51348

Разработка расширенного интерфейса программ: динамические объекты

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Создать программу, которая, в соответствии с выбранным в объекте ComboBox числом, будет динамически(!) создавать соответствующее число объектов типа TEdit. По нажатию на кнопку "Подсчёт", ваша программа должна посчитать сумму введённых в формы TEdit чисел и вывести их на экран в любой форме (например, в новый TEdit).

Русский

2014-02-09

52 KB

7 чел.

Лабораторная работа 6.

Разработка расширенного интерфейса программ: динамические объекты

Выполнил: Шуклецов М.А.

 ФРТ, гр. 2106

Цель работы: Создать программу, которая, в соответствии с выбранным в объекте ComboBox числом, будет динамически(!) создавать соответствующее число объектов типа TEdit. По нажатию на кнопку "Подсчёт", ваша программа должна посчитать сумму введённых в формы TEdit чисел и вывести их на экран в любой форме (например, в новый TEdit).

Общий вид программы следующий:

Здесь мы видим следующие элементы управления:

«Создать массив TEdit» - Создает массив из окон TEdit

«Подсчет результатов» - Считает сумму всех чисел введенных выше

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

       : TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

TEdit *edit[5];   //Резервирование памяти под элементы

       TButton *result_button;

       TEdit *result_field;

       int col=5;

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

for (int i=0; i<col; i++)   //Цикл создания 1 кнопки

       {

       edit[i] = new TEdit(this);  //Объявление 

       edit[i]->Parent = this;   //Расположение на этой форме

       edit[i]->Name = "Edit"+AnsiString(i); //Написание имени

       edit[i]->Height = 21;   //Размеры

       edit[i]->Width = 201;

       edit[i]->Left = 10;   //Положение У

       edit[i]->Top = 40+i * edit[i]->Height; //Положение Х

       edit[i]->Text = "0";   //Заполнение 0

       }

result_button = new TButton(this);

result_button->Parent = this;

result_button->Name = "Button2" ;

result_button->Width = 201;

result_button->Height = 25;

result_button->Left = 10;

result_button->Top = 145;

result_button->Caption = "Подсчет результатов";  //Надпись

 result_button->OnClick = Button2Click;   //Привязка действия к кнопке

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) //Действие по нажатию на кнопку 

{    int i=0, s=0;

       result_field = new TEdit(this);

       result_field = new TEdit(this);

       result_field->Parent = this;

       result_field->Name = "Edit10";

       result_field->Height = 21;

       result_field->Width = 201;

       result_field->Left = 10;

       result_field->Top = 170;

       for ( i=0; i<col; i++)   //Подсчет суммы

       { s=s+StrToInt(edit[i]->Text); }

       result_field->Text = IntToStr(s);

}

Вывод: Мы научились создавать объекты самостоятельно, и использовать их в работе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15493. Привід вантажопідйомних машин 77.5 KB
  ТЕМА: Привід вантажопідйомних машин Залежно від типу призначення і характеру роботи вантажопідйомної машини можуть бути використаний різний привід її механізмів. Привід вантажопідйомних машин класифікується за наступними ознаками: за виглядом вживаної руші...
15494. Дзень, дзень! Молот по зелізі!.. (про ковалів і ковальство в Підгайцях та дещо зі спогадів) 145 KB
  Дзень дзень Молот по зелізі.. про ковалів і ковальство в Підгайцях та дещо зі спогадів Про ковальство і ковалів вочевидь треба писати як кажуть старі галичани на ширшу скалю тобто не тільки писати але й досліджувати значно більше і глибше. Так наприклад велики
15495. ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ НА ПІДГАЄЧЧИНІ 139 KB
  Степан КОЛОДНИЦЬКИЙ Богдан МЕЛЬНИЧУК ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ НА ПІДГАЄЧЧИНІ До вибуху Першої світової війни Підгаєччина належала до одного із краще зорганізованих повітів Східної Галичини а це – завдяки енергійному єдиному в той час адвокат...
15496. Аналіз статей з інноваційного маркетингу 70 KB
  В даній статті автор розглядає та порівнює тенденції інноваційного розвитку в Україні та за кордоном. При цьому, в закордонному інноваційному процесі спостерігаються такі особливості...
15497. Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 22.75 KB
  Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 Андрусівський сепаратний договір Андрусівський мир угода між Московським царством і Польщею за спиною України про припинення війни підписана 30 січня 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 135 років. Угода стала заве
15498. Античні міста Північного Причорномор'я 14.88 KB
  Античні міста Північного Причорноморя Грецькі міста й селища виникли в Причорноморї під час Великої грецької колонізації у VIII VI ст. до н. е. Причини виникнення колоній полягали в перенаселенні Греції нестачі земель придатних для хліборобства пошуках джерел сировини...
15499. Антропогенез 13.81 KB
  Кістки найдавніших у Європі людських істот знайдені у Вертешселеш Угорщина та Гейдельберзі Німеччина належали пітекантропам. Приблизно в цей самий час можливо трохи пізніше пращури людини зявляються на теренах України. Як відомо в усі історичні епохи Північ Євразі
15500. Українсько-московський договір. Березневі статті 1654 року – історико-юридична та історична оцінка 19.79 KB
  Українськомосковський договір. Березневі статті 1654 року – історикоюридична та історична оцінка Схожі матеріали УкраїнськоМосковська угода 1654 р УкраїнськоМосковський договір 1654 р Козацька делегація привезл...
15501. Давні літописи про походження Київської Русі 26.64 KB
  Давні літописи про походження Київської Русі Найдавніший руський літопис – Повість минулих літ заснування державності на східнослов’янських теренах приписує норманам варягам яких звали русь. Запросили їх княжити і володіти ними племена чудь словени кривичі...