51400

Типизированные файлы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В перечисленных ниже задачах разрешается использовать при необходимости не более одного массива и не более одного вспомогательного файла. В каждом варианте необходимо: Разработать программу которая формирует типизированный файл по заданию имя файла обязательно запрашивается с клавиатуры. С ее помощью создать и заполнить содержимым необходимое количество исходных файлов.

Русский

2014-02-10

46 KB

38 чел.

Лабораторная работа 1

Типизированные файлы

Цели работы: выработка навыков разработки программ, позволяющих формировать и заполнять содержимым типизированные файлы, обрабатывать содержимое файлов, выводить содержимое типизированных файлов на экран.

В перечисленных ниже задачах разрешается использовать при необходимости не более одного массива и не более одного вспомогательного файла.

В каждом варианте необходимо:

 1.  Разработать программу, которая формирует типизированный файл по заданию, имя файла обязательно запрашивается с клавиатуры. С ее помощью создать и заполнить содержимым необходимое количество исходных файлов.
 2.  Разработать программу, позволяющую вывести на экран содержимое типизированного файла, имя которого запрашивается с клавиатуры. С ее помощью просмотреть содержимое исходного файла до и после обработки, а также вновь созданных файлов (в зависимости от условия задачи).
 3.  Разработать программу для обработки исходного файла (файлов) согласно условию задачи.

Задания по вариантам

Вариант

Условие задачи

 1.  

Даны файлы f и g, компоненты которых целые числа. В файл s записать сумму компонентов файлов (поэлементно), а в файл r их разность.

 1.  

Дан файл f1 типа file of string[10], состоящий из английских слов. Исключить из файла f1 все слова, написанные целиком заглавными буквами, и записать их в файл f2.

 1.  

Дан файл f, компонентами которого являются положительные и отрицательные целые числа. В файле f оставить только положительные числа, а отрицательные числа записать в файл g.

 1.  

Дан файл f, компонентами которого являются целые числа. Найти среднее арифметическое четных чисел среди компонент файла. Вывести на экран первый и последний элементы файла.

 1.  

Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. Получить файл g, образованный из файла f исключением нечетных чисел.

 1.  

Дан символьный файл f (file of char). Получить файл g, образованный из файла f заменой всех его прописных букв одноименными строчными.

 1.  

Дан файл f, компонентами которого являются целые числа. Записать из него в файл g четные числа в порядке, обратном исходному.

 1.  

Дан файл f, компонентами которого являются целые числа. Исключить из файла f числа, которые не являются числами Фибоначчи.

 1.  

Создать файл f и заполнить его целыми числами (окончание ввода 0). Удвоить размер файла, записав в конец файла все его исходные элементы в том же порядке. Вывести на экран исходный и конечный вид файла.

 1.  

Создать файл f и заполнить его целыми числами (окончание ввода 0). Образовать два новых файла, первый из которых содержит элементы исходного файла с четными номерами, а второй – с нечетными. Вывести на экран содержимое всех трех файлов с комментариями.

 1.  

Организовать файл вещественных чисел из N компонент. Заменить все положительные компоненты файла их квадратными корнями, а все отрицательные компоненты их квадратами. Вывести содержимое файла до обработки и после обработки.

 1.  

Организовать файл целых чисел из N компонент. Выполнить сортировку файла по возрастанию. Вывести содержимое файла до обработки и после обработки.

 1.  

Организовать файл целых чисел из N компонент. Все числа, кратные 3 заменить их удвоенным произведением. Вывести содержимое файла до и после обработки.

 1.  

Организовать файл f из N целых чисел. После этого организовать файл g содержащий все компоненты файла f в обратном порядке. Вывести содержимое файлов на экран.

 1.  

Создать файл и заполнить его целыми числами (окончание ввода 0). Заменить в нем каждое положительное число на три нуля. Вывести на экран исходный и конечный вид файла с комментариями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69019. Робота транзистора в ключовому режимі 131.5 KB
  В апаратурі телекомунікацій часто виникає необхідність використання каскадів, котрі пропускають сигнал або його не пропускають. Такі каскади називають ключовими. Вони будуються на БТ, які працюють у ключовому режимі (режимі перемикання).
69020. Багатопереходні структури. Призначення, будова, класифікація та позначення тиристорів 215.5 KB
  Основу тиристора складає пластинка з монокристалу силіцію з областями p і nтипу які чергуються рис. Анод і катод тиристора мають відводи. Класифікація і позначення тиристорів середньої і малої потужності Крім того відвод у тиристора може бути і від внутрішньої області.
69023. Підсилювальні властивості польового транзистора 394 KB
  Відповідні схеми наведено на рис. а б в Рис. Робота ПТ в режимі підсилення На схемах рис.1 напруга Езм що подається на затвор є напругою зміщення яка необхідна для вибору положення робочої точки на статичних характеристиках рис.
69024. Частотні властивості польових транзисторів 272.5 KB
  Це знижує ефективність управління затвора вхідною напругою Uзв. 1б струм джерела SU1 визначається не повною вхідною напругою Uзв а напругою U1 між затвором і каналом яка відрізняється від напруги Uзв падінням на опорі області каналу rк U1 = = Зі зростанням частоти напруга U1 зменшується тому...
69025. Модулированные сигналы. Сигналы угловой модуляции 225.5 KB
  Термины частотная и фазовая модуляция справедливо ассоциируются с изменением по закону модулирующего колебания частоты или фазы исходного немодулированного колебания: Определим более подробно смысл этих изменений. Что же тогда изменение фазы если представить исходное...
69026. Модулированные сигналы. Сигналы с импульсной модуляцией 152 KB
  Сигналы с импульсной модуляцией. В основу формирования всех видов импульсной модуляции положена теорема В. При импульсной модуляции переносчиком выступает периодическая последовательность видеоимпульсов с периодом следования Т и длительностью.
69027. Модулированные сигналы. Манипулированные сигналы 110 KB
  Временное представление манипулированных сигналов. Спектральное представление сигналов амплитудной манипуляции. Примеры спектров манипулированных сигналов. Спектральные случаи сигналов частотной и фазовой манипуляции.