51372

РАБОТА С МАТРИЦАМИ В ЯЗЫКЕ C

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить: Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использование следующих функций: 1) функция формирования матрицы, предусмотреть формирование матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных чисел;

Русский

2014-02-10

120.29 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний  інститут”

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Титульный лист заполняется на украинском языке Остальная часть отчета может быть как на украинском, так и на русском 

Лабораторна робота № 15

з дисципліни “Інформатика”

РАБОТА С Матрицами В ЯЗЫКЕ C

ХАІ.503.519.01О.924.01

Виконав студент гр.519Б   Близнюк Б.О.Фамилия И.О. 

(№ групи) (П.І.Б.)

 

(підпис, дата)

Перевірив ст. викладач каф. 503

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Дужа В. В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

2013

Задание 1

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить:

 Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использова-

ние следующих функций:

1) функция  формирования  матрицы,  предусмотреть  формирование

матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных

чисел;

2) функция вывода исходной матрицы;

3) функция вычисления в соответствии с заданным вариантом.

 Текст  программы.

 Тестовые наборы.

Варианты для задания 1

1.  Найти,  сколько  положительных  элементов содержит данная  матрица  в

каждой  строке,  а  также  среднее  арифметическое  неотрицательных

элементов матрицы.

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<time.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mas[MAX][MAX];

 int ns,nc;

 int sum=0,s=0;

 int k=0,kil=0;

 float ser_ar=0;

printf("number of rows: ");

scanf("%d",&ns);

printf("number of columns: ");

scanf("%d",&nc);

 srand( (unsigned)time( NULL ) );

  for (int i = 0; i<ns; i++)

     for (int j = 0; j<nc; j++)

      mas[i][j] = rand()%(ns*nc);

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  printf("%d",mas[i][j]);

  printf(" ");

 }

  printf("\n");

}

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  if(mas[i][j]>0)

  {

   sum=sum+mas[i][j];

   kil++;

  }

 }

 s=s+sum;

 k=k+kil;

 printf("\n numbers of positive elements in each row %d\n",kil);

 sum=0;

 kil=0;

}

ser_ar=(float)s/k;

printf("\n numbers of positive elements matricy %d\n",k);

printf("Ser_ar=%.2f\n",ser_ar);

return 0;

}

Результат работы

Задание 2

В заданиях на формирование матрицы предполагается, что размер резуль-

тирующей матрицы не превосходит 10 * 10.

Matrix1. Даны целые положительные числа M и N. Сформировать целочислен-

ную матрицу размера M Ч N, у которой все элементы I-й строки имеют

значение 10·I (I = 1, . . ., M).

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mt [MAX][MAX];

 int nr,nc,i,j,k;

 int sum=0;

 printf("Input size: ");

scanf("%i%i",&nr,&nc);

printf("Elements of matricy [%i*%i]:\n",nr,nc);

 

 

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

 {   

  

  mt[i][j]=10*i;

 }

 

}

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

{

 printf("%d",mt[i][j]);

 printf(" ");

}

  printf("\n");

}

return 0;

}

Результат работы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58915. Повторення та узагальнення вивченого про числівник 131 KB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань Міжпредметні звязки: українська мова географія рідного краю історія біологія Форма проведення: урок подорож Форми роботи: індивідуальна парна групова колективна...
58916. Всьому початок є любов 124.5 KB
  Мета: удосконалювати вміння учнів писати твірроздум; подати відомості про мораль та етику; розвивати вміння дітей правильно чітко послідовно висловлюватися самостійно працювати з додатковою літературою добирати й систематизовувати матеріал для твору реалізовувати власний задум...
58917. Підвищення зацікавленості та мотивації навчання учнів 5 – 6 класів на уроках української мови через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій 93 KB
  Результативність реалізації навчальної мети свідомість міцність і глибина знань учнів з української мови перебуває у прямій залежності від активної зацікавленості предметом бажання знати його тобто від рівня мотивації учнів до вивчення предмету.
58918. Прикметники-антоніми 47 KB
  Мета ознайомити учнів з прикметниками із антонімічним значенням; розвивати увагу память мислення звязне мовлення учнів; розширювати словниковий запас слів; виховувати любов до праці. Що ви можете сказати про слова великої малийАнтоніми.
58919. Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення 63 KB
  Мета: поглибити знання учнів про дієприкметники пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками правила їх творення; формувати вміння розрізняти активні і пасивні дієприкметники утворювати їх правильно писати дієприкметникові суфікси...
58920. Головні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні. Складання речень за малюнками 41.5 KB
  Мета: дати дітям поняття про головні і другорядні члени речення. Що таке речення Що виражає речення Які види речень за метою висловлювання ви знаєте Що називається розповідним реченням Які знаки ставляться в кінці розповідного речення Приклад.
58921. Загальне поняття про іменник. Іменники – назви істот і неістот 35 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, познайомити з іменниками – назвами істот і неістот, учити розрізняти їх за характерними ознаками; розвивати вміння класифікувати предмети; розвивати мовлення...
58922. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 88 KB
  Розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідомість дух патріотизму сприяти утвердженню демократичних ідеалів.