51372

РАБОТА С МАТРИЦАМИ В ЯЗЫКЕ C

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить: Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использование следующих функций: 1) функция формирования матрицы, предусмотреть формирование матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных чисел;

Русский

2014-02-10

120.29 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний  інститут”

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Титульный лист заполняется на украинском языке Остальная часть отчета может быть как на украинском, так и на русском 

Лабораторна робота № 15

з дисципліни “Інформатика”

РАБОТА С Матрицами В ЯЗЫКЕ C

ХАІ.503.519.01О.924.01

Виконав студент гр.519Б   Близнюк Б.О.Фамилия И.О. 

(№ групи) (П.І.Б.)

 

(підпис, дата)

Перевірив ст. викладач каф. 503

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Дужа В. В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

2013

Задание 1

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить:

 Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использова-

ние следующих функций:

1) функция  формирования  матрицы,  предусмотреть  формирование

матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных

чисел;

2) функция вывода исходной матрицы;

3) функция вычисления в соответствии с заданным вариантом.

 Текст  программы.

 Тестовые наборы.

Варианты для задания 1

1.  Найти,  сколько  положительных  элементов содержит данная  матрица  в

каждой  строке,  а  также  среднее  арифметическое  неотрицательных

элементов матрицы.

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<time.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mas[MAX][MAX];

 int ns,nc;

 int sum=0,s=0;

 int k=0,kil=0;

 float ser_ar=0;

printf("number of rows: ");

scanf("%d",&ns);

printf("number of columns: ");

scanf("%d",&nc);

 srand( (unsigned)time( NULL ) );

  for (int i = 0; i<ns; i++)

     for (int j = 0; j<nc; j++)

      mas[i][j] = rand()%(ns*nc);

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  printf("%d",mas[i][j]);

  printf(" ");

 }

  printf("\n");

}

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  if(mas[i][j]>0)

  {

   sum=sum+mas[i][j];

   kil++;

  }

 }

 s=s+sum;

 k=k+kil;

 printf("\n numbers of positive elements in each row %d\n",kil);

 sum=0;

 kil=0;

}

ser_ar=(float)s/k;

printf("\n numbers of positive elements matricy %d\n",k);

printf("Ser_ar=%.2f\n",ser_ar);

return 0;

}

Результат работы

Задание 2

В заданиях на формирование матрицы предполагается, что размер резуль-

тирующей матрицы не превосходит 10 * 10.

Matrix1. Даны целые положительные числа M и N. Сформировать целочислен-

ную матрицу размера M Ч N, у которой все элементы I-й строки имеют

значение 10·I (I = 1, . . ., M).

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mt [MAX][MAX];

 int nr,nc,i,j,k;

 int sum=0;

 printf("Input size: ");

scanf("%i%i",&nr,&nc);

printf("Elements of matricy [%i*%i]:\n",nr,nc);

 

 

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

 {   

  

  mt[i][j]=10*i;

 }

 

}

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

{

 printf("%d",mt[i][j]);

 printf(" ");

}

  printf("\n");

}

return 0;

}

Результат работы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68133. Сумісні та несумісні поняття. Завдання для повторення 84.5 KB
  Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про поняття про сумісні та несумісні поняття вдосконалювати вміння учнів розв’язувати логічні завдання розвивати логічне мислення кмітливість увагу пам’ять уяву; виховувати любов до тварин пробуджувати пізнавальний інтерес до всього живого формувати самоосвітні...
68136. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 188 KB
  Результативність та ефективність функціонування системи вищої освіти України на початку ХХІ століття забезпечуватиметься тільки у випадку, коли її не зв’язуватимуть вирішенням тимчасових завдань, породжених економіко-політичною нестабільністю, демографічною кризою, соціокультурним вакуумом.
68137. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ЯКОСТІ І ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ПРЯНИКІВ ПОЛІПШЕНОГО СКЛАДУ 5.06 MB
  Основна сировина для пряників не забезпечує високої харчової і біологічної цінності готової продукції. Для оптимізації складу і поліпшення споживних властивостей пряників важливим завданням постає раціональне поєднання різних видів сировини натурального походження.
68138. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПОЖЕЖ НАФТОПРОДУКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 318 KB
  Аналіз статистики аварій на залізничному транспорті пов’язаних з пожежами показує що близько 80 складають пожежі нафтопродуктів. Такі пожежі характеризуються підвищеною складністю викликаною скупченням легкозаймистих і горючих рідин і небезпекою поширення пожежі на сусідні цистерни.
68139. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ 171.5 KB
  До них відносяться в першу чергу сфери діяльності суб’єктів природних монополій: транспортування газу по трубопроводах; послуги з передачі електричної і теплової енергії; залізничні перевезення; послуги транспортних терміналів портів аеропортів. Відносини між державою і суб'єктами природних монополій мають величезне значення.
68140. Морфологічні особливості дифузної нейроендокринної системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті 208 KB
  В останні роки встановлено що після резекції тонкої кишки значну функцію нейроендокринної регуляції бере на себе товста кишка Jeppesen P. Визначені загальні закономірності структурнофункціональної організації ендокринного апарату слизової оболонки тонкої кишки...
68141. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.11 MB
  Геосистема річкового басейну є найбільш чутливим індикатором змін довкілля та значною мірою відображає його стан що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Лише за комплексного й глибокого вивчення можливі науково обґрунтовані аналіз і прогнозування стану...