51402

Поиск и изменение файлов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задания по вариантам Вариант Условие задачи Написать программу которая подсчитывает количество всех вложенных каталогов в указанном каталоге. Написать программу которая вводит с клавиатуры список имен текстовых файлов разделенных запятой и склеивает их содержимое в один файл в том порядке как приведены имена. Написать программу которая выводит на экран имена расширения и размеры всех файлов текущего каталога расположив их в порядке убывания размера файлов. Написать программу которая выводит на экран список всех файлов и...

Русский

2014-02-11

42.5 KB

2 чел.

Лабораторная работа 4

Поиск и изменение файлов

Цели работы: выработка навыков разработки программ, позволяющих просматривать содержимое выбранного (текущего) каталога, осуществлять поиск файлов, обрабатывать содержимое файлов.

Задания по вариантам

Вариант

Условие задачи

 1.  

Написать программу, которая подсчитывает количество всех вложенных каталогов в указанном каталоге.

 1.  

Написать программу, которая вводит с клавиатуры список имен текстовых файлов, разделенных запятой, и склеивает их содержимое в один файл в том порядке, как приведены имена.

 1.  

Написать программу, которая выводит на экран имена, расширения и размеры всех файлов текущего каталога, расположив их в порядке убывания размера файлов.

 1.  

Написать программу, которая выводит на экран список всех файлов  и каталогов, содержащихся в указанном каталоге.

 1.  

Написать программу, которая сравнивает два каталога (введенных с клавиатуры) и выводит список несовпадающих имен файлов.

 1.  

Написать программу, которая выводит на экран список всех файлов текущего каталога, отсортировав список по алфавиту.

 1.  

Написать программу, которая копирует файл из одного каталога в другой. Имя файла (с указанием пути) и каталог назначения указываются во введенной строке через запятую.

 1.  

Написать программу, которая в заданном каталоге удаляет пустые текстовые файлы.

 1.  

Написать программу, которая во все файлы текущего каталога с расширением .txt добавляет в начало заголовок: «Одобрено МинЗдравом!!!»

 1.  

Написать программу, которая выводит на экран список всех файлов текущего каталога, имя которых содержит слово, введенное с клавиатуры.

 1.  

Написать программу, которая изменяет расширение всех файлов в текущем каталоге типа .txt на .doc.

 1.  

Написать программу, которая выводит на экран список всех файлов текущего каталога, отсортировав список по алфавиту.

 1.  

Написать программу, которая в заданном каталоге удаляет пустые текстовые файлы.

 1.  

Написать программу, которая выводит на экран список всех файлов  и каталогов, содержащихся в указанном каталоге.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6769. Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України 33.33 KB
  Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України. Етнополітика як наука і навчальний предмет, її взаємозв'язок з історієюта їх взаємовплив. Основні поняття та категорії етнополіти...
6770. Історичний поступ української держави. Основні закономірності, суть і наслідки початкових етапів державотворення 38.72 KB
  Історичний поступ української держави. Основні закономірності, суть і наслідки початкових етапів державотворення. Слов'янська держава Київська Русь.Козацько-гетьманськадержава. Концепції державності в українській історико-політичній...
6771. Зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного 35.86 KB
  Зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного. Соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні ориг...
6772. Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу 36 KB
  Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу. Історичні аспекти виникнення і функціонування освітніх систем в Україні. Становлення системи вищої освіти. Грецька коло...
6773. Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини 76.04 KB
  Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. План Предмет та завдання історії України, її наукова періодизація. Еволюція концепцій та історіографії основних проблем курсу. Історіографія проб...
6774. Регіональні землі на етапі політичного дроблення Давньоруської держави. Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України 60.55 KB
  Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України. План Предмет етнополітики. Поняття історико-етнографічний регіон. Етнотериторіальні утворення на українських землях в до...
6775. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу 66.92 KB
  Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу. План. Проблеми етнічного походження Київської Русі. Концепції полі та моноетнічності давньоруської народності. Особливості литовської експансії на українські землі...
6776. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців 64.76 KB
  Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців. П Л А Н Українська еміграція - причини, хвилі та наслідки. Українська діаспора, її стан та роль у розбудові української держави. I Міграція населення - переселення, п...
6777. Етнополітичні аспекти української історії новітнього періоду (1917 - 2004рр.) 59.81 KB
  Етнополітичні аспекти української історії новітнього періоду (1917-2004рр.) План. I. Спроби вирішення етнонаціональних проблем в Україні. Центральною Радою, Гетьманським урядом та Директорією УНР. II. Етнополітичні фактори у політиці радянської влад...