  Навчальна: ознайомити студентів з основними поняттями, призначенням та класифікацією дешифраторів, а також принципом побудови схем та їх умовним позначенням. Розвивальна: розвивати творчий підхід, логічне мислення, прагнення до активного засвоєння знань, вміння працювати в колективі, аналізувати та виділяти головне.
54890. Теории прибыли. Прибыль как доход от фактора предпринимательства 18.82 KB
  Доходами называются поступления от продажи экономических ресурсов и продукции. Доходы от экономических ресурсов (факторов производства) называют факторными доходами.
54891. Инвестиции: понятие и виды. Дисконтированная стоимость 22.55 KB
  Инвестиции - это вложения как в денежный, так и в реальный капитал. Они осуществляются в виде денежных средств, кредитов, ценных бумаг, а также вложений в движимое и недвижимое имущество, интеллектуальную собственность
54892. Экономические риски и неопределенность. Интерналии 19.24 KB
  Неопределенность — ситуация, не поддающаяся оценке, усложняющая выбор вариантов, поведение участников хозяйственной деятельности. Если вероятность ожидаемого события неизвестна, оно может развиваться и наступить различными способами.
54893. Страхование от рисков 20.6 KB
  Самыми распространенными видами страхования рисков являются следующие: - страхование строительных и пусконаладочных рисков; имущества, оборудования от поломок; жизни и здоровья топ-менеджеров; гражданской ответственности.
54894. Outdoor activities 46.5 KB
  You can take your seats. Let’ start our lesson. The topic of our lesson is “Outdoor activities. What can we do?” Слайд 1.Today we are going to identify outdoor activities, to practice telling somebody what you can or can’t do, to do many interesting task and of course, we’ll sing and play. Be attentive and active!