51378

Ввод и вывод информации через параллельные порты

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с основными особенностями параллельных портов ввода-вывода, а именно: - изучил устройство параллельного порта;

Русский

2014-02-10

51.06 KB

18 чел.

Федеральное агентство связи РФ

Сибирский Государственный Университет

Телекоммуникаций и Информатики

Кафедра САПР

Лабораторная работа №1

«Ввод и вывод информации через

параллельные порты»

Выполнил:

Лупашко Е.М. гр. Р-73

Проверил:

Борисов А.В.

Новосибирск 2011

1 Цели работы

1 Изучить особенности работы параллельных портов микроконтроллера.
2 Изучить схемы подключения светодиодов к цифровым микросхемам.
3 Научиться управлять светодиодами при помощи программы.
4 Изучить схемы подключения кнопок и датчиков к цифровым микросхемам.
5 Научиться определять состояние кнопок при помощи программы.
6 Изучить способы отладки программ на лабораторном стенде LESO1.

2 Схемы подключения светодиода и кнопки к параллельному порту

Рисунок 2.1 – Эквивалентная схема подключения светодиодного индикатора к параллельному порту

Рисунок 2.2 – Эквивалентная схема подключения кнопки к параллельному порту

4 Графическая схема алгоритма программы

5 Исходный текст программы

sfr P0 = 0x80;

sbit S2 = 0xB2;

main () {

while (1) {

if (S2==0)

P0 = 0x0B;

else P0 = 0x00;

}

}

6 Файл листинга

C51 COMPILER V8.12   L2                                                                    11/11/2011 09:21:24 PAGE 1   

C51 COMPILER V8.12, COMPILATION OF MODULE L2

OBJECT MODULE PLACED IN L2.OBJ

COMPILER INVOKED BY: C:\Keil\C51\BIN\C51.EXE L2.c OPTIMIZE(SIZE) BROWSE DEBUG OBJECTEXTEND SYMBOLS

line level    source

  1          sfr P0 = 0x80;

  2          sbit S2 = 0xB2;

  3          main () {

  4   1      while (1) {

  5   2      if (S2==0)

  6   2      P0 = 0x0B;

  7   2      else P0 = 0x00;

  8   2      }

  9   1      }

C51 COMPILER V8.12   L2                                                                    11/11/2011 09:21:24 PAGE 2   

NAME                                    CLASS   MSPACE  TYPE    OFFSET  SIZE

====                                    =====   ======  ====    ======  ====

P0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SFR      DATA   U_CHAR   0080H  1

S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      00B2H  1

main . . . . . . . . . . . . . . . . .  PUBLIC   CODE   PROC     0000H  -----

MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE

  CODE SIZE        =     13    ----

  CONSTANT SIZE    =   ----    ----

  XDATA SIZE       =   ----    ----

  PDATA SIZE       =   ----    ----

  DATA SIZE        =   ----    ----

  IDATA SIZE       =   ----    ----

  BIT SIZE         =   ----    ----

END OF MODULE INFORMATION.

C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)

7 Выводы

 В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с основными особенностями параллельных портов ввода-вывода, а именно:

- изучил устройство параллельного порта;

- познакомился со способами подключения к портам внешних устройств (на примере светодиодного индикатора и кнопки);

- изучил адресацию регистров параллельных портов, их отдельных триггеров, а также особенности обращения к ним в программе;

Кроме того, мной были получены начальные навыки управления внешними устройствами и считывания с них информации программным путем, прошивки лабораторного стенда, а также работы с полученным устройством.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18201. Складові Windows 93.5 KB
  Лекція 6 Складові Windows Головне меню містить у собі такі пункти: Програми виведення списку інстальованих програм. Документи виведення списку недавно переглянутих документів. Настройки виведення списку компонентів системи настройка яких може бути зміне
18202. Операційна система Windows XP 120 KB
  Лекція 7 Операційна система Windows XP Windows XP з'явився 25 жовтня 2001 року. Це унікально потужна операційна система в основі якої лежить Windows 2000. Це нова OC від Microsoft починаючи з якої зроблена спроба об'єднати дві що раніше існували незалежно лінійки W9x і NT. Спочатку цей проект
18203. Операційна система Windows Server 2003 156 KB
  Лекція 8 Операційна система Windows Server 2003 Операційні системи сімейства Windows Server 2003 є еволюційним розвитком серверної платформи Windows 2000 Server що також включили в себе багато засобів систем Windows XP. Слід також нагадати що ОС Windows 2000 мають внутрішній номер версії 5.0 а системи Wi...
18204. Робота з WINDOWS SERVER 2003 192 KB
  Робота з WINDOWS SERVER 2003 Створювати розділи на жорсткому диску можна такими способами: Якщо на комп'ютері вже встановлена система Windows NT/2000/XP то розділи на жорсткому диску можна створити за допомогою адміністративних засобів самої операційної системи. Якщо на комп'ю
18205. Операційна система Linux: історія 85 KB
  Лекція 10 Операційна система Linux: історія Linux багатозадачна й багатокористуваться операційна система для бізнесу утворення й індивідуального програмування. Linux належить сімейству UNIXподібних операційних систем вона може працювати на комп'ютерах Intel 80386 80486 і Pen...
18206. Види операційної системи Linux 43 KB
  Лекція 11 Види операційної системи Linux Linux Mandriva One Ця редакція Linux Mandriva являє собою Live CD. Live CD операційна система яка завантажується й працює прямо з компактдиска без необхідності установки й без ризику внесення якихнебудь змін у систему. Крім того Mandriva One мож...
18207. Загальна характеристика права інтелектуальної власності 114.5 KB
  Тема: Загальна характеристика права інтелектуальної власності План Інтелектуальна діяльністьяк об’єкт правої охорони Поняття права інтелектуальної власності Субєкти та об’єкти права інтелектуальної власності Система права інтелектуальної власност
18208. Авторське право. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльності 171.5 KB
  Тема №3. Авторське право Вступ 1. Поняття і джерела авторського права. 2. Об'єкти авторського права. 3. Суб'єкти авторських відносин. 4. Суб'єктивне авторське право його зміст і межі. 5. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої ді
18209. Право промислової власності 35.22 KB
  Тема: Право промислової власності. План Поняття промислової власності Патентне право: поняття юридичний механізм види патентів Реєстрація патентів. І. Поняття промислової власності За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від...