51431

Работа со строками

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Написать предикат выделения первого символа строки, первого символа подстроки в заданной строке. Листинг программы

Русский

2014-02-11

40 KB

1 чел.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Калужский филиал

Отчет по лабораторной работе №5

«Работа со строками»

Вариант 10

Выполнил: студентка группы ЭВМ-81

Щукина А.К.

Проверил: Смирнов С.Г.

Калуга, 2013

Условие

Написать предикат выделения первого символа строки, первого символа подстроки в заданной строке.

Листинг программы

domains

s = string

c = char

i = integer

predicates

 first_symbol_of_string(s,c) % ВЫВОД ПЕРВОГО СИМВОЛА СТРОКИ

first_symbol_of_substring(s,s,i,c) % ВЫВОД ПЕРВОГО СИМВОЛА ПОДСТРОКИ В СТРОКЕ И ЕГО НОМЕРА

 first_symbol_of_substring1(s,s,i,c) % ПРОВЕРКА НА ПОДСТРОКУ

clauses

% ЕСЛИ СТРОКА ПУСТА, ТО ТАМ НЕТ СИМВОЛОВ

 first_symbol_of_string("",_):- write("STRING IS EMPTY"), nl.

% ВЫВОД ПЕРВОГО СИМВОЛА СТРОКИ

first_symbol_of_string(Str,Char):- frontchar(Str,Char,_), write(Char), nl.

 % ЕСЛИ СТРОКА ПУСТА, ТО ОНА НЕ СОДЕРЖИТ ПОДСТРОКУ

 first_symbol_of_substring("",_,_,_):- write("STRING HASN'T THIS SUBSTRING"), nl.

 % ЕСЛИ ПОДСТРОКА ПУСТА, ТО ЕЕ НЕТ В СТРОКЕ

 first_symbol_of_substring(_,"",_,_):- write("SUBSTRING IS EMPTY"), nl.

 % ИЩЕМ ПЕРВЫЙ СИМВОЛ СТРОКИ, СОВПАДАЮЩИЙ С ПЕРВЫМ СИМВОЛОМ ПОДСТРОКИ

 first_symbol_of_substring(Str,SubStr,NumChar,Char):-

frontchar(Str,Char,_),                  frontchar(SubStr,SubChar,_),

Char=SubChar,

first_symbol_of_substring1(Str,SubStr,NumChar,Char).

 % ЕСЛИ НЕ СОВПАДАЕТ, ТО ПРОВЕРЯЕМ СТРОКУ ДАЛЬШЕ И УВЕЛИЧИВАЕМ НОМЕР СИМВОЛА

 first_symbol_of_substring(Str,SubStr,NumChar,ResChar):-

frontchar(Str,_,TStr),

NumChar1 = NumChar + 1,

first_symbol_of_substring(TStr,SubStr,NumChar1,ResChar).

 % ЕСЛИ НАШЛИ СИМВОЛ СТРОКИ, СОВПАДАЮЩИЙ С ПЕРВЫМ СИМВОЛОМ ПОДСТРОКИ,

% ТО ПРОВЕРЯЕМ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МЫ НАШЛИ ПОДСТРОКУ В СТРОКЕ

 first_symbol_of_substring1(Str,SubStr,NumChar,ResChar):-

frontchar(Str,Char,TStr),

frontchar(SubStr,SubChar,TSubStr),

Char=SubChar,

first_symbol_of_substring1(TStr,TSubStr,NumChar,ResChar).

 % ЕСЛИ ДА, ТО ВЫВОДИМ НОМЕР СИМВОЛА В СТРОКЕ И САМ СИМВОЛ  

 first_symbol_of_substring1(_,"",NumChar,ResChar):- write(NumChar,"-",ResChar), nl.

goal

Str = "MY LITLE STRING",

SubStr = "RING",

write("STRING:"), nl,

write(Str), nl,

write("SUBSTRING:"), nl,

write(SubStr), nl, nl,

write("1) "),

first_symbol_of_string(Str,Char),

write("2) "),

first_symbol_of_substring(Str,SubStr,1,Char1).

Скриншот

Рис. 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54827. Основні складові трудової діяльності дошкільників 50.5 KB
  Сьогодні ми знову зібралися для того щоб поговорити про дуже важливу проблему трудове виховання дітей дошкільного віку. Щоб поліпшити його необхідно переглянути систему знань про працю дорослих членів суспільства які отримують діти змінити ставлення до людей праці і сформувати у дітей працелюбність як одну з базових якостей особистості. Знання стимулюють розвиток моральних почуттів дітей та спонукають їх до діяльності. Залишаючись актуальною протягом всієї історії розвитку людства проблема трудового...
54828. Педагогіка орієнтована на дитину 89.5 KB
  Що мається на увазі під поняттям діти с особливими потребами Це діти які в силу різних причин потребують посиленої уваги педагогів що здійснюють навчання виховання соціальну підтримку цих дітей тобто діти яких природа позбавила можливості на достатньому рівні сприймати світ й відчувати свою належність до нього через хвороби вади чи патологічний стан. Сьогодні ми поділимося досвідом як проходить процес навчання та виховання таких дітей у нашому закладі: якою повинна бути звичайна освіта для особливих дітей. Тому сьогодні на...
54829. Методика преподавания режиссуры театрализованных представлений и праздников на примере темы: «Приемы активизации аудитории» 36 KB
  Учебнохудожественные задачи: познакомить с методами активизации испробовать методы на аудитории и проверить их эффективность.Основная часть: Назначение методов активизации аудитории привлечение внимания формирование интереса создание доверия возбуждение желания призыв к действию. Методы активизации аудитории подсадка.
54830. Эластичность спроса на ресурсы. Факторы эластичности спроса на ресурсы 32.04 KB
  Если у ресурса много хороших заменителей, то эластичность спроса на него будет высокая, поскольку повышение цены заставит производителя резко сократить спрос и использовать альтернативные факторы производства. И наоборот, если у ресурса нет серьезных заменителей...
54831. Видатні педагоги про збереження здоров’я дитини 269.5 KB
  Але для того щоби насолоджуватися скарбами природи людина має бути здоровою сильною та розумною. Павлов Зміцнити здоровя людини в дитинстві не допустити щоб дитина вступила в юність кволою і млявою це означало дати їй усю повноту життєвих радощів В. Особливого значення набуває формування гармонійно розвиненої суспільно активної фізично досконалої здорової особистості.
54832. Современные педагогические инновации и их реализация 117 KB
  Философское понимание содержания инноваций лежит в создании нового продукта деятельности человека которая имеет общественную значимость и характеризуется двумя признаками: преобразованием явлений вещей процессов и др. обучение не только способствует образования но и формирует личность человека. Как важно в наше нелегкое время время разрушения всех идеалов и принципов сотворить из наших воспитанников человека. Рефреном звучат слова великого украинского педагога: В воспитании самого себя главное – это воля самого человека...
54833. Психологічний супровід учня при переході до школи ІІ ступеня 71.5 KB
  Мета: визначення ознак дезадаптації дітей у перехідний період; взаємодія та взаємне прийняття індивідуальних станів учителів початкової та середньої ланки; вміння формування здорового психологічного клімату у дитячому колективі; навчатися організаційних прийомів навчальних стратегій щоб допомогти учням які відчувають труднощі; формувати вміння вчителів злагоджено й ефективно працювати над виконанням творчого завдання. Завдання: визначити особисте бачення педагога відповідальності; визначити...
54834. Апаратне та програмне забезпечення ПЕОМ 1.33 MB
  Розроблена методика проведення сучасного проблемного лекційного заняття з елементами метода проектів ділової гри з використанням комп’ютерних презентацій створених студентами методів: мозкового штурму груповий метод генерації якомога більшої кількості можливих способів розв’язань особистої аналогії стратегія вирішення проблеми запропонована Гордоном де студент уявляє себе безпосереднім учасником проблеми що досліджується.Левченко ПЛАН ЗАНЯТТЯ Тема заняття: Апаратне та програмне забезпечення ПЕОМ Мета заняття: Дидактична: освоїти...
54835. WHAT SORT OF PEOPLE ARE WE? 66 KB
  We live on the planet called the Earth. Does our planet differ from other planets of our Solar system? It certainly does. There is life on it and it is inhabited by human beings called people. Can we say that all people are alike? Of course, no. We are all so different. And it is quite impossible to find two similar persons.