51348

Разработка расширенного интерфейса программ: динамические объекты

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Создать программу, которая, в соответствии с выбранным в объекте ComboBox числом, будет динамически(!) создавать соответствующее число объектов типа TEdit. По нажатию на кнопку "Подсчёт", ваша программа должна посчитать сумму введённых в формы TEdit чисел и вывести их на экран в любой форме (например, в новый TEdit).

Русский

2014-02-09

52 KB

8 чел.

Лабораторная работа 6.

Разработка расширенного интерфейса программ: динамические объекты

Выполнил: Шуклецов М.А.

 ФРТ, гр. 2106

Цель работы: Создать программу, которая, в соответствии с выбранным в объекте ComboBox числом, будет динамически(!) создавать соответствующее число объектов типа TEdit. По нажатию на кнопку "Подсчёт", ваша программа должна посчитать сумму введённых в формы TEdit чисел и вывести их на экран в любой форме (например, в новый TEdit).

Общий вид программы следующий:

Здесь мы видим следующие элементы управления:

«Создать массив TEdit» - Создает массив из окон TEdit

«Подсчет результатов» - Считает сумму всех чисел введенных выше

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

       : TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

TEdit *edit[5];   //Резервирование памяти под элементы

       TButton *result_button;

       TEdit *result_field;

       int col=5;

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

for (int i=0; i<col; i++)   //Цикл создания 1 кнопки

       {

       edit[i] = new TEdit(this);  //Объявление 

       edit[i]->Parent = this;   //Расположение на этой форме

       edit[i]->Name = "Edit"+AnsiString(i); //Написание имени

       edit[i]->Height = 21;   //Размеры

       edit[i]->Width = 201;

       edit[i]->Left = 10;   //Положение У

       edit[i]->Top = 40+i * edit[i]->Height; //Положение Х

       edit[i]->Text = "0";   //Заполнение 0

       }

result_button = new TButton(this);

result_button->Parent = this;

result_button->Name = "Button2" ;

result_button->Width = 201;

result_button->Height = 25;

result_button->Left = 10;

result_button->Top = 145;

result_button->Caption = "Подсчет результатов";  //Надпись

 result_button->OnClick = Button2Click;   //Привязка действия к кнопке

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) //Действие по нажатию на кнопку 

{    int i=0, s=0;

       result_field = new TEdit(this);

       result_field = new TEdit(this);

       result_field->Parent = this;

       result_field->Name = "Edit10";

       result_field->Height = 21;

       result_field->Width = 201;

       result_field->Left = 10;

       result_field->Top = 170;

       for ( i=0; i<col; i++)   //Подсчет суммы

       { s=s+StrToInt(edit[i]->Text); }

       result_field->Text = IntToStr(s);

}

Вывод: Мы научились создавать объекты самостоятельно, и использовать их в работе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15454. Соціально-економічний ї політичний устрій Київської Русі 29.5 KB
  Соціально-економічний ї політичний устрій Київської Русі Київська Русь започаткувала феодальний період в історії народів Східної Європи які не знали рабовласницької формації. Феодалізм зароджувався у них на основі первіснообщинного ладу. Головною особливістю ран...
15455. Причини та наслідки занепаду Київської Руcі 32 KB
  Причини та наслідки занепаду Київської Руcі. XIIXIII століття на Русі увійшли в історію як період феодальної роздробленості. По смерті великого князя київського Мстислава сина Володимира Мономаха Київська Русь розпадається на багато князівств і земель. Поза сум...
15456. Формування Галицько-Волинського князівства. Суспільні відносини в державі 39.5 KB
  Формування ГалицькоВолинського князівства. Суспільні відносини в державі. Серед руських князівств найбільшими були РостовоСуздальське ПолоцькоМінське і ГалицькоВолинське князівство. Київ став стольним містом Київської землі яка займала територію Середнього...
15457. Діяльність князів Романа і Данила. Розквіт Галицько-Волинського князівства 31.5 KB
  Діяльність князів Романа і Данила. Розквіт ГалицькоВолинського князівства. Обєднання Галичини й Волині Правління Романа Мстиславича Скориставшись смертю у 1199 р. останнього представника династії Ростиславичів Володимира Ярославича Роман Мстиславич спи...
15458. Зовнішня політика та значення Галицько-Волинської держави 40.5 KB
  Зовнішня політика та значення ГалицькоВолинської держави. По смерті Ярослава Мудрого з початком феодальної роздробленості Галицьке князівство відокремилося від Києва. Першими галицькими князями були нащадки онуків Ярослава Мудрого Ростиславичі а на Волині Мстисла...
15459. Шляхи та причини входження українських земель до Великого князівства Литовського, мовний та культурно-релігійний склад держави 40.5 KB
  Шляхи та причини входження українських земель до Великого князівства Литовського мовний та культурнорелігійний склад держави. В 40х роках ХІV ст. українські землі зазнали розчленування. Після війни 13511352 рр. між Польщею і Литвою Галичина залишилась під владою Польщі а Бе...
15460. Кревська унія 37.5 KB
  Кревська унія. У XIV ст. українські землі роздроблені на окремі князівства й ослаблені зопотоординським ігом підпали під владу кількох феодальних держав. Після смерті 1340 р. галицьковолинського князя Юрія II Польща й Угорщина напали на Галичину яка внаслідок довгої та
15461. Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та стан справ в українських землях після унії 35 KB
  Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та стан справ в українських землях після унії. Польські феодали почали наступ на українські землі відразу після монголотатарської навали. Особливо активізувався цей процес у другій половині XVI першій чверт...
15462. Загарбання турками і татарами Південної України і їх наслідки на інші українські землі (друга половина 15 ст.) 27 KB
  Загарбання турками і татарами Південної України і їх наслідки на інші українські землі друга половина 15 ст. Середина XIV ст. стала початком розпаду Золотої Орди. Нескінченні чвари та суперечки суттєво ослабили центральну владу посилили відценіроеі тенденції в Орді що ...