51372

РАБОТА С МАТРИЦАМИ В ЯЗЫКЕ C

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить: Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использование следующих функций: 1) функция формирования матрицы, предусмотреть формирование матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных чисел;

Русский

2014-02-10

120.29 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний  інститут”

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Титульный лист заполняется на украинском языке Остальная часть отчета может быть как на украинском, так и на русском 

Лабораторна робота № 15

з дисципліни “Інформатика”

РАБОТА С Матрицами В ЯЗЫКЕ C

ХАІ.503.519.01О.924.01

Виконав студент гр.519Б   Близнюк Б.О.Фамилия И.О. 

(№ групи) (П.І.Б.)

 

(підпис, дата)

Перевірив ст. викладач каф. 503

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Дужа В. В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

2013

Задание 1

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить:

 Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использова-

ние следующих функций:

1) функция  формирования  матрицы,  предусмотреть  формирование

матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных

чисел;

2) функция вывода исходной матрицы;

3) функция вычисления в соответствии с заданным вариантом.

 Текст  программы.

 Тестовые наборы.

Варианты для задания 1

1.  Найти,  сколько  положительных  элементов содержит данная  матрица  в

каждой  строке,  а  также  среднее  арифметическое  неотрицательных

элементов матрицы.

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<time.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mas[MAX][MAX];

 int ns,nc;

 int sum=0,s=0;

 int k=0,kil=0;

 float ser_ar=0;

printf("number of rows: ");

scanf("%d",&ns);

printf("number of columns: ");

scanf("%d",&nc);

 srand( (unsigned)time( NULL ) );

  for (int i = 0; i<ns; i++)

     for (int j = 0; j<nc; j++)

      mas[i][j] = rand()%(ns*nc);

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  printf("%d",mas[i][j]);

  printf(" ");

 }

  printf("\n");

}

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  if(mas[i][j]>0)

  {

   sum=sum+mas[i][j];

   kil++;

  }

 }

 s=s+sum;

 k=k+kil;

 printf("\n numbers of positive elements in each row %d\n",kil);

 sum=0;

 kil=0;

}

ser_ar=(float)s/k;

printf("\n numbers of positive elements matricy %d\n",k);

printf("Ser_ar=%.2f\n",ser_ar);

return 0;

}

Результат работы

Задание 2

В заданиях на формирование матрицы предполагается, что размер резуль-

тирующей матрицы не превосходит 10 * 10.

Matrix1. Даны целые положительные числа M и N. Сформировать целочислен-

ную матрицу размера M Ч N, у которой все элементы I-й строки имеют

значение 10·I (I = 1, . . ., M).

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mt [MAX][MAX];

 int nr,nc,i,j,k;

 int sum=0;

 printf("Input size: ");

scanf("%i%i",&nr,&nc);

printf("Elements of matricy [%i*%i]:\n",nr,nc);

 

 

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

 {   

  

  mt[i][j]=10*i;

 }

 

}

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

{

 printf("%d",mt[i][j]);

 printf(" ");

}

  printf("\n");

}

return 0;

}

Результат работы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21087. Экологизация научно-технического прогресса 82 KB
  Общественные и государственные интересы Интересы потребителей Интересы производителей Рынок экологических инноваций Вторичный рынок экологических товаров Первичный рынок экологических разработок Спрос Предложение Спрос Предложение Мотивационный механизм потребления экологических товаров 1 Мотивационный механизм производства экологических товаров 2 Мотивационный механизм внедрения инновационных разработок 3 Мотивационный механизм разработки инновационных проектов 4 Тема 8: Экологизация научнотехнического прогресса...
21088. Розвиток освіти у XIX - на початку XX ст 22.7 KB
  Було затверджено чотири типи шкіл: парафіяльні повітові губернські гімназії університети. Проміжне становище між гімназіями та університетами займали ліцеї яких на Україні було три: Рішельєвський в Одесі з 1817 p. стало заснування на східноукраїнських землях університетів які завдяки загальноєвропейській реформі університетської освіти швидко почали відігравати велику роль у культурному житті в розвитку науки. Перший університет на українських землях у складі Російської імперії засновано 1805 р.
21089. Розвиток науки у XIX - на початку XX ст 20.63 KB
  Всебічно обдарованим і феноменально працездатним був перший ректор Київського університету М. У розвиток філософської та філологічної наук суттєвий внесок зробив перший ректор Харківського університету І. Засновником вітчизняного слов’янознавства був професор Харківського університету І. ректором Харківського університету був Т.
21090. Розвиток літератури у XIX - на початку XX ст 27.79 KB
  Цей бурлескнотравестійний твір є однією з найбільш талановитих переробок поеми римського поета Вергілія в якій автор подав панорамну картину українського народного життя. Обидва письменники були визначними організаторами театрального життя першої половини XIX ст. Поетизація Гоголем українського життя і національного характеру романтичне зображення минулого українського народу сприяли широкому зацікавленню історією та етнографією України збуджували патріотичні почуття і стверджували гуманістичні цінності в українській культурі. Величні...
21091. Архітектура XIX - початку XX ст 15.03 KB
  У класицистичній манері будуються численні споруди в західноукраїнських містах. Романтичний настрій створювався не так самою архітектурою скільки природним оточенням споруд. На формі споруд позначилося впровадження нових будівельних матеріалів і технологій. До української культури на віки увійшли такі архітектурні споруди як Одеський та Львівський оперні театри Г.
21092. Образотворче мистецтво XIX–початку XX ст 24.18 KB
  Художники ніби намагаються стерти межі між класицизмом і романтизмом досягаючи при цьому значних успіхів у торуванні шляхів до цілком реалістичного живопису. Розширення меж тематичного арсеналу портретного живопису вже у другій половині XIX ст. Розвиткові живопису в Україні XIX ст. Соколов справжнім шедевром пізньоромантичного живопису є його картина Дівчата ворожать уночі проти Івана Купала з двома центрами освітлення маленьким каганцем і яскравим повним місяцем які надзвичайно виразно окреслюють постаті групи дівчат у човні.
21093. Музика і театральне мистецтво XIX - початку XX ст 18.06 KB
  Опинившись у залежності від російського субкультурного середовища народна українська музична культура дещо законсервувалася у своєму розвитку більше того у вжитку з’являються непритаманні українській музичній культурі містечкові романси казармені пісні тощо. у професійній музиці з’являються перші симфонічні твори Українська симфонія і симфонія сольмінор з Козачком невідомих авторів. Невід’ємною складовою національного театру була українська музика. Українська професійна музична школа спиралася на здобутки як української так і...
21094. Розвиток культури у добу Національно-демократичної революції (1917 - 1920 рр.) 18.88 KB
  Політика Тимчасового уряду в галузі народної освіти була демократичнішою ніж царського уряду і тому вже в березні 1917 р. Справжнім виразником інтересів українського громадянства і учительства у справі освіти стала Центральна Рада – представницький політичний орган українського народу утворений 7 березня 1917 р. Велику підтримку і допомогу надавали їй українські громадянські організації: товариство шкільної освіти учительські організації товариство Просвіта. було створено Генеральний секретаріат міністерство народної освіти який...
21095. Національне відродження 20-х рр. XX ст 24.41 KB
  громадянська війна в Україні закінчилася. Відомо що в період громадянської війни етнічні українці у більшовицькій партії в Україні складали тільки близько 1 . Тому політика коренізації здійснювалась у двох напрямах: українізації та створення необхідних політичних соціальних і економічних умов для культурного розвитку національних меншин. У цей час в Україні працював видатний педагог і письменник Антон Семенович Макаренко 18881939.