51346

Анимация в C++ Builder

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Написать программу, рисующую анимацию по заданному образцу. Общий вид программы следующий...

Русский

2014-02-09

73.5 KB

100 чел.

Лабораторная работа 1

Анимация в C++ Builder

Выполнил: Шуклецов М.А.

 ФРТ, гр. 2106

Цель работы: Написать программу, рисующую анимацию по заданному образцу.

Общий вид программы следующий:

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

Graphics::TBitmap *back;

Graphics::TBitmap *plane;

Graphics::TBitmap *man;

Graphics::TBitmap *ground;

int x,y;

int x1,y1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

       : TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

{

 back = new Graphics::TBitmap;   //Загрузка в память изображения

 back->LoadFromFile("sky.bmp");

 plane = new Graphics::TBitmap;

 plane->LoadFromFile("plane.bmp");

 plane->Transparent = true;   //Делает прозрачным белое поле вокруг изображения

 man = new Graphics::TBitmap;

 man->LoadFromFile("man.bmp");

 man->Transparent = true;

 ground = new Graphics::TBitmap;

 ground->LoadFromFile("ground.bmp");

 ground->Transparent = true;

 Image1->ClientHeight = back->Height;

 Image1->ClientWidth = back->Width;

 Form1->ClientWidth = back->Width;

 Form1->ClientHeight = back->Height;

 x = -60;

 y = 30;

 x1 = -60;

 y1 = 60;

 Timer1->Interval = 24;    //Задание интервала сброса таймера

 Timer1->Enabled = true;    //Включение таймера

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)

{

 if ((!back->Empty) && (!plane->Empty ) ){  //Первоначальная прорисовка

 Canvas->Draw(0,0,back);        

 Canvas->Draw(x,y,plane);       

 Canvas->Draw(0,0,back);        

 Canvas->Draw(250,180,man);    

 }

 else {

   Canvas->TextOut(10, 10, "Ошибка загрузки битовых образов");

   }

TRect r;       //Определение переменной типа TRect

 r = Rect(x, y, x+plane->Width, y+plane->Height);  //Задание координат прямоугольника

 Canvas->CopyRect(r, back->Canvas, r);   //Перенос образ изображения на канву

 x = x+1;      //Изменение координаты

 Canvas->Draw(x, y, plane);    //Прорисовка самолета

 if ( x > Form1->Width + plane->Width + 10)  //проверка выхода за границы области

 {

       x = -60;

 }

    r = Rect(x1, y1, x1+plane->Width, y1+plane->Height);

 Canvas->CopyRect(r, back->Canvas, r);

 x1 = x1+ 2;

 Canvas->Draw(x1, y1, plane);

 if ( x1 > Form1->Width + plane->Width + 10)

 {

       x1 = -60;

 }

}

//---------------------------------------------------------------------------

Вывод: Мы научились получать подобие анимации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53404. Розв’язування задач з використанням циклічних операторів 69.5 KB
  Мета: створити умови для формування навичок розвязування найпростіших задач що містять цикли використовуючи різні команди повторення; розвивати логічне мислення операторську культуру; продемонструвати виконання на компютері різних циклічних програм; виховувати працьовитість інтерес до предмета. Вправа Online Вибудуємо лінію ключових слів з теми Циклічні оператори Цикл повторення параметр циклдоки циклдо циклдля змінна лічильник оператор логічний вираз умова while repet begin end pscl програма виконання. На...
53405. Оформлення тексту в HTML – документі 234 KB
  Хід уроку Перед початком уроку на учнівські компютери та робоче місце вчителя має бути розміщено папки : Організаційний момент Актуалізація опорних знань Учитель пропонує учням виконати завдання âМагічний квадрат. Завдання має бути виведене на інтерактивну дошку а кожен учень повинен отримати картку з наступним текстом : Юний друже Для виконання даного завдання знайди файл що міститься за наступною адресою : C: Documents nd Settings Учень Рабочий стол HTML Урок _3 mgic. Бажаю успіху D O C T I T H B T B D L E H Y G T...
53406. Занимательная Информатика 57.5 KB
  Вопросы Мозг компьютера Процессор Устройство для запуска считывания информации с магнитных дисков Дисковод Устройство для распечатки информации на бумаге Принтер Лицо компьютера Монитор Наиболее распространенный манипулятор Мышь Устройство введения графической информации Сканер Устройство введения звуковой информации Микрофон Устройство для сохранения информации Память Устройство которое обеспечивает запись и считывание информации с магнитной ленты...
53407. Введення, редагування й форматування тексту 151.5 KB
  ОБЛАДНАННЯ: персональні компютери роздатковий матеріал таблиці Клавіатура Текстовий редактор MS Word. Заповнюють опитувальний лист: Підпишіть рисунок що зображує вікно ТП MS Word. Виберіть підкресліть із запропонованого списку можливості які надає ТП MS Word: створення і редагування текстів форматування абзаців створення таблиць вставка в текст обєктів інших програм форматування дисків форматування символів створення малюнків форматування сторінки друк документа копіювання дисків.
53408. Компьютерная среда и алгоритмы 47 KB
  Тема: Компьютерная среда и алгоритмы. Цель: закрепление и проверка знаний учащихся по теме Алгоритмы и изучение нового материала по теме Компьютерная среда Логомиры Задачи: Обучающая: усвоить понятие алгоритма компьютерная среда логомиры. Она называется Компьютерная среда и алгоритмы Напомните мне что такое алгоритм Правильно. Среда каждой программы имеет свои инструменты и допускает определённый набор действий которые можно выполнить.
53409. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Робота з редактором формул 651.5 KB
  Тому важливо оформити документ так щоб він гарно виглядав не тільки на екрані але й на аркуші паперу вміти правильно задати параметри сторінки. План Розмір сторінки поля. Орієнтація сторінки. Встановлення параметрів сторінки.
53410. Алгоритми та їх властивості 55 KB
  Алгоритми та їх властивості Епіграф до уроку: Коль кругом все будет мирно Так сидеть он будет смирно; Но лишь чуть со стороны Ожидать тебе войны Иль набега силы бранной Иль другой беды незваной Вмиг тогда мой петушок Приподымет гребешок Закричит и встрепенется И в то место обернется. Навчальна: дати поняття про алгоритм його властивості; навчити розпізнавати алгоритми навколо себе; вміти розрізняти правильно та неправильно сформульовані алгоритми; формувати цілісну уяву про картину всесвіту; формувати науковий світогляд;...
53411. оздание документов в текстовом процессоре 45 KB
  Задачи: помочь учащимся получить представление об офисном пакете OpenOffice познакомиться с возможностями программы Word научить основным операциям редактирования и форматирования текста в Word. Вопрос: Назовите этапы подготовки текстовых документов. Вопрос: Какие операции входят в процесс редактирования текстового документа Ответ: Исправление ошибок правописание удаление и добавление фрагментов.
53412. Кодирование 71 KB
  Прогнозируемые результаты: Дети познакомятся с новыми понятиям кодирование и декодирование. Дети научатся решать задачи при помощи кодирования и декодирования. № Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечания 1 Организационный момент Здравствуйте дети Меня зовут Алиса Андреевна.Что такое графыКак обозначаются графы Что такое круг Что такое точкаЧто такое стрелочки Дети называют тему.