51372

РАБОТА С МАТРИЦАМИ В ЯЗЫКЕ C

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить: Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использование следующих функций: 1) функция формирования матрицы, предусмотреть формирование матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных чисел;

Русский

2014-02-10

120.29 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний  інститут”

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Титульный лист заполняется на украинском языке Остальная часть отчета может быть как на украинском, так и на русском 

Лабораторна робота № 15

з дисципліни “Інформатика”

РАБОТА С Матрицами В ЯЗЫКЕ C

ХАІ.503.519.01О.924.01

Виконав студент гр.519Б   Близнюк Б.О.Фамилия И.О. 

(№ групи) (П.І.Б.)

 

(підпис, дата)

Перевірив ст. викладач каф. 503

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Дужа В. В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

2013

Задание 1

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить:

 Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использова-

ние следующих функций:

1) функция  формирования  матрицы,  предусмотреть  формирование

матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных

чисел;

2) функция вывода исходной матрицы;

3) функция вычисления в соответствии с заданным вариантом.

 Текст  программы.

 Тестовые наборы.

Варианты для задания 1

1.  Найти,  сколько  положительных  элементов содержит данная  матрица  в

каждой  строке,  а  также  среднее  арифметическое  неотрицательных

элементов матрицы.

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<time.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mas[MAX][MAX];

 int ns,nc;

 int sum=0,s=0;

 int k=0,kil=0;

 float ser_ar=0;

printf("number of rows: ");

scanf("%d",&ns);

printf("number of columns: ");

scanf("%d",&nc);

 srand( (unsigned)time( NULL ) );

  for (int i = 0; i<ns; i++)

     for (int j = 0; j<nc; j++)

      mas[i][j] = rand()%(ns*nc);

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  printf("%d",mas[i][j]);

  printf(" ");

 }

  printf("\n");

}

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  if(mas[i][j]>0)

  {

   sum=sum+mas[i][j];

   kil++;

  }

 }

 s=s+sum;

 k=k+kil;

 printf("\n numbers of positive elements in each row %d\n",kil);

 sum=0;

 kil=0;

}

ser_ar=(float)s/k;

printf("\n numbers of positive elements matricy %d\n",k);

printf("Ser_ar=%.2f\n",ser_ar);

return 0;

}

Результат работы

Задание 2

В заданиях на формирование матрицы предполагается, что размер резуль-

тирующей матрицы не превосходит 10 * 10.

Matrix1. Даны целые положительные числа M и N. Сформировать целочислен-

ную матрицу размера M Ч N, у которой все элементы I-й строки имеют

значение 10·I (I = 1, . . ., M).

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mt [MAX][MAX];

 int nr,nc,i,j,k;

 int sum=0;

 printf("Input size: ");

scanf("%i%i",&nr,&nc);

printf("Elements of matricy [%i*%i]:\n",nr,nc);

 

 

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

 {   

  

  mt[i][j]=10*i;

 }

 

}

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

{

 printf("%d",mt[i][j]);

 printf(" ");

}

  printf("\n");

}

return 0;

}

Результат работы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19594. Методи проектування. Художнє конструювання виробів 51.5 KB
  Тема 1.2: Методи проектування. Художнє конструювання виробів. Мета: Навчальна: сформувати знання з даної теми. Виховна: виховувати в учнів культуру праці. Розвиваюча: розвивати у школярів спеціальні здібності сприяти розвитку технічного мислення. Об’...
19595. Вивчення універсального осцилографу С1-73 2.29 MB
  Універсальний осцилограф, призначений для вивчення форм електронних сигналів в діапазоні частот 0 – 5 МГц шляхом візуального спостереження и вимірювання їх амплітуд у діапазоні 0,02 – 120 В, часових інтервалів від 0,4 10-6 до 0,5 с.
19596. Ручні інструменти для нанесення фарб та лаків 221 KB
  Ручні інструменти для нанесення фарб та лаків. Лакофарбові матеріали на підготовлену поверхню наносять вручну пензлями а механізовано розпиленням наливом зануренням та на вальцових верстатах. Для ручного нанесення фарб на поверхню деревини застосовують різном
19597. Вивчення вимірювальних генераторів 4.05 MB
  Генератор Г3-112 – джерело низькочастотних синусоїдальних та прямокутних сигналів. Діапазон частот: від 10 Гц до 10 МГц для синусоїдального сигналу та від 10 Гц до 1 МГц для меандру
19598. Технологія як перетворююча діяльність людини 26.54 KB
  Урок 1. Вступне заняття. Технологія як перетворююча діяльність людини 1 год. Мета уроку. Засвоєння знань про техніку технології основні види технологічної діяльності правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку у шкільній майстерні. Розвивати пам'ять. Вихову
19600. Об’єкти технологічної діяльності 28.99 KB
  Урок 2. Об’єкти технологічної діяльності 1 год. Мета уроку. Засвоєння знань про об’єкти технологічної діяльності метод фантазування як засіб створення об’єктів технологічної діяльності показники якості виробу; види виробів з фанери. Формування вмінь здійснювати по
19601. Художнє конструювання виробу. Урок 276.33 KB
  Художнє конструювання виробу. Мета уроку. Засвоєння знань про етапи проектування ескіз технічний опис макет креслення шаблони; формування вмінь застосовувати метод фантазування виконувати ескізне конструювання. Розвивати окомір точність під час в...
19602. Технічне конструювання 163.8 KB
  Урок 4. Технічне конструювання 1 год. Мета уроку. Засвоєння знань про технічний рисунок креслення типи ліній нанесення розмірів застосування масштабу умовні позначення. Формування вмінь користуватися креслярським інструментом наносити розміри на кресленні. Вих...